Kelder leegpompen? De oorzaak en de oplossing van wateroverlast!

Alle informatie die u wilt weten over een volgelopen kelder

Kelder leegpompen: wat houdt dat precies in?

Een kelder leegpompen is noodzakelijk zodra u heeft vastgesteld dat er zich water in de kelder bevindt. De meeste mensen die met water in de kelder te maken krijgen hebben geen idee hoe de kelder zo snel mogelijk weer watervrij gemaakt kan worden en welke instantie ze daarvoor kunnen inschakelen.

Kelder leegpompen met een krachtige pomp

Op deze pagina treft u alle informatie aan omtrent het leegpompen van kelderruimtes. U vindt hier algemene informatie omtrent de oorzaak van wateroverlast in de kelder. Bovendien is het mogelijk om via deze pagina met ons loodgietersbedrijf in contact te komen zodat uw kelder dezelfde dag nog watervrij gemaakt kan worden.

Indien u direct een afspraak wilt inplannen voor het laten leegpompen van de kelder dan kunt u contact met ons opnemen via het onderstaande telefoonnummer.

Bel: 06-13356173

Hoe kunt u navigeren op deze pagina?

Deze pagina maakt gebruik van een inhoudsopgave die u hieronder aantreft. Wij leggen graag uit hoe deze inhoudsopgave werkt en hoe u zo snel mogelijk bij de informatie terecht kunt komen over het leegpompen van kelders waar u naar op zoek bent.

De titels onder het kopje algemene informatie zijn bestemd om algemene informatie te verschaffen over wateroverlast in de kelder. Bovendien treft u hier pagina’s aan over de gevolgen en de mogelijkheden die er zijn om de watermassa uit uw kelderruimte te kunnen pompen. Wanneer u op een van onderstaande links klikt, wordt u automatisch naar dat gedeelte op de pagina gebracht waar u meer informatie vindt over dit onderwerp.


Inhoud van deze pagina


Algemene informatie over het leegpompen van de kelder

De oorzaak van een ondergelopen kelder

kelder is volgelopen met water

Een kelder komt niet zomaar onderwater te staan. Wij worden vaak gebeld met het verzoek om de kelder leeg te pompen en wanneer wij dan de vraag stellen hoe de kelder is vol komen te staan is dat voor de meeste mensen niet duidelijk. Daarom stellen wij ook altijd voor om eerst ter plaatse te komen waarna er een inspectie kan worden uitgevoerd. Indien u zelf een indruk heeft waardoor het water in de kelder kan zijn ontstaan laat het dan gerust aan ons weten. Hoe simpel het ook mag lijken, maar alle extra informatie die u aan ons verstrekt kan leiden tot een betere oplossing.

Gestegen grondwater

Wegpompen van water: is het zinvol?

Wanneer een kelder is volgelopen door grondwater dan kan de kelder worden leeggepompt, alleen u dient zich daarbij te realiseren dat het water na een korte tijd weer in de kelder zal staan. Bij het uitvoeren van werkzaamheden in de kelder waarbij er tijdelijk een laag water uit de kelder gepompt moet worden kan het inzetten van pompmachines een oplossing zijn. Voor een permanente oplossing voor het voorkomen van teveel grondwater in de kelder biedt een dompelpomp uitkomst. Een dompelpomp zorgt er voor dat bij een bepaalde hoogte van het water er automatisch water wordt weggepompt vanuit de kelder. Dit voorkomt dat uw bezittingen in aanraking komen met het water.

Houdt er rekening mee dat het grondwaterpeil zal stijgen zodra het regent. Vooral bij zware regenbuien dient de stijging van het grondwater niet te worden onderschat.

Door een aanpassing aan de riolering

Het grondwater kan zijn gestegen als gevolg van een aanpassing aan de riolering. Mogelijk bent u daar zelf niet van op de hoogte, aangezien de gemeente werkzaamheden uitgevoerd kan hebben aan het hoofdriool die invloed hebben op het pijl van het grondwater. In een aantal gevallen kan gestegen grondwater leiden tot wateroverlast in de kelder. Het water blijft staan en dient steeds weggepompt te worden zolang de oorzaak niet wordt achterhaald en opgelost.

werkzaamheden aan de rioolleiding

In deze situatie is het te adviseren om een rioolexpert in te schakelen, zodat duidelijk wordt waar de oorzaak zich bevindt. Mogelijk kan de gemeente dan opdraaien voor de werkzaamheden en de kosten die daarbij komen kijken.

