Rioolbreuk herstellen: tips en advies over rioolbreuken!

Alle informatie die u wilt weten over het herstellen van een rioolbreuk

Wat houdt een rioolbreuk precies in?

Een rioolbreuk herstellen is doorgaans een taak die door een gespecialiseerd bedrijf wordt uitgevoerd. De riolering is in principe geen dag misbaar en daarom is het van belang dat er zo snel mogelijk een reparatie plaatsvindt. Alleen een expert beschikt over de juiste vaardigheden en het benodigde materieel om dit soort werkzaamheden kundig te kunnen verrichten.

het herstellen van een rioolbreuk in de tuin

Het herstellen van een rioolbreuk is doorgaans een smerige klus, waar men dan ook liever vanaf ziet om het zelf uit te voeren. Wij hebben dagelijks te maken met rioolopdrachten en voor ons is geen een klus te groot of te klein.

De reparatie van de rioolleiding kan complex zijn, omdat het voor komt dat er in een kleine ruimte gewerkt wordt. Over het algemeen bevinden de leidingen zich in de kruipruimte. Tijdens de werkzaamheden dient men onder meer rekening te houden met balken en andere soorten leidingwerk die in de kruipruimte aanwezig zijn, zoals gasleidingen.

De riolering heeft het zwaar te verduren wanneer er zaken in de rioolleiding worden afgevoerd die er niet in thuis horen. Normaliter kan een riolering tot wel 20 jaar meegaan voordat de eerste problemen optreden. Echter, kan bij verkeerd gebruik de riolering kuren gaan vertonen zoals verstoppingen met als gevolg dat er een rioolstank ontstaat. Een verstopping in de riolering kan duiden op een rioolbreuk en het is dan ook aan te raden om een rioolinspectie te laten uitvoeren.

Op deze pagina vindt u alle algemene informatie die u nodig heeft over het herstellen van de rioolbreuk. Bovendien is het mogelijk om in contact te komen met onze specialisten voor het inplannen van een afspraak.

Bel: 06-13356173

Inhoud van deze pagina


Algemene informatie over een rioolbreuk herstellen:

Waardoor wordt een rioolbreuk veroorzaakt?

Er zijn diverse oorzaken die ten grondslag kunnen liggen aan een breuk in de rioolleiding. Hieronder ziet u een aantal veel voorkomende oorzaken in een overzicht:

Wortelgroei van bomen

De kracht van boomwortels dient niet onderschat te worden. Wortels verspreiden zich razendsnel en zijn in staat de krachtigste constructies te kunnen verschuiven en zelfs schade toe te brengen. Het gebeurt heel vaak dat een rioolbreuk wordt veroorzaakt door wortelgroei.

Boren

Wanneer er bouwwerkzaamheden bezig zijn kan er van alles misgaan. Zo maken wij geregeld mee dat er een rioolbreuk is ontstaan als gevolg van boren.

Constructiefouten

Wanneer de riolering niet op de juiste wijze is aangelegd, kan dit tot allerelei problemen leiden. Zodra er teveel druk op een rioolbuis komt te staan, vormt dat de basis die uiteindelijk leidt tot scheuren.

Graafwerkzaamheden

In de tuin wordt vaak het meeste onderhoud gedaan en daarbij wordt er doorgaans zwaar materieel ingezet om veel materiaal te kunnen verplaatsen. Tijdens de werkzaamheden kan het zijn dat er een rioolleiding wordt geraakt, met een breuk tot gevolg.

Scherpe objecten

Door onkunde (of per ongeluk) kan er een object in de rioolleiding terecht komen dat daar niet thuishoort. Wanneer dit object scherp is, leidt dat in veel gevallen tot schade aan de riolering. Dit kan zwakke plekken veroorzaken die uiteindelijk tot een rioolbreuk kunnen leiden.

Corrosie

De staat van de riolering verslechterd naar mate de tijd vordert. Daar is geen ontkomen aan, hoe goed u ook omgaat met de rioolleiding. Er ontstaan zwakke plekken die uiteindelijk kunnen resulteren in een breuk.

