Afvoer verstopt? De oorzaak en de oplossing van de verstopping!

Alle informatie die u wilt weten over een afvoer die verstopt is

Wat te doen wanneer uw afvoer verstopt is?

Indien uw afvoer verstopt is, kan dat op veel manieren zijn veroorzaakt. Een ieder die er mee te maken krijgt wilt er zo snel mogelijk vanaf, omdat het grote ongemakken met zich mee brengt. Een afvoer is noodzakelijk voor het comfort in huis en op kantoor.

Op deze pagina staat zoveel mogelijk informatie vermeld over afvoer verstoppingen: welke soorten afvoerverstoppingen er zoal voorkomen en hoe dit soort verstoppingen verholpen kunnen worden.

een gereinigde gootsteenafvoer

Een aantal afvoerverstoppingen zijn voorzien van tips en afbeeldingen, zodat u zelf kunt proberen de afvoer te ontstoppen.

Er kunnen complexe afvoerverstoppingen aan de orde zijn. In dat geval lukt het niet om de verstoppingen zelf op te lossen met wat simpel gereedschap. Gelukkig staat ons ontstoppingsteam in zulke gevallen klaar om de afvoer snel en duurzaam te reinigen, waardoor de meest hardnekkige verstoppingen snel tot het verleden behoren.

Met meer dan 15 jaar ervaring in de rioolbranche kan onze ontstoppingsdienst u beslist van dienst zijn bij het verhelpen van de verstopping in een korte tijd. Een professioneel rioolbedrijf inschakelen brengt vele voordelen met zich mee.

Wilt u direct in contact komen met een ontstoppingsbedrijf? Belt u dan naar het onderstaande telefoonnummer zodat wij de afvoerverstopping vandaag nog voor u kunnen oplossen.

Bel: 06-13356173

Inhoud van deze pagina


Algemene informatie over een verstopte afvoer

Het ontstaan van een afvoerverstopping

Afvalwater

Meestal ontstaat een afvoerverstopping door afvalresten (zoals vet, olie en voedsel) die zich hebben gehecht aan de binnenkant van de afvoerleiding. Wanneer de leiding niet regelmatig wordt gereinigd, slibt deze steeds verder dicht waardoor het water uiteindelijk niet meer kan wegstromen in de afvoer.

Objecten

Het kan gebeuren dat er per ongeluk iets in de afvoer wordt doorgespoeld wat daar niet in thuishoort. Er kan dan een blokkade ontstaan in de afvoerleiding. Zo kan het voorkomen dat er een haarspeld of een scheermesje in de afvoer terecht komt.

scheermesjes en flossers vallen gemakkelijk in de afvoer

Vochtige toiletdoekjes

De soort papier die gebruikt wordt voor vochtige toiletdoekjes is veel stugger dan normaal toiletpapier en daardoor niet afbreekbaar in de afvoer.

Keukenpapier

In vergelijking tot toiletpapier is keukenpapier veel dikker. Dit soort papier is bedoeld om zoveel mogelijk vuilresten op te kunnen nemen en daarna weg te gooien in de prullenbak. Spoel keukenpapier nooit door, want dit gaat beslist problemen veroorzaken.

keukenpapier mag niet in de afvoer

Chemische producten

De afvoerleiding is niet de juiste plek wanneer het om het afvoeren van chemische producten gaat. De meeste mensen zijn scheikundig niet onderlegd en zijn zich er niet van bewust dat een aantal middelen bij samenvoeging een chemische reactie kunnen veroorzaken. Het gevolg is dat de middelen mogelijk gaan samenklonteren en dat kan weer leiden tot verstoppingsproblemen of blijvende schade aan de afvoerbuis.

Bouwafval

Tijdens een verbouwing is het haast onvermijdelijk dat er afvalresten in de leiding terecht komen. De kleinste deeltjes gips kunnen bijvoorbeeld gaan ophopen in de leiding en die zijn niet meer weg te spoelen met water. Regelmatig worden wij dan ook ingeschakeld, kort nadat men verbouwingswerkzaamheden heeft gehad. Met ons professionele materieel is er altijd een oplossing voorhanden in dit soort situaties.

Cement

Spoel nooit cementresten door de afvoerbuis! Zelfs de kleinste hoeveelheden kunnen tot grote verstoppingen leiden die moeilijk te verhelpen zijn. In het ergste geval dient er zelfs een deel van de afvoer vervangen te worden en dat brengt hoge kosten met zich mee.

Haren

Dit soort verstoppingen komen vooral voor in de afvoerleidingen in de badkamer. Ieder mens verliest dagelijks haren. Daar is geen ontkomen aan. De afvoerleiding spoelt de meeste haren weg maar toch kan het gebeuren dat een aantal haren blijft vastzitten aan de binnenkant van de leiding. U zult dan merken dat het water steeds slechter wegstroomt en uiteindelijk komt het water zelfs omhoog uit de afvoerleiding.

Kalk

In water zijn kleine hoeveelheden kalk aanwezig die u met het blote oog niet zult zien. Wanneer u wel kalkresten aantreft, dan is dit meestal een losgekomen deel van de afzetting die zich al in de binnenkant van een leiding bevindt. Opgehoopt kalk zorgt voor een slechte doorstroming van het water, waardoor er zich eerst lichte verstoppingsproblemen zullen voordoen en wanneer de leiding niet wordt gereinigd de afvoerproblemen als maar toenemen.

Door het gebruik van anti-kalk middelen voorkomt u dat de kalk zich kan gaan hechten aan de binnenkant van de leiding. Indien u toch te maken krijgt met een kalkverstopping kunnen wij u melden dat dit soort verstoppingen gelukkig eenvoudig te verhelpen zijn.