De gemeente kan besloten hebben om oude rioolbuizen te vervangen zonder u daarvan op de hoogte te stellen. Niet elke kelder is waterdicht en zodoende bestand tegen een stijging van grondwater. Een stijging van het grondwater heeft dan catastrofale gevolgen voor uw kelderruimte.

De oude situatie zorgde ervoor dat grondwater via het hoofdriool werd weggevoerd, wat zeer veel capaciteiten vergt van de rioolwaterzuivering. Het komt vaak voor dat de gemeente dit aanpast zodat het grondwater niet meer op deze wijze kan worden afgevoerd. Er zit meestal niets anders op dan de kelder volledig waterdicht te laten maken.

Tip: controleer bij uw buren of zij ook last hebben van gestegen grondwater en wateroverlast in de kelder.

Problemen met de riolering

Indien uw rioolafvoer niet meer correct functioneert, kan dit leiden tot overstroming van uw kelderruimte. Problemen met de riolering kunnen bestaan uit verstoppingen en scheuren. Beide gevallen zijn op te lossen met de juiste kennis en materialen.

In het geval de riolering ontstopt dient te worden

Wanneer na een inspectie blijkt dat de riolering verstopt is kan onze servicemedewerker ter plaatse met een reinigingsmachine iedere soort blokkade voor u verwijderen uit de riolering. Dit is een relatief eenvoudige ingreep die in een korte tijd is uit te voeren. Daarna kunnen wij overgaan tot het droogmaken van de kelderruimte.

In het geval de riolering een breuk vertoont

Een breuk komt meestal aan het licht zodra wij een rioolcamera inspectie uitvoeren. Voor het repareren van een riolering is meer expertise vereist, aangezien wij een deel van de leiding moeten vervangen in deze situatie. Met onze vakkennis zullen wij er voor zorgen dat de riolering weer in de oude staat wordt hersteld en wordt getest op efficiëntie, zodat de riolering weer in staat is grote hoeveelheden water te verwerken.

Hevige regenval

Veruit de meeste wateroverlast in de kelder ontstaat door hevige regenval. De hoeveelheid water die dan ontstaat kan niet op tijd worden afgevoerd door de rioleringen met als gevolg dat er overstromingen ontstaan. Het water zoekt het laagste punt op en het is dan ook onvermijdelijk dat het water in uw kelder terecht komt. Het water wordt vaak niet eens op dezelfde dag in de kelder vastgesteld, waardoor het water tot schade aan de muur, de vloer en de aanwezige spullen leidt.

Een gesprongen waterleiding

een gesprongen waterleiding

Het moge voor zich spreken dat wanneer een waterleiding is gesprongen dit een gigantische watermassa in de kelder kan veroorzaken. In dit geval ligt de oplossing voor de hand. De waterleiding kan door een loodgieter worden hersteld, waarna met pompmachines de kelderruimte watervrij wordt gemaakt.

Een lekkage bij de buren

In bepaalde gevallen kan het gebeuren dat een kelderruimte vol is gelopen doordat er bij de buren een lekkage is ontstaan. Soms zijn de buren hier zelf niet eens van op de hoogte, maar wellicht hebben zij recent werkzaamheden uitgevoerd die hier de oorzaak van kunnen zijn. Wanneer u vaststelt dat er water in de kelder is, vraag dan altijd bij de buren of zij ook wateroverlast hebben.

Gevolgen voor particulieren

Voor uw pand: rotting

Het aanwezige water in uw kelderruimte is zeer nadelig voor uw pand. Het water verspreidt zich snel tussen uw voegen en achter uw muren met alle gevolgen van dien. Als het water niet op tijd wordt weggehaald kan dit leiden tot rotting van uw pand. Uw constructie raakt verzwakt en ook kan dit stankoverlast tot gevolg hebben.