Voor particulieren en bedrijven is de riolering onmisbaar

In tegenstelling tot een afvoerleiding, kan niemand een dag zonder riolering zitten. Het is erg vervelend als u het toilet niet kunt gebruiken en u steeds naar de buren moet gaan. Bij bedrijven zijn de problemen vaak nóg nadeliger, aangezien er dan ook nog eens gasten wegblijven of een slechte recensie achterlaten.

toilet onbruikbaar door een rioolbreuk

Wij begrijpen dat u snel geholpen wilt worden in deze situatie. De rioolbreuk wordt door ons vakkundig hersteld in een korte tijd.

Symptomen van een rioolbreuk:

Het water loopt niet goed meer weg

Hoewel dit meestal eerst wordt getypeerd als een verstopping, kan het best zo zijn dat een boomwortel de complete riolering blokkeert. In dat geval is er sprake van een rioolbreuk. Uiteraard weet u dit pas zeker zodra een specialist ter plaatse bijvoorbeeld een rioolcamera inspectie heeft uitgevoerd.

Er kan sprake zijn van rioolstank

De vreselijke lucht die een rioolbreuk met zich meebrengt is niet te missen. Zodra u merkt dat de rioolstank lang aanhoudt, neemt u dan contact op met een rioolspecialist aangezien dit duidt op een rioolprobleem dat accuut opgelost dient te worden.

Rioolvliegjes kunnen aanwezig zijn

Het afvalwater uit de rioolleiding vormt een uitstekende voedingsbron voor rioolvliegjes. De locatie van de riolering is bovendien warm genoeg om de eitjes van rioolvliegjes te laten uitkomen. Wij komen graag bij u langs om de rioolbreuk te verhelpen. Zodoende wordt de oorzaak van de problemen met de rioolvliegjes opgelost. Na het herstellen van de riolering zult u hooguit nog wat bestrijdingsmiddelen voor de laatste vliegjes dienen toe te passen.

Lekkages

Het ligt voor de hand dat een rioolbreuk gepaard gaat met het lekken van afvalwater. Dit kan zeer nadelige gevolgen hebben voor uw muren en de aanwezige spullen in de ruimte. Een beschadigde muur kan pas worden hersteld zodra deze volledig is gedroogd. Een klus waar u pas mee kunt starten wanneer de rioolbreuk voorgoed is hersteld.

Schimmel en vochtplekken

Het afvalwater levert overlast op en brengt schade toe aan de muren. Wanneer het water lang genoeg contact heeft kunnen maken met de muur, zal de schimmel ongetwijfeld snel volgen. U kunt pas beginnen met het restaureren van de muur zodra u zeker weet dat de rioolbreuk is verholpen.

Borrelend geluid bij het gebruik van de riolering

Dit kan diverse oorzaken hebben en één van die oorzaken is een rioolbreuk. Wilt u er zeker van zijn wat het borrelende geluid veroorzaakt? Laat dan een rioolinspectie uitvoeren.

Verstoppingen

Zodra de leiding beschadigd is geraakt kunnen er zand en boomwortels aanwezig zijn aan de binnenkant, met alle gevolgen vandien. Hoewel verstoppingen diverse oorzaken kunnen hebben, is een rioolinspectie geen overbodige luxe wanneer u zeker weet dat de riolering door de tuin loopt.

Onkunde ligt vaak ten grondslag aan een rioolbreuk

Een rioleringsconstructie dient met de juiste kennis aangelegd te worden. Dat voorkomt problemen in de toekomst zoveel mogelijk. Van de verkeerde verbindingsstukken tot het gebruik van de verkeerde lijm, het zijn allemaal zaken die in orde dienen te zijn en als er een ding niet goed zit gaat het uiteindelijk mis en ervaart u zomaar een rioolbreuk hierdoor.

De optelsom van details, bepaalt uiteindelijk de kwaliteit van het werk.