Kaarsvet

Niet iedereen is er van op de hoogte dat kaarsvet niet in de afvoerleiding thuishoort. Afgekoeld kaarsvet is vreselijk om te verwijderen van objecten en al helemaal als het kaarsvet zich aan de binnenkant van de leiding bevindt. Kaarsvet is één van de moeilijkste resten om te verwijderen uit een afvoerleiding.

kaarsvet mag nooit in de afvoer gegoten worden

Het kan soms gebeuren dat er per ongeluk kaarsvet in de afvoerleiding terecht komt. In dat geval doet u er verstandig aan om een specialist in te schakelen zodat het kaarsvet zo snel mogelijk wordt verwijderd. Doet u dat niet, dan loopt u het risico dat het kaarsvet als een soort van anker voor het vuil gaat werken met alle gevolgen van dien. Met name in de horeca komen kaarsvetverstoppingen vaak voor door onkunde van het keukenpersoneel en in de haast is een fout snel gemaakt.

Zand

Voor het doorspoelen van zand is de afvoerleiding niet geschikt. Zand kan zich namelijk gaan ophopen en sluit zich moeiteloos aan bij de reeds aanwezige vetresten aan de binnenkant van de leiding. De doorgang van het afvalwater wordt belemmerd en uiteindelijk leidt dit tot verstoppingsproblemen. Het doorspuiten van de afvoerleiding is in dit geval een optie om de doorstroming te herstellen.

Koffiedik

Hoewel de meningen over koffiedik nogal uiteenlopen, adviseren wij om koffiedik als GFT-afval te behandelen en niet door de leiding te spoelen. Koffiedik zou volgens een aantal loodgieters, vanwege de schurende werking, de binnenkant van een afvoerleiding kunnen reinigen. Het risico op klonteren is ons inziens te groot om koffiedik door de leiding te spoelen. Het is bovendien milieu-onvriendelijk om de koffiedrap via de leiding af te voeren, want er is veel energie voor nodig om de drap uiteindelijk weer uit het water te kunnen filteren.

Vaatwastabletten

Hoewel u misschien zou denken dat dit soort tabletten ook goed zijn voor het reinigen van de afvoerleiding is dit niet altijd het geval. Het klopt dat een aantal merken vaatwastabletten hebben uitgebracht die kalk in de afvoer tegengaan. Echter, wanneer het tablet niet goed in het water oplost (bijvoorbeeld bij lage, milieuvriendelijke, temperaturen) blijven er stukjes achter in de leiding waar zich steeds meer vuil aan zal hechten.

vaatwastablet kan tot een verstopping leiden

Een oplossing zou zijn om op hetere temperaturen de afwasmachine te laten functioneren, maar wanneer u dit niet wilt doen in verband met het milieu doet u er goed aan om de afvoerleiding regelmatig te laten reinigen.

Een afvoerverstopping door zeepresten van de wasmachine

Om het textiel zo goed mogelijk te reinigen dient er voldoende wasmiddel in het water aanwezig te zijn. Het is dan ook onvermijdelijk dat er zeepresten worden weggespoeld in de afvoer. Zeepresten kunnen zich gaan hechten aan de binnenkant van de afvoerbuis en daardoor zal de doostroming steeds minder goed verlopen. Uit ervaring weten wij dat het niets uitmaakt welk merk wasmiddel u gebruikt, want de zeepresten zijn altijd aanwezig in het water.

De symptomen van een afvoerverstopping

Een afvoerverstopping valt niet te missen, want het is dan onmogelijk dat het water nog wegstroomt zoals het hoort. Echter, bij lichte verstoppingsproblemen is men zich er soms niet eens zo van bewust dat er een afvoerprobleem aan de orde is. Gemakshalve vindt u hieronder een aantal symptomen vermeld staan waardoor u een verstopping eerder kunt vaststellen, zodat het niet verder uit de hand loopt.

Water stroomt langzaam weg

Merkt u dat het water niet zo goed meer wegstroomt als voorheen? Grote kans dat er zich ergens een probleem voordoet in de afvoerbuis. U kunt de afvoerbuis misschien nog enige tijd gebruiken, maar dat is niet aan te raden aangezien het afvoerprobleem zich dan verder kan uitbreiden.

Het water komt uit de afvoer omhoog

Een veel voorkomend verschijnsel van een afvoerverstopping is wanneer het water uit de afvoer omhoog komt. Dit levert vervelende situaties op zoals overstroming en stankoverlast. Het afvoerprobleem hoeft niet eens zo zeer op de huidige locatie aanwezig te zijn, want regelmatig staan afvoerleidingen met elkaar in verbinding. De verstopping kan dus in de keukenafvoer aanwezig zijn en uw afvoer in de badkamer doen overstromen.

Indien het water uit de afvoer omhoog komt, zakt het meestal na een paar minuten volledig weg de afvoer in. Dan is er sprake van een kleine blokkade in de afvoer. Loopt het water niet meer weg, dan zijn de verstoppingsproblemen van dien aard dat er direct een oplossing geboden dient te worden om te zorgen dat er zo min mogelijk nare consequenties ontstaan.

Er lekt water uit de afvoer

Zodra het water niet goed meer kan wegstromen blijft het water staan. De druk in de afvoerleiding kan zo toenemen dat er uiteindelijk scheurtjes ontstaan, waardoor het afvalwater naar buiten kan stromen.

Borrelend geluid uit de afvoer

Dit duidt er op dat er ergens in de afvoerleiding een ophoping zit. Het water kan dan niet of onvolledig doorstromen. De onregelmatige doorstroming, waarbij er lucht bij het afvoerwater komt,  zorgt er voor dat er een borrelend geluid te horen is uit de afvoer.