Om het water weg te krijgen in uw muren is specialistische kennis nodig. Met speciale droogmachines kan de kelderruimte verwarmd worden waardoor het water achter de muren verdampt.

Voor uw inboedel: blijvende schade

Particulieren staan er over het algemeen niet bij stil wat ze moeten doen zodra er water in de kelder aanwezig is. Laat staan dat er wordt nagedacht over de manieren waarop water in de kelder überhaupt kan worden voorkomen. In de kelder slaat men doorgaans spullen op die niet snel nodig zijn bij het dagelijks gebruik. Toch kunnen daar waardevolle en dierbare spullen bij zitten die absoluut geen contact met water kunnen verdragen. Zodra het noodlot toeslaat is de ellende vaak niet meer te herstellen. Uw spullen vertonen vochtige plekken (soms zelfs met schimmel er op) en restaureren is lang niet altijd een optie.

Wanneer het uw eigen spullen zijn die beschadigd zijn geraakt is dat al erg genoeg. Maar hoe vervelend is het als u voor een bekende tijdelijk wat spullen opgeslagen had staan? Niet iedereen zal begrip kunnen opbrengen voor uw –onprofessionele- manier van opslaan omdat u dacht ‘’dat het wel kon’’.

Voor uw vloer: repareren / vervangen

Zodra het water eenmaal in uw ruimte aanwezig is, ondervindt uw vloer daar directe gevolgen van. Iedere soort vloerbedekking raakt beschadigd zolang het maar lang genoeg in aanraking komt met water. Het herstel van uw vloer kan zeer kostbaar zijn. Uit ervaring weten wij dat de schade beperkt blijft wanneer u op tijd een specialist erbij haalt om het water uit deze ruimte te verwijderen.

Voor uw gezondheid: schimmels en ongedierte

Het water brengt nog meer nadelen met zich mee. Wat dacht u van schimmels die kunnen ontstaan in de ruimte? Zelfs ongedierte kan zich makkelijk vestigen zodra er water in de ruimte staat. Beide gevallen levert nadelige situaties op. Schimmels zijn schadelijk voor de gezondheid en kunnen u erg ziek maken. Het ongedierte wat zich in de kelder kan gaan vestigen kan ook allerlei ziektes met zich meebrengen en leidt tot de verspreiding van bacteriën.

Ieder bovengenoemd gevolg is op zichzelf al ernstig genoeg om er voor te zorgen dat de kans hierop zo klein mogelijk is. Een combinatie van een of meerdere gevolgen is iets wat wij regelmatig tegen komen. Laat vandaag nog een specialist de situatie voor u onder controle brengen en u bespaart een hoop ellende daarmee.

De gevolgen voor bedrijven

Voorraad kan beschadigd raken

Bedrijven die te maken krijgen met een ondergelopen kelder kunnen daar grote problemen door ervaren. Vaak staat er voorraad opgeslagen in de kelder, omdat die ruimte zich daar normaliter uitstekend voor leent. Hoewel geadviseerd wordt om spullen altijd op een verhoging te plaatsen in de kelder wordt dit advies lang niet door alle partijen opgevolgd. Het gevolg kan zijn dat er voorraden dermate beschadigd raken dat ze in waarde verliezen of zelfs helemaal niet meer te verkopen zijn. U kunt zich bedenken bij wat voor soort handel contact met water desastreuze gevolgen kan hebben voor de waarde van het product.

Bedrijven hebben hun spullen in de meeste gevallen goed verzekerd. Toch ontstaat doorgaans op een andere plek een financiële schadepost, want zolang u niet over voldoende handel beschikt dat in goede staat is kunt u niet de omzet draaien die u gewend bent met uw bedrijf. Niet voor niets dat bedrijven volop investeren in risicoreductie. Een pomp aanschaffen en goed isolatiemateriaal voorkomt een hoop ellende. Daarnaast geldt: gebruik uw gezond verstand. Plaats spullen zoveel mogelijk op een verhoging. Planken en kasten zijn ideaal voor het opslaan van de meeste goederen.