Een klein aspect met grote gevolgen

U heeft er zelf geen zicht op welke kwaliteit werk er doorgaans wordt geleverd, omdat u geen specialist bent. Zo hebben wij wel eens meegemaakt dat een riolering was aangelegd zonder het gebruik van beugels. Hierdoor is de druk onvoldoende verdeeld over de oppervlakte van de rioolleiding en krijgt u vroeg of laat te maken met een rioolbreuk. De beugeltjes hadden misschien een paar tientjes gekost en een riolering vervangen kan duizenden Euro’s kosten.

Grond kan bij verontreiniging gesaneerd worden

Een rioolbreuk die pas laat wordt vastgesteld kan tot ernstige grondverontreiniging leiden waar u zelfs voor beboet kan worden. Om de grondverontreiniging op te lossen kan de grond worden uitgegraven.

Nieuwbouw heeft vaak te maken met inklinkende grond. Gelukkig hebben wij voor iedere soort rioolherstel een passende oplossing voorhanden.

In het geval van schade aan uw riolering wordt geadviseerd zo min mogelijk hiervan gebruik te maken tot dat een rioolbedrijf is gearriveerd, of de spoeddienst van de gemeente indien het probleem zich buiten uw erf bevindt.

Stel het mankement aan de riolering vast voordat u een nieuwe woning koopt

Een rioolleiding die barsten vertoont is eigenlijk toe om vervangen te worden. Vaak worden wij ingeschakeld wanneer men een nieuwe woning heeft gekocht om de staat van de riolering te inspecteren. Terwijl het beter zou zijn om de riolering te laten inspecteren voordat u de woning koopt. Dat biedt u een betere onderhandelingspositie wanneer er mankementen aangetroffen worden in de riolering. Wanneer u, of uw aankopende makelaar, de kleine lettertjes niet goed heeft gelezen kan blijken dat u zelf de kosten van het herstel dient te voldoen. Dit kan enorme kostenposten opleveren waar u niet op zit te wachten en beslist ook geen rekening mee had gehouden.

Een aantal tips ter preventie van een rioolbreuk in de toekomst

 1. Laat oude leidingen preventief vervangen voor het nieuwste materiaal.
 2. Spoel geen harde voorwerpen door in de leiding.
 3. Let er op dat u geen schadelijke stoffen, zoals zoutzuur, doorspoelt in de leiding.
 4. Schakel zo nu en dan een rioolbedrijf in om preventief een inspectie uit te laten voeren.
 5. Voor zover u er invloed op heeft dient u in de gaten te houden dat de grond, bijvoorbeeld door graafwerkzaamheden, niet inklinkt.

Veelgestelde vragen over het herstellen van een rioolbreuk:

Hoelang duurt het om een rioolbreuk te herstellen?

Dit is afhankelijk van de grootte van de breuk. In een aantal gevallen hoeft alleen een deel van de rioolleiding vervangen te worden. De tijd die er voor nodig is neemt toe zodra de problemen ernstiger zijn en er grotere delen van de riolering vervangen dienen te worden.

De toegankelijkheid van de rioolleiding speelt ook een grote rol. Wanneer wij eerst een graafmachine dienen in te zetten zal dit extra tijd in beslag nemen.

Wat kost het om een rioolbreuk te herstellen?

Voor een exacte prijsopgave dienen wij eerst bij u langs te komen om de situatie te bekijken en te beoordelen. Voorafgaand aan het herstellen van de rioolbreuk vindt er dan ook eerst een inspectie plaats en ontvangt u kort daarna een gespecificeerde offerte voor de te verrichten werkzaamheden.

Welke gevolgen kan een rioolbreuk hebben?

Een rioolbreuk hoeft in beginsel niet direct tot overlast te leiden, maar vroeg of laat zult u toch met de gevolgen geconfronteerd worden. Een rioolbreuk kan leiden tot lekkages, rioolstank, verstoppingen etc.

Het wooncomfort wordt er nadelig door beïnvloed en bovendien kan het in sommige gevallen zelfs schadelijk zijn voor uw gezondheid wanneer er gassen in de lucht zitten en sporen van schimmels ingeademd worden.