Afvoer verstopt onder de vloer

Het leidingwerk bevindt zich grotendeels onder de vloer. De meeste woningen zijn voorzien van een kruipruimte zodat de leidingen makkelijk toegankelijk zijn bij werkzaamheden. De kruipruimte is voorzien van een luik dat zich veelal bij de ingang van het pand bevindt. Indien er geen toegang is tot de leidingen onder de vloer door middel van een kruipruimte, kan het zo zijn dat een deel van de vloerbedekking eruit gehaald dient te worden. In een aantal gevallen moet er ook gegraven te worden.

De locatie van de verstopping vaststellen

Voordat er kan over worden gegaan tot het ontstoppen van de afvoerbuis, dient er een grondige inspectie plaats te vinden. Wanneer er een expert ter plaatse is weet deze vaak al bij het analyseren van de symptomen waar de verstopping zich bevindt. Bij twijfel over de verstoppingsoorzaak en locatie kan er gebruik worden gemaakt van een rioolcamera. Tijdens een rioolcamera inspectie kan de locatie van de verstopping zeer nauwkeurig worden vastgesteld op het beeldscherm.

De meest geschikte ontstoppingsmethode toepassen

Probeer eerst zelf de afvoerverstopping te verhelpen met behulp van gereedschap en middelen die in de meeste huishoudens aanwezig zijn. Dat kan u onnodige kosten besparen, want in de meeste gevallen gaat het om een verstopping die relatief eenvoudig te verhelpen is. Hieronder staan een aantal methodes beschreven die u kunt uitproberen.

Afvoer ontstoppen met een plopper

Iedereen heeft wel eens een plopper gezien en bij de meeste mensen staat de plopper dan ook altijd klaar in het gootsteenkastje. Een plopper bestaat uit een stok met aan het uiteinde een rode, rubberen, zuignap die op de afvoer geplaatst kan worden. Door de zuignap aan te drukken met de stok, ontstaat er een vacuüm waarna de plopper in één trekkende beweging omhoog van de afvoer getrokken wordt. Een kleine verstopping kan soms al na één keer op deze wijze worden verholpen.

Mocht het niet direct lukken met de plopper, herhaal dan de bovengenoemde stap een aantal keren zodat de blokkade wat losser komt te zitten in de leiding. Meestal verdwijnt de verstopping dan na een aantal minuten deze methode te hebben uitgevoerd.

Voor de afvoerleiding is de het ontstoppen met de plopper het minst belastend. De ploppermethode bestaat al tientallen jaren en de plopper behoort zelfs bij professionele partijen tot de standaarduitrusting.

Afvoer ontstoppen met een trekveer

De trekveer is verkrijgbaar bij de meeste doe-het-zelf zaken. Het is een spiraalvormige veer van enkele meters lang die flexibel in de afvoerleiding kan worden ingezet. Door draaiende bewegingen te maken met de veer is het mogelijk om steeds verder in de afvoerleiding te komen en zelfs bochtjes te maken. Trek de veer uiteindelijk weer om hoog, maar niet te hard! Hetzelfde geldt voor wanneer u de veer in de afvoerleiding steekt: doe dit voorzichtig en forceer niets!

Ontstoppen met een trekveer is uiteraard een eenvoudige methode en wat voelt het fijn als het u is gelukt de blokkade op te lossen, maar mocht u niet in staat zijn om de leiding zelf te ontstoppen dan staat ons team voor u klaar om u te helpen met professioneel materieel, zodat u dezelfde dag weer zonder problemen gebruik kunt maken van de leiding.

Voor de onderstaande ontstoppingsmethodes adviseren wij om eerst een veiligheidsbril op te zetten!

Afvoer ontstoppen met soda

Soda is een soort schoonmaakzout dat in veel huishoudens terug te vinden is. Door soda in heet water te mengen ontstaat er een substantie die prima in staat is om vuilresten af te breken en daarmee zelfs verstoppingen te verhelpen.

Tip: in verband met het risico op bruisen adviseren wij om een veiligheidsbril op te zetten voordat u de onderstaande methode uitprobeert.

1) Meng kokend heet water met één of twee kopjes soda.

2) Giet de substantie de afvoerleiding in en u zult zien en horen dat het mengsel gaat bruisen.

3) Laat het geheel vervolgens 30 minuten intrekken, voordat u de afvoer doorspoelt.

4) Giet kokend heet water de afvoer in. Een volle waterkoker is voldoende.

Is de verstopping minder geworden in de afvoer? Herhaal dan deze stappen om te bekijken of de verstoppingsklachten nog verder afnemen.

Afvoer ontstoppen met azijn

Bij het uitvoeren van de bovenstaande methode kunt u er ook voor kiezen om azijn te mengen met soda. Dit is een krachtigere oplossing en zeker aan te bevelen indien u de beschikking heeft over azijn.

afvoer ontstoppen met azijn

Ook voor deze methode luidt ons advies: zet eerst een veiligheidsbril op, want indien er een spetter in uw oog terecht komt kan dit blijvende schade veroorzaken!

Afvoer ontstoppen met baking soda

De samenstelling van baking soda is anders dan reguliere schoonmaaksoda. Over het algemeen zijn de resultaten met schoonmaaksoda beter te noemen. Het ligt er dus aan welke middelen er beschikbaar zijn om te bepalen waar de voorkeur naar uitgaat.