Goede naam van uw bedrijf kan schade oplopen

Indien u niet weet waar u moet beginnen of twijfelt of u wel voldoende voorzorgsmaatregelen heeft genomen, dan kunt u ons altijd inschakelen voor een advies op maat en een controle ter plaatse. Een inspectie kost doorgaans tussen de €100 en €200 en daarmee haalt u de expertise in huis waarmee duizenden euro’s kunnen worden bespaard. Er staat niet alleen geld op het spel voor uw bedrijf, maar de goede naam wilt u er toch zeker ook niet onder laten lijden doordat er bijvoorbeeld – abusievelijk – een door waterschade aangetast product wordt verkocht aan uw klanten.

Oplossing

De oorzaak wegnemen

Voordat wij kunnen starten met het leegpompen van de kelderruimte is het essentieel dat wij de oorzaak van de wateroverlast achterhalen. Wanneer een mankement aan de riolering de oorzaak is, kunnen wij dit vakkundig voor u verhelpen. Meestal volstaat het ontstoppen van de riolering, maar soms zijn ook complexe reparaties nodig om de riolering te herstellen.

De kelderruimte droogpompen en droogmaken

Zodra de oorzaak is weggenomen en onze expert zeker weet dat het risico op terugkeer zo minimaal mogelijk is of zelfs nihil, gaan wij over tot het droogpompen van de kelderruimte. Bij deze werkzaamheden hebben wij de beschikking over zeer krachtig materieel waarmee iedere ruimte in korte tijd weer bruikbaar gemaakt kan worden.

Preventiemaatregelen

Om wateroverlast in de kelder zoveel mogelijk te voorkomen kunt u besluiten om de rioolafvoer regelmatig te laten controleren en reinigen door een professioneel bedrijf. Zo wordt het risico op overstroming in uw kelder zo veel mogelijk beperkt.

Tevens kunt u besluiten om de kelderruimte op lekken te laten controleren, zodat wanneer het grondwater stijgt u niet zo snel last krijgt van water in de kelder.

Periodiek onderhoud

Het is mogelijk om gebruik te maken van onze onderhoudsservice eens in de zoveel tijd. Wij controleren dan uw riolering en uw kelderruimte op eventuele mankementen. Hiermee wordt het risico op overstroming van de kelderruimte beperkt. Indien u de kelder gebruikt als opslagruimte raden wij aan gebruik te maken van deze dienst. Informeert u hiervoor gerust naar de mogelijkheden die wij bieden.

Na constatering

Zodra u merkt dat het water in de kelder staat is het zeer aan te raden direct een expert op te bellen om deze problemen te verhelpen. De kelder is een ruimte waar niet iedereen zich elke dag in bevindt. Het kan best zo zijn dat het water al langere tijd in de kelder staat zonder dat u dit door heeft. Het is moeilijk na te gaan voor u te constateren hoelang het water al in de kelder staat. Voorkom dat het water verdere schade kan aanrichten in de ruimte en aan uw inboedel. Wacht niet langer en maak gebruik van onze riooldienst. Wij zorgen ervoor dat deze ruimte zo snel mogelijk weer bruikbaar is.

De voordelen wanneer u op tijd maatregelen treft

 • De overstroming blijft dan zoveel mogelijk beperkt.
 • De schade die de watermassa kan aanrichten wordt zoveel mogelijk een halt toegeroepen.
 • De kosten voor het herstel in de ruimste zin des woord worden beperkt tot een minimum.
 • U kunt in de meeste gevallen dezelfde dag weer gebruik maken van de kelderruimte.

Veel gestelde vragen over het leegpompen van de kelder

 1. Hoelang duurt het om de kelder leeg te pompen?

  Dit is afhankelijk van de hoeveelheid water en de capaciteit van de pompen die worden ingezet. Gemiddeld genomen duurt het leegpompen van een kelder 2 à 3 uur. Bovendien is het van belang dat er voldoende afvoermogelijkheden zijn zodat het water op maximale kracht kan worden weggepompt.