Kan ik zelf een rioolbreuk herstellen?

Het ligt niet voor de hand dat u een rioolbreuk zelf kunt herstellen, tenzij u dit regelmatig succesvol uitvoert. Dit zal niet voor de meeste mensen zijn weggelegd. Een verkeerde inschatting tijdens het herstel lost het probleem niet op en kan de overlast zelfs erger maken.

Hoe wordt vastgesteld dat het om een rioolbreuk gaat?

De vaststelling van de rioolbreuk vindt doorgaans plaats met een rioolcamera inspectie. Zo weten wij zeker dat er geen ander mankement ten grondslag ligt aan het rioolprobleem.

Welke oplossingen kunnen er geboden worden voor het herstel van de rioolleiding?

 • Vervanging van het kapotte deel van de riolering.
 • De complete riolering vervangen in het geval het gaat om verouderd materiaal zoals bijvoorbeeld een gresbuis (dit soort materiaal wordt heden ten dagen niet meer gebruikt voor rioleringen).

Wilt u zo snel mogelijk de rioolbreuk laten herstellen?

Zodra u merkt dat er een rioolprobleem is, doet u er verstandig aan ons zo vroeg mogelijk in te schakelen. Zo beperkt u de gevolgschade. Ons team staat dag en nacht voor u klaar om u bij te staan in noodsituaties. Zelfs op feestdagen zijn wij gewoon bereikbaar, aangezien rioolproblemen vooral op deze dagen onaangenaam zijn.

Welke materialen worden er gebruikt om een rioolbreuk te herstellen?

Wij werken het liefst met pvc materiaal aangezien dit een duurzame oplossing biedt voor rioolleidingen. Pvc kan tegen een stootje en is beter bestand tegen verzakkingen.

Hoe gaat het herstel van een rioolleiding in zijn werk?

 • Allereerst doet u er verstandig aan om zoveel mogelijk informatie te noteren omtrent de problemen van de riolering. Het zou enorm helpen als u een aantal foto’s of een video kunt maken van het probleem zelf. Het doorsturen van deze gegevens helpt de rioolexpert op weg.
 • Zodra u heeft gebeld met een rioolbedrijf, wordt er een afspraak met u ingepland om de situatie ter plaatse te inspecteren en het herstel uit te voeren.
 • Al het benodigde materiaal wordt vervolgens klaar gezet, zodat het herstel vlot kan verlopen.
 • De reparatie wordt vervolgens uitgevoerd met behulp van de nieuwste technieken.
 • Nadat de reparatie is uitgevoerd ontvangt u een aantal tips waarmee u de riolering in goede staat kunt houden.

Wat dien ik te doen zodra ik weet dat er een rioolbreuk is?

Tot de tijd dat er een expert ter plaatse is dient u de riolering niet te gebruiken. Zo voorkomt u dat de problemen erger worden dan ze al zijn. U kunt het beste de werkplek alvast toegankelijk maken zodat de herstelwerkzaamheden snel van start kunnen.

Wat te doen met al het afvalwater dat uit de breuk is gaan lekken?

Indien u de beschikking heeft over een pomp of een waterstofzuiger, kunt u het afvalwater met deze apparaten verwijderen. Een klein laagje water kan opgedweild worden.

Dien ik de gemeente in te schakelen voor het herstellen van een rioolbreuk?

De gemeente lost de problemen aan uw riolering niet op, tenzij de problemen worden veroorzaakt door de hoofdriolering. Mochten er problemen zijn aan de hoofdriolering dan komt de gemeente met de riooldienst ter plaatse om herstelwerkzaamheden uit te voeren. Per gemeente kunnen de voorwaardes verschillen en u doet er dan ook verstandig aan om na te gaan welke regels in uw gemeente van toepassing zijn voor het herstellen van een rioolbreuk.

Is een rioolbreuk op ieder tijdstip van de dag te herstellen?