Afvoer ontstoppen met chloor

Chloor kan in een aantal gevallen tot de kern van een blokkade in de afvoerleiding door dringen. Door een kleine scheut chloor in de afvoer te gieten kunt u proberen de verstopping te verhelpen. Pas op met het gebruik van chloor en neem de juiste voorzorgsmaatregelen door het gebruik van handschoenen en een veiligheidsbril. Mocht u van plan zijn om eerst chloor uit te proberen en daarna ontstoppingsmiddel (zoals u in de supermarkt kunt vinden) dan raden wij dit ten zeerste af. Het chloor kan in combinatie met een ontstoppingsmiddel een chemische reactie veroorzaak die schadelijk is voor uw gezondheid en het milieu.

Afvoer ontstoppen met een pomp

Een handpomp is een soort uitgebreide versie van een plopper. Echter, deze pomp beschikt over meer kracht waardoor er een grotere kans is dat de verstopping verholpen kan worden dan met de plopper. De pomp is zowel voor de keukenafvoer te gebruiken als voor een toilet. De prijs van dit soort pompen loopt uiteen van €10 tot €80. Het kan geen kwaad om een pomp in huis te hebben, want wanneer u zelf de verstopping kunt verhelpen heeft u de investering van de pomp al ruim terugverdiend.

Voordat u een pomp aanschaft, doet u er verstandig aan eerst een aantal recensies te lezen. Niet alle pompen zijn gebruiksvriendelijk en een aantal exemplaren zijn zelfs gevaarlijk te noemen wanneer een deel van het vel van uw hand tussen de onderdelen kan komen.

Afvoer ontstoppen met een luchtcompressor

Dit is een methode waarbij u goed in de gaten dient te houden dat er niet teveel druk op afvoerleiding komt te staan. Begin met een aantal bar en laat langzaam de lucht vrijkomen. Spoel daarna de leiding door met heet water (in combinatie met soda).

De luchtcompressor is een zeer krachtig apparaat. Zet dan ook niet in een keer volle druk op de afvoer, want dit kan schade opleveren aan de leiding en koppelingen.

Mocht het niet mogelijk zijn om met één van de bovenstaande methodes de afvoer te ontstoppen dan zit er niets anders op dan een gespecialiseerd ontstoppingsbedrijf in te schakelen, aangezien daar alle expertise en materieel aanwezig zijn waarmee alle soorten afvoerverstoppingen opgelost kunnen worden.

Materieel voor het ontstoppen van de afvoer

Professionele afvoerreiniging vindt op twee manieren plaats:

Een ontstoppingsmachine

Dit is een apparaat dat werkt met een lange spiraalvormige veer die de afvoerleiding in gaat. Een krachtige motor laat de veer vervolgens heel hard heen en weer schudden en op deze manier kunnen hardnekkige verstoppingen worden verholpen.

de ontstoppingsveren waarmee de verstopping kan worden verholpen

Hogedrukspuit

Deze ontstoppinsmethode wordt veelal ingezet voor het verhelpen van zwaardere afvoerverstoppingen als gevolg van vet. Onder zeer hoge druk wordt er water in de leiding gespoten waarmee alle verstoppingen in zeer korte tijd verholpen kunnen worden.

De gevolgen van een afvoerverstopping

Problemen met de afvoer bij particulieren

Wanneer er zich een afvoerverstopping voordoet is het niet mogelijk (probleemloos) gebruik te maken van de afvoer. Alsof dat nog niet erg genoeg is, kan het afvoerwater ook tot overstromingen leiden. Al dat vieze afvalwater brengt ook nog vreselijke afvoerstank met zich mee.

Vanavond koken zit er niet meer in zolang de gootsteen verstopt zit en uw visite wilt u ook niet ontvangen zolang die nare lucht nog in uw huis hangt. De hinder van een afvoerverstopping gaat zoals u merkt heel ver.

Afvoerproblemen bij bedrijven

Een afvoerprobleem kan er bij een bedrijf voor zorgen dat de bedrijfsprocessen niet optimaal meer kunnen verlopen. Één verstopte gootsteen is nog wel te overzien wanneer er nog 3 gootstenen bruikbaar zijn in de horeca. Maar wanneer er slechts beschikking is over één gootsteen, waarvan de afvoer verstopt is komen te zitten, is het cruciaal dat deze zo snel mogelijk weer bruikbaar is.

Bedrijven kunnen het zich niet veroorloven te lang bezig te zijn om de afvoer zelf proberen te ontstoppen. Het risico op omzet die wordt misgelopen kan in een aantal gevallen groot zijn. Dat is de reden dat de meeste bedrijven contact opnemen met een afvoerspecialist.

Stank uit de afvoer

Het afvalwater in de afvoer merkt u niets van wanneer de afvoerleiding verstoppingsvrij is. Zodra er een blokkade in de leiding is, blijft het afvalwater stilstaan en kan er een nare stank naar boven komen. De penetrante lucht hang al snel in het hele pand met alle ongemakken van dien.

Overstroming vanuit de afvoer

Een verstopping in de afvoer zorgt er voor dat bij gebruik van sanitaire voorzieningen het water niet goed meer kan weglopen. Het waterniveau komt hoger te liggen als gevolg hiervan.

Het water komt in contact met uw vloer of tegels en gaat moeiteloos tussen de voegen door. Lost u dit niet op tijd op? Dan levert dit enorme schade op. Niet alleen in uw ruimte, maar mogelijk ook bij de buren.

Het afvalwater trekt bovendien schimmel en ongedierte aan en dat kan nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid.

Wat u kunt doen om een verstopte afvoer te voorkomen?

De afvoerleiding dient regelmatig schoongemaakt te worden. Vooral in de keuken krijgt de afvoer het zwaar te voortduren door alle afvalresten die er in de gootsteen weggespoeld worden. Periodieke reiniging van alle afvoerleidingen zorgt er voor dat verstoppingsproblemen op tijd worden vastgesteld en opgelost.