 2. Is het mogelijk om een volgelopen kelder in de toekomst te voorkomen?

  Om het risico op wateroverlast te kunnen inschatten is het van belang dat er een inspectie plaatsvindt in de kelder. Tijdens een inspectie worden een aantal zaken bekeken, waaronder de staat van de leidingen en de aanwezigheid van een dompelpomp. Indien het risico op water in de kelder als hoog wordt beschouwd kan worden geadviseerd om een dompelpomp te installeren. Deze dompelpomp zorgt er voor dat bij een bepaalde hoogte van het water er automatisch een pomp in werking wordt gesteld die het water voor u afvoert. De isolatie van de kelder is ook een punt van belang, want met een goede isolatie wordt veruit het meeste water uit de kelder geweerd.

 3. Kan er schimmel ontstaan door water in de kelder?

  Schimmel ontstaat op vochtige plekken met een slechte luchtcirculatie. De kelder leent zich dan ook uitstekend voor schimmelvorming. Zodra u merkt dat er water in de kelder staat wacht dan niet te lang. Hoe eerder u optreedt des te groter is de kans dat een expert ter plaatse het risico op schimmelvorming voor u beperkt kan houden. Schimmels kunnen schadelijke gevolgen hebben voor de gezondheid. Hoewel ze vooral in de kelder zichtbaar zullen zijn verspreiden ze zich ook door de lucht. Via het ventilatiesysteem in uw pand kunnen de schimmels zich heel snel verplaatsen.

 4. Is het gevaarlijk om water in de kelder te hebben?

  Water in de kelder kan zeker gevaarlijke consequenties hebben. Niet alleen voor uw aanwezige spullen, maar ook voor uw vloer en wanden. Zodra er ook nog eens elektra door de kelderruimte loopt is er zelfs risico op brand. Het water in uw kelderruimte kan ook bij de buren overlast veroorzaken (waarbij u ook nog eens voor de schade opdraait). Kortom: alle reden om niet stil te blijven zitten, maar direct actie te ondernemen om het water zo snel mogelijk uit uw kelder te laten verwijderen.

 5. Is de kelder na het leegpompen volledig watervrij?

  Er blijft altijd een restje water over nadat de pompen hun werk hebben gedaan. Dit restant kan worden opgedweild of met een waterstofzuiger worden verwijderd. Het vocht dat zich nog in de ruimte bevindt kunt u het beste laten drogen door kachels in de ruimte te plaatsen. Zo beperkt u het risico op gevolgschade en schimmelvorming zoveel mogelijk.

 6. Is het mogelijk om mij voor de kosten van het leegpompen van een ondergelopen kelder te verzekeren?

  Er zijn bepaalde verzekeringen waarbij ook dit soort schadeposten zijn inbegrepen in de dekking. Om hier zekerheid over te verkrijgen kunt u het beste uw verzekeringsmaatschappij opbellen om te vragen of u al verzekerd bent en indien dit niet het geval is kunt u meteen vragen wat het zou kosten om hier wel voor verzekerd te zijn in de toekomst.

 7. De kelder van mijn buren is ook ondergelopen, kunnen jullie daar ook helpen?

  Voor het uitvoeren van werkzaamheden hebben wij in die situatie ook een opdrachtbevestiging nodig van de buren. Zolang de planning het toestaat kan dat ook ter plekke gebeuren, aangezien we dan toch al aanwezig zijn. Wanneer u de opdracht gezamenlijk bij ons plaatst (en het financieel onderling regelt) kan dat voordeliger zijn i.v.m. de voorrijkosten die dan maar 1 keer berekend worden.

 8. Is een ondergelopen kelder schadelijk voor de gezondheid?

  Het is nooit goed om vocht in huis te hebben. Vocht kan in combinatie met een slechte doorstroming van de lucht een broeiplaats worden voor schimmels en bacteriën. Bovendien kan er ongedierte in het water zitten dat allerlei ziektes met zich mee brengt. Ratten en muizen gaan moeiteloos overal doorheen en verspreiden alles in uw pand. Dat is niet alleen een onsmakelijke gedachte, maar ook nog eens heel gevaarlijk voor uw gezondheid.