Dat hangt er vanaf of de rioolleiding goed geïnspecteerd kan worden en of het gedeelte van de breuk voldoende toegankelijk en zichtbaar is. In de nacht is het ingewikkelder om een rioolbreuk te herstellen. Meestal wordt het herstel dan uitgesteld tot de dag erna.

Kan een rioolbreuk leiden tot schade aan het milieu?

Ja, dat is mogelijk aangezien er allerlei schadelijke vloeistoffen en gassen in het afvalwater aanwezig kunnen zijn. Het is dan ook in het belang van het milieu dat u de rioolbreuk op korte termijn herstelt.

Een rioolbreuk laten herstellen door een professioneel bedrijf:

Nieuwe methodes voor het herstel van een rioolbreuk

Naast het vervangen van het kapotte deel van de rioolleiding is het tegenwoordig ook mogelijk om relining (ook wel koustechniek genoemd) uit te laten voeren. Hierbij wordt met hars het gescheurde deel opgevuld. Relining kan niet in alle gevallen worden toegepast. Informeert u dan ook naar de mogelijkheden voor uw specifieke situatie.

Voor en na foto’s van eerdere projecten

Hieronder ziet u een aantal voorbeelden van herstelwerkzaamheden die we eerder hebben uitgevoerd bij particulieren en bedrijven.

Spoedservice voor het herstel van rioolbreuken

In een aantal gevallen is direct herstel van de riolering een vereiste. In zulke situaties staat onze spoeddienst voor u klaar om de breuk te herstellen. Belt u a.u.b. zo vroeg mogelijk, zodat we meerdere mensen in nood kunnen helpen op een dag.

Allround rioolspecialisten

Bij het herstellen van een rioolbreuk is de juiste expertise nodig om een duurzaam resultaat af te kunnen leveren. De servicemedewerkers zijn door ons zelf opgeleid en beschikken over de nieuwste technieken en jarenlange ervaring. De kennis wordt voortdurend met elkaar gedeeld en ook wonen wij regelmatig presentaties bij wanneer het om nieuwe methodes en apparaten gaat. Vaak worden wij ingeschakeld voor het oplossen van problemen waar andere rioolbedrijven niet uit zijn gekomen. Klanten bellen ons op en zijn ten einde raad. Op zulke momenten vinden wij het geweldig dat wij u van dienst kunnen zijn. U zult beslist tevreden zijn met onze aanpak.

Milieuvriendelijke werkwijze

Duurzaamheid staat bij het herstellen van een rioolbreuk centraal. Schadelijke materialen worden voor u op verantwoorde wijze afgevoerd. Meestal hoeft niet de hele riolering vervangen te worden en kunnen we precies dat gedeelte vervangen waar de schade zich bevindt.

De goede ervaring wordt gewaardeerd

Dit blijkt uit het feit dat wij dagelijks klanten helpen die bij ons terecht zijn gekomen via een bekende die een goede ervaring met ons bedrijf heeft gehad. Voor uw feedback staan wij altijd open.

Vragen over het herstellen van een rioolbreuk?

Heeft u na het lezen van dit artikel toch nog een aantal vragen? Rioolbreuken kunnen een hoop stress veroorzaken bij wie er mee te maken krijgt. Wij kunnen ons dat goed voorstellen, want een rioolleiding is onmisbaar bij de dagelijkse werkzaamheden. Wacht dan ook niet langer en stel de vraag aan ons.

Direct in contact komen met een rioolspecialist?

Een rioolbreuk is iets waarmee u niet te lang wilt wachten om dit te laten herstellen. In heel Nederland zijn er rioolspecialisten beschikbaar die u daarbij kunnen helpen. Zo kunt u onze spoeddienst eenvoudig bereiken via het onderstaande telefoonnummer. Het helpt ons zeer als u zoveel mogelijk informatie kunt vertellen over de rioolbreuk. Mogelijk heeft u zelf een idee waardoor het probleem is ontstaan en dat kan ons goed op weg helpen bij het onderzoeken van de riolering en het herstel.

Bel: 06-13356173