Spoel geen vetresten door

Hoewel u de indruk kunt hebben dat vetresten altijd moeiteloos worden weggespoeld, blijft er altijd een deel van het vet achter in de afvoerbuis. De binnenkant gaat door het vet steeds meer dichtzitten en uiteindelijk loopt het water helemaal niet meer door. Indien er onverhoopt bij het afwassen een kleine hoeveelheid vet in de pan zit kan dit met voldoende sop zo min mogelijk kwaad. Het spreekt voor zich dat u de grootste vetresten het beste kunt wegscheppen uit de pan en in de vuilnisbak kunt afvoeren.

Gooi etensresten zoveel mogelijk weg in de prullenbak

Dit ligt voor de hand, maar toch weten wij uit ervaring dat veel mensen hier toch nog laks in zijn. De afvoerleiding is niet geschikt om voedselresten af te voeren. Wanneer u regelmatig zonder goed op te letten bent begonnen met de afwas, zult u veel sneller te maken krijgen met verstoppingen.

Voordat u de afwas in de vaatwasser doet, dient u er voor te zorgen dat de meeste etensresten al verwijderd zijn. Door er op deze manier mee om te gaan wordt de afvoer van de keuken zo min mogelijk belast.

Let er op dat er geen verpakkingsmateriaal in de leiding terecht komt

Verpakkingsmateriaal zoals plastic valt nauwelijks op wanneer het in de gootsteen ligt. Indien er zich kleine stukjes plastic bevinden kan het gebeuren dat deze in de afvoerleiding terecht komen, met alle gevolgen van dien.

Plaats een rooster op de ingang van de afvoerleiding

Een rooster is in de meeste gevallen al aanwezig, maar indien u een nieuwe woning of kantoor betrekt en u ziet dat er een rooster ontbreekt doet u er verstandig aan dit rooster zo snel mogelijk te herstellen.

Hoevaak heeft u wel niet meegemaakt dat u het putje ergens anders heeft leeggepeuterd? Het rooster vormt dan ook een perfecte buffer en kan eenvoudig onderhouden worden.

Locaties waar zich een verstopping kan voordoen:

Een afvoerverstopping kan zich overal in huis of op kantoor voordoen. Hieronder ziet u een aantal locaties toegelicht.

Afvoer van de wastafel verstopt

Een wastafel in het toilet en in de badkamer raakt meestal verstopt door haren en papierresten. Kalk kan op ten duur ook een rol gaan spelen bij het dichtslibben van de afvoer, zoals dat bij elke afvoer kan gebeuren.

het onderhouden van de wastafelafvoer

Afvoer van het bad verstopt

De oorzaak van een badverstopping is meestal: haren, scheermesjes en haarspeldjes. Er kan van alles in de afvoerleiding per ongeluk terecht komen. Zo komt het ook geregeld voor dat wij een ring of een oorbel voor iemand uit de leiding proberen te halen.

een verstopte badafvoer

Afvoer verstopt in de badkamer

Het afvoerputje in de badkamer heeft als functie dat alle waterresten die zich op de grond bevinden op de juiste wijze worden afgevoerd. Wanneer dit niet zou gebeuren, dan kunt u last krijgen van schimmel en ongedierte.De ingang van het afvoerputje is meestal groter dan een andere afvoer in de badkamer en daardoor extra makkelijk toegankelijk voor stof, haren en diverse soorten (kleine) objecten die zich op de grond bevinden.In de badkamer wordt van alles uitgepakt dat ondersteuning biedt bij het dagelijks leven zoals tandenborstels, scheermesjes en bijvoorbeeld medicijnen. Een deel van het verpakkingsmateriaal kan op plekken terecht komen waar u er geen zicht op heeft en vroeg of laat belandt dit dan in de vloerafvoer.

Afvoer verstopt in de douche

U zult het misschien niet doorhebben, maar in de douche verdwijnen dagelijks tientallen haren de afvoerleiding in. Het is onvermijdelijk, want het is een natuurlijk proces dat een mens haren verliest. Een aantal haren blijft vastzitten in het rooster op de afvoer, terwijl de meeste haren worden weggespoeld of in een aantal gevallen gaan samenklonteren verderop in de leiding. Kleine haren, zoals stoppeltjes, zullen over algemeen geen probleem opleveren. Aangezien veel mensen zich scheren onder de douche is dat wellicht een hele geruststelling te noemen.

een douche afvoer zonder rooster

In de douche afvoer treffen wij naast haren ook haarspeldjes aan en papierresten die afkomstig zijn van bijvoorbeeld douchegel en shampoo. Om zo min mogelijk te maken te krijgen met een verstopte douche afvoer kunt u er op letten dat producten, waarvan kleine deeltjes los kunnen laten door water, zich niet in de doucheruimte bevinden. Shampoo kan bijvoorbeeld op een plankje, binnen handbereik om de hoek van de douche, worden geplaatst.

Afvoer van de inloopdouche verstopt

Een inloopdouche beschikt doorgaans over een kleine afvoerleiding waarbij het risico op verstoppingen groter is. De afvoer van een inloopdouche kan bestaan uit een afvoerputje of een afvoergoot. De afvoergoot mondt ook uit in een afvoerleiding met een kleine diameter dus hoeft u niet te denken dat de afvoergoot meer kan hebben bij het wegspoelen van afvalresten.

Bij het schoonmaken van de douche dient het afvoerputje altijd gereinigd te worden zodat het vuil zich zo min mogelijk kan gaan ophopen. Mocht er zich onverhoopt toch nog een verstopping voordoen, dan zijn dit meestal lichte verstoppingen die makkelijk te verhelpen zijn. Heeft u de beschikking over een waterzuiger? Dit apparaat leent zich uitstekend voor het reinigen van de afvoerput en een deel van de leiding zelf.