 9. In hoeverre kan het water in de kelder schade aanrichten aan het pand?

  Het water blijft niet alleen in de kelderruimte staan, maar gaat zich ook tussen de voegen en kieren in de vloer en muren begeven. Het water kan er voor gaan zorgen dat bepaald materiaal kan gaan rotten. Hierdoor zit er na verloop van tijd niets anders op dan herstelwerkzaamheden uit te laten voeren. De kosten voor het herstel kunnen aanzienlijk zijn (duizenden euro’s).

  Wanneer het water is weggepompt betekend dat nog niet dat al het water in de muur en vloer ook volledig weg is. Na het leegpompen van de kelder dient er dan ook met een waterstofzuiger gewerkt te worden die het restant aan water effectief kan opzuigen. Vergeet ook niet de ruimte een aantal dagen op hoge temperatuur te verwarmen zodat het vocht in de ruimte kan verdampen. Zodra u deze stappen heeft uitgevoerd kunt u gaan inventariseren tot welke schade het water in de kelder heeft geleid.

 10. Kan ik de kelder laten leegpompen wanneer het grondwater gestegen is?

  De kelder laten leegpompen zal in dit geval niet tot een langdurig resultaat leiden. Wanneer u altijd al een laagje water in de kelder had staan en tijdelijk de kelder watervrij dient te maken voor bepaalde werkzaamheden dan kan het leegpompen van de kelder wel het beoogde resultaat met zich meebrengen. Om het grondwater effectief buiten de deur te houden is een gerichte aanpak nodig die zal bestaan uit het isoleren van de ruimte en het plaatsen van één of meerdere dompelpompen. Deze pompen gaan automatisch aan zodra het waterpeil zich op een bepaalde hoogte bevindt.

 11. Kan de brandweer worden ingeschakeld om de kelder leeg te pompen?

  Voor privédoeleinden zal de brandweer niet langskomen, maar wanneer het publiekelijk belang in het geding is en er hinder ontstaat voor de samenleving dan is de kans aannemelijk (verschilt per gemeente) dat de brandweer u kan helpen bij het leegpompen van de kelder.

 12. Kunnen de buren mij aansprakelijk stellen voor de wateroverlast die vanuit mijn kelder is ontstaan?

  Zodra vastgesteld kan worden dat u verantwoordelijk bent voor de schade die is ontstaan kan een claim succesvol zijn. Er kan juridisch uiteraard van alles aan de orde zijn dat verschilt per situatie. Bij vragen omtrent aansprakelijkheid kunt u het beste contact opnemen met een jurist of uw verzekeringsmaatschappij.

 13. Het water blijft in grote hoeveelheden de kelder instromen, is het leegpompen van de kelder wel effectief genoeg?

  Wij zijn een gespecialiseerd bedrijf in riool- en pomptechnieken. Wanneer het water constant de kelder in blijft stromen dan is dit een teken dat eerst de oorzaak aangepakt dient te worden. Een breuk in de rioolleiding kan de oorzaak zijn en gelukkig beschikken wij over het benodigde materiaal om een herstelreparatie uit te kunnen voeren. Alle expertise staat voor u klaar zodat u er vanuit kunt gaan dat de pompwerkzaamheden ook daadwerkelijk het beoogde resultaat met zich mee gaan brengen.

Uw kelder laten leegpompen door een professionele partij

Het leegpompen van de kelder is een taak die u beter kunt overlaten aan een gespecialiseerd bedrijf. Het materieel dat voor het leegpompen van de kelder nodig is kan erg kostbaar zijn. Bovendien is het van belang dat vastgesteld wordt waar het water precies vandaan komt. De achterliggende oorzaak dient ten alle tijden achterhaald te worden.

het materieel waarmee riool- en pompwerkzaamheden kunnen worden verricht

Aangezien wij beschikken over de benodigde expertise voor het repareren van leidingsbreuken, kunt er vanuit gaan dat de kelder niet alleen wordt leeggepompt, maar ook vakkundig wordt geïnspecteerd en waar nodig wordt hersteld. Zo beperkt u het risico op gevolgschade en kunt u er vanuit gaan dat eventuele wateroverlast in de toekomst minder ernstig zal zijn.

De voordelen wanneer u de kelder laat leegpompen door een expert

 1. Constateert u dat de kelder is ondergelopen? Dan is er geen tijd te verliezen, want hoe langer u wacht hoe vervelender de consequenties zullen zijn. Zonder de benodigde kennis en materieel is het onbegonnen werk om de kelder zelf watervrij te maken. Zelfs met materieel kan het toch nog onnodig lang duren doordat u deze werkzaamheden niet eerder heeft uitgevoerd, met alle gevolgen van dien.
 2. Ons team staat altijd voor u klaar om spoedwerkzaamheden te verrichten. Zo kunt u er vanuit gaan dat de kelder in een zo kort mogelijke tijd weer watervrij is. Bovendien voorzien wij u van de nodige adviezen zodat het risico op een ondergelopen kelder in de toekomst beperkt blijft.
 3. Aangezien wij ook in staat zijn om de achterliggende oorzaak vast te stellen bent u bij ons aan het juiste adres voor een totaaloplossing voor een watervrije kelder in de toekomst. Ook voor het vervangen van bestaande pompsystemen kunt u ons inschakelen.
 4. Iedereen in Nederland kan van onze dienstverlening gebruik maken. Zowel particulieren en bedrijven kunnen contact met ons opnemen door te bellen of door het sturen van een bericht via het contactformulier. Voor specifieke prijsopgaves verzoeken wij u om een aantal foto’s van de kelder door te sturen per e-mail.

Wij houden rekening met het milieu

De werkzaamheden die wij verrichten worden op verantwoorde wijze gedaan. Ons team is opgeleid om op een milieubewuste manier te werken. Zo zal er geen gebruik worden gemaakt van schadelijke middelen en wordt het milieu niet onnodig belast. Mocht het zo zijn dat wij bepaalde reststoffen aantreffen in het aanwezige water, dan voert een van onze service medewerkers deze resten op een veilige wijze af.

Met trots melden wij dat de machines die wij gebruiken tijdens onze werkzaamheden zeer energiezuinig zijn. Wij proberen op alle mogelijke manieren ons steentje bij te dragen om het milieu zoveel mogelijk te ontzien. Voor eventuele tips en verbeteringen omtrent onze milieuverantwoorde werkwijze staan wij altijd open. Uw feedback kunt u doorgeven per telefoon, per mail of aan onze servicemedewerker ter plaatse. Samen houden wij dan het milieu leefbaar.

24/7 bereikbaarheid voor iedereen in Nederland

Onze riooldienst staat bekend om de goede bereikbaarheid op ieder gewenst tijdstip. Wanneer uw kelderruimte hinder ondervindt van water, staan wij 24 uur per dag en zeven dagen per week voor u klaar om noodwerkzaamheden uit te voeren zodat de kelderruimte spoedig weer bruikbaar is voor u.

Vandaag nog de kelder laten leegpompen?

Het leegpompen van de kelder is een dienst waar dagelijks lang niet zoveel vraag naar is als bijvoorbeeld het ontstoppen van de afvoer. Het is in feite een spoeddienst aangezien de hoeveelheid van de aanvragen op bepaalde dagen extreem is. Over het algemeen mag worden gesteld dat zodra er ergens in Nederland bovengemiddeld veel regen is gevallen er veel wateroverlast is in dat gebied en de aanvragen voor het leegpompen van de kelder niet meer op één hand te tellen zijn.

Zodra u heeft vastgesteld dat er water in de kelder staat dat dient te worden weggepompt, wacht dan niet te lang maar bel direct naar onze spoedcentrale zodat er zo snel mogelijk een medewerker bij u op locatie kan langskomen. Wij begrijpen dat u dezelfde dag weer een watervrije kelder wilt hebben en voor het uitvoeren van de werkzaamheden is een aantal uren nodig (afhankelijk van de hoeveelheid water die zich in de kelderruimte bevindt).

Bel: 06-13356173