Afvoer van de koelkast is verstopt

Tegenwoordig zijn moderne koelkasten voorzien van technieken waarmee het mogelijk is om ijsblokjes en koud water te serveren. Het restwater wordt dan afgevoerd via het systeem in de koelkast zelf. Na verloop van tijd kan het gebeuren dat er zich kalkresten gaan ophopen aan de binnenkant van de leidingen. Uiteindelijk resulteert dit dan in een verstopping en een overstroming want het water kan niet goed meer wegstromen.

Afvoer in de keuken verstopt

Een verstopte keukenafvoer komt in de meeste huishoudens wel eens een keer voor. De afvoer van de gootsteen krijgt het bijzonder zwaar te voortduren met al al die afvalresten die er in de leiding terecht komen bij het wegspoelen van het sop.

In de keuken bevindt zich naast de gootsteenafvoer soms ook nog een vloerafvoer. De afvoer in de vloer heeft een bredere doorgang en heeft een hogere doorvoercapaciteit van het afvalwater. Stof en ander soort vuil wordt in de meeste gevallen probleemloos weggevoerd. Toch kan het gebeuren dat na een tijd deze afvoer verstopt komt te zitten, omdat vuilresten zich nu eenmaal gaan ophopen op allerlei plekken. Dit soort afvoersystemen treffen wij vaak aan bij professionele keukens zoals in horecagelegenheden.

Afvoer van de spoelbak is verstopt

Met name in de horeca wordt er vaak gebruik gemaakt van een spoelbak, alvorens de vuile vaat in de vaatwasmachine wordt gezet. U kunt zich voorstellen dat er zich allerlei vetresten kunnen gaan ophopen in de afvoerleiding van de spoelbak, aangezien lang niet al het vet eerst wordt verwijderd voordat het wordt afgespoeld.

De spoelbak kan het beste periodiek gereinigd worden zodat het risico op verstoppingen beperkt blijft. Zeker wanneer u slechts één spoelbak tot uw beschikking heeft kunt u deze geen dag missen.

Afvoer van de vaatwasser verstopt

De vaatwasmachine maakt gebruikt van dezelfde afvoer als de gootsteen. Zonder de juiste voorzorgsmaatregelen en periodiek onderhoud wordt de doorstroming in de afvoerleiding na verloop van tijd steeds slechter.

vaatwasser afvoer verstopt

Zorg er voor dat u regelmatig het rooster in de afwasmachine controleert op achtergebleven vuilresten. Schep het rooster leeg en gebruik vaatwastabletten waarmee de binnenkant van de leiding tegen kalk beschermd wordt.

Afvoer van de urinoir is verstopt

Urinoirs treft men doorgaans aan in horecagelegenheden, bedrijfspanden en publieke ruimtes. Uit ervaring weten wij dat er van alles in de urinoir verdwijnt dat er niet in thuishoort zoals: sigaretten en afvalresten. In de horeca komt het voor dat er zelfs glasresten in de afvoer vast komen te zitten met alle gevolgen van dien.

Een horecagelegenheid die geen bruikbare urinoirs heeft, kan de tent wel sluiten. Het levert enorme schade op en daarom worden wij vaak ingeschakeld voor het verrichten van spoedwerkzaamheden.

Afvoer van de regenpijp verstopt

Een regenpijp heeft als hoofddoel het water dat ontstaat als gevolg van regenval af te voeren naar het riool. De problemen die kunnen ontstaan bij een regenpijp is dat bladeren en vuilresten de toegang tot de regenpijp blokkeren. Ook kan het zo zijn dat er al afval in de regenpijp terecht is gekomen waardoor er zich ergens in de afvoer een verstopping voordoet.

afvoer van de regenpijp is verstopt

Afvoer van de dakgoot verstopt

Een dakgoot heeft bovendien voldoende afschot nodig. Is de afschot onvoldoende? Dan kan het water niet naar een centrale plek stromen en blijft het water stilstaan met alle gevolgen van dien. U kunt naast een verstopping te maken krijgen met vervelende luchtjes doordat het afval gaat rotten.

Afvoer van de cv is verstopt

Veel mensen weten niet dat de afvoerleiding van de cv ook geregeld onderhouden dient te worden. Gebeurd dat niet, dan ontstaat er steeds meer drap in de leiding en uiteindelijk resulteert dit in een verstopping. Er bestaan speciale middeltjes waarmee de afvoerleiding van de cv in goede staat gehouden kan worden. Een aantal condensafvoer reinigers staan hieronder vermeld.

1000stra reinigingsproducten

Condensafvoer reiniger (verkrijgbaar bij 1000stra Reinigingsproducten)

fernox cleaner f3

Fernox Cleaner F3 (verkrijgbaar bij cvkoopjes)

Afvoer in de camper is verstopt

Een camper beschikt over een afvoersysteem dat bestaat uit een smalle doorgang. U dient dan ook nog zorgvuldiger om te gaan dan wanneer u thuis gebruik maakt van bijvoorbeeld de keukenafvoer.

Wanneer er al enige tijd geen gebruik meer is gemaakt van de camper dient de afvoerleiding eerst (professioneel) gereinigd te worden, zodat u zeker weet dat er geen problemen met de afvoer optreden tijdens de vakantie.

Afvoer van de caravan is verstopt

Voor de caravan gelden doorgaans dezelfde voorschriften als voor de camper. Het is geen overbodige luxe om de afvoerleiding preventief te reinigen, voordat u gebruik gaat maken van de caravan.

Afvoer van de condensdroger verstopt

Zodra u te maken heeft met een verstopte afvoer van de condensdroger, wordt dit meestal veroorzaakt door kalk. Het is onvermijdelijk dat er kalkresten in de afvoer achterblijven. Wat u wel kunt doen is zo nu en dan periodiek onderhoud (laten) uitvoeren, zodat er niet zo snel verstoppingen kunnen ontstaan.

Afvoer van de tuin is verstopt

In de afvoer van de tuin komt van alles terecht zoals bijvoorbeeld: zand, aarde, grind, plastic en etensresten. Hoe goed u de afvoerleiding in de tuin ook onderhoud, een verstopping is soms onvermijdelijk door onvoorziene omstandigheden zoals hevige regenval en bladeren die vast komen te zitten in de afvoerput.

Een verstopte afvoer in de tuin kan zelfs tot stankoverlast leiden, hetgeen niet bevorderlijk is wanneer u tijd in de tuin wilt gaan doorbrengen. Bovendien kunnen uw buren ook last ondervinden van de verstopte afvoer in uw tuin, aangezien een verstopping vaak gepaard gaat met overstromingen. Zodra u merkt dat het water in de afvoer niet meer goed wegloopt, doet u er verstandig aan om een gespecialiseerd bedrijf in te schakelen zodat u zeker weet dat de problemen kundig worden verholpen. Het kan zomaar zo zijn dat er een breuk in de leiding is die met spoed gerepareerd dient te worden.

Veelgestelde vragen over een verstopte afvoer

Hoelang duurt het om een afvoerverstopping te verhelpen?

Het kan tot wel 2 uur duren om hardnekkige verstoppingen op te lossen. Een wastafel is over het algemeen eenvoudiger te ontstoppen dan een keukenafvoer die vol vetresten zit. De tijd die nodig is voor het ontstoppen hangt ook af van de methode die wordt toegepast voor het verrichten van de ontstoppingswerkzaamheden. Met een hogedrukspuit kunnen blokkades doorgaans sneller worden verholpen dan met een verenmachine.

Kan ik de verstopping verhelpen met ontstoppingsmiddel?

Hoewel er regelmatig reclames voorbijkomen op tv en radio over ontstoppingsmiddelen zijn de verhalen die wij doorgaans horen van klanten over dit soort middelen niet zo positief. De resultaten vallen tegen en u raakt er alleen maar gestresseerd door. Een verstopping is niet iets dat bij de meeste een paar dagen kan wachten.

Wordt het reinigen van de afvoer vergoed door de verzekering?

Dat ligt er aan welke afspraken u heeft gemaakt met de verzekeringsmaatschappij. Bekijk de polis eerst om te achterhalen of dit zo is, dat voorkomt teleurstellingen achteraf. Bij twijfel kunt u het beste de verzekeringsmaatschappij opbellen om na te gaan of u verzekerd bent voor de ontstoppingskosten.

Ligt de aansprakelijkheid van een verstopte afvoer bij de huurder of de verhuurder?

Dat hangt er van af wat er in het huurcontract is afgesproken. Voor vragen hierover doet u er verstandig aan altijd eerst de huisbaas op te bellen.

Wat dien ik te doen als ik een afvoerverstopping meemaak in een appartement?

Met verhelpen van een verstopping dient u nooit lang te wachten, maar in het geval u in een appartement woont heeft u ook nog eens rekening te houden met uw buren die last kunnen hebben van een lekkage als gevolg van de afvoerverstopping. Door contact op te nemen met de buren wordt duidelijk wat de gevolgen zijn van de verstopping. Zo kan de expert ter plaatse doelgericht te werk gaan en weet u ook meteen of er nog herstelwerkzaamheden bij uw buren dienen plaats te vinden.

Kan een loodgieter mij helpen om de afvoer te ontstoppen?

De meeste loodgieters beschikken over de benodigde vaardigheden om een afvoer vakkundig te kunnen ontstoppen. Echter, niet alle loodgieters beschikken over het beste materieel om inspecties en ontstoppingswerkzaamheden te kunnen verrichten. Met een trekveer en een plopper is het niet mogelijk om alle verstoppingen op te lossen en veel loodgieters hebben slechts de beschikken over deze hulpmiddelen. Informeer dan ook van tevoren bij een loodgieter over welk materieel hij tot zijn beschikking heeft.

De afvoer is gedeeltelijk verstopt, wat kan ik het beste doen?

Zodra u merkt dat de afvoer gedeeltelijk verstopt is, maak dan geen gebruik meer van de afvoerleiding want zo voorkomt u dat de verstoppingsproblemen toenemen. Bel direct een afvoerspecialist op die het afvoerprobleem kundig kan verhelpen.

De afvoer is verstopt en nu?

U dient zich te realiseren dat een afvoerprobleem zich bij iedereen wel een keer kan voordoen. Er is dan ook geen reden voor paniek, want hoe vervelend het ook kan zijn er is altijd een oplossing voorhanden. De meesten kiezen er voor om een ontstoppingsbedrijf in te schakelen voor het verhelpen van de verstopping en dat begrijpen wij als geen ander. Als leek is de kans van slagen bij het proberen te verhelpen van een verstopping lager dan wanneer een professioneel bedrijf aan de slag gaat.

Kan ik een verstopping verhelpen met huismiddeltjes?

In een aantal gevallen kunnen huismiddelen uitkomst bieden bij het reinigen van de afvoerleiding. Soms zijn de effecten dusdanig dat de verstopping in de afvoer er mee opgelost kan worden. Op deze pagina hebben wij een aantal van dit soort middelen vermeld en voorzien van de methode hoe u deze middelen kunt toepassen in de afvoerleiding.

Is het mogelijk om een afvoerverstopping te verhelpen met speciale korrels?

De werking van dit soort producten loopt zeer uiteen. Wat wij zoal hebben gehoord van onze klanten is dat de werking zeer beperkt is en dat er in een aantal gevallen helemaal geen verbetering zichtbaar was. Vanwege de lage prijs lijken korrels misschien de moeite waard om uit te proberen, maar als u snel van de verstopping af wilt doet u er beter aan om een afvoerexpert te contacteren. Het gebruik van korrels is in veel gevallen niet milieuvriendelijk. Wanneer u het milieu zo min mogelijk wilt belasten is het gebruik van ontstoppingskorrels ongeschikt.

Ik heb de afvoer geprobeerd te reinigen met ontstoppingsmiddel en dat heeft niets geholpen, wat moet ik doen?

In zulke situaties zit er niets anders op dan een afvoerspecialist op te bellen, zodat u zeker weet dat u de afvoerleiding dezelfde dag weer probleemloos kunt gebruiken. Het is van belang dat u geen andere chemische middelen in de afvoer giet, want dit kan gevaarlijk zijn voor uw gezondheid en die van de loodgieter ter plaatse.

Welke producten zijn er zoal op de markt om de afvoer mee te ontstoppen?

Talloze producten bestaan er inmiddels waarmee afvoerproblemen verholpen kunnen worden. Hierbij dient er een duidelijk onderscheid aangebracht te worden in de ontstoppingsmiddelen en het ontstoppingsmaterieel dat er verkrijgbaar is. De kans van slagen is door de inzet van hoogwaardig ontstoppingsmaterieel veel groter dan weer er een ontstoppingsmiddel in de afvoer wordt gegoten.

duo ontstopper van de action

Materieel waarmee afvoerverstoppingen verholpen kunnen worden vindt u vaak in de betere doe het zelf zaak. Ontstoppingsmiddelen zijn vaak gewoon in de supermarkt verkrijgbaar. Hieronder vindt u een overzicht van een aantal soorten ontstoppingsmiddelen, voorzien van een link naar een website waar u meer informatie over dit product kunt vinden en u de mogelijkheid heeft het specifieke product te bestellen.

Het effect van ontstoppingsmiddel is doorgaans nihil te noemen. Voor duurzame ontstoppingsresultaten kunt u het onderstaande overzicht bekijken van het beschikbare ontstoppingsmaterieel. Voor particulieren kan de aanschaf van een plopper of een pomp een uitstekende oplossing bieden bij verstoppingen die bovendien zeer betaalbaar is. Voor krachtiger materieel, zoals een ontstoppingsmachine en een hogedrukreiniger, dient er doorgaans dieper in de buidel te worden getast.

Wat dien ik te doen als de afvoerleiding regelmatig verstopt raakt?

Bij regelmatig terugkerende verstoppingen is het van belang dat een expert de leiding inspecteert, zodat de oorzaak kan worden vastgesteld en doeltreffend kan worden verholpen. Een terugkerende verstopping is niet alleen zeer vervelend om mee te maken vanwege het feit dat u de leiding niet kunt gebruiken, maar ook het financiële aspect speelt een belangrijke rol aangezien het verhelpen van een verstopping honderden euro’s kan kosten iedere keer.

Er is een structureel probleem in de afvoerleiding en dat zou diverse oorzaken kunnen hebben, zoals bijvoorbeeld een constructiefout of een breuk. Het ontstoppen lost de problemen slechts tijdelijk op in zulke gevallen, want de verstoppingsproblemen zullen hoe dan ook terugkeren als de achterliggende oorzaak niet wordt aangepakt.

Ons team staat altijd voor u paraat om een inspectie uit te voeren in de afvoerleiding. U kunt er van uit gaan dat de oorzaak van het probleem altijd zal worden achterhaald. Wij beschikken over een ervaren team dat de beschikking heeft over hoogwaardig inspectiematerieel waarmee elk afvoermankement inzichtelijk kan worden gemaakt.

Uw afvoerverstopping laten verhelpen door een ontstoppingsbedrijf

De werkwijze bij het reinigen van de afvoer

Het ontstoppen van de afvoer is iets waarbij wij u graag van dienst zijn. Als afvoerspecialist weten wij als geen ander hoe de afvoerleiding het beste behandeld kan worden. De afvoer wordt professioneel gereinigd en kan dezelfde dag weer gebruikt worden. De exacte werkwijze vindt u hieronder.

  • Analyseer de symptomen van de afvoerverstopping zoveel als binnen uw mogelijkheden ligt.
  • Kom met ons in contact per telefoon of e-mail (afhankelijk van de urgentie).
  • Leg de problemen met uw afvoer zo goed mogelijk uit aan onze medewerker.
  • Vervolgens kan er een afspraak worden ingepland met een afvoerspecialist bij u op locatie.

De kosten voor het ontstoppen van de afvoer

Voor het reinigen van de afvoerleiding variëren de kosten gemiddeld tussen de €120 en €300. In een aantal situaties komt het voor dat er eerst een inspectie uitgevoerd dient te worden alvorens er een gespecificeerde offerte verstrekt kan worden. De prijs voor het ontstoppen van een afvoer wordt onder andere bepaald door de locatie waar de verstopping zich in de afvoerleiding bevindt. De tijd die nodig is voor het ontstoppen van de afvoer neemt toe naar mate de verstopping verder in de leiding zit.

Een ontstoppingsdienst voor particulieren en bedrijven

de werkbus waarmee afvoer verstoppingen kunnen worden verholpen

Zowel particulieren als bedrijven krijgen wel eens een keer te maken met een afvoerverstopping. In zulke situaties staan wij voor iedereen klaar om de problemen vakkundig te verhelpen.

Bel: 06-13356173