Rioolcamera inspectie: tips en advies over de rioolcamera!

Alle informatie die u wilt weten over een rioolcamera inspectie

Wat houdt een rioolcamera inspectie precies in?

Een rioolcamera inspectie is een moderne onderzoeksmethode waarbij met een geavanceerde camera de binnenkant van een riolering bekeken kan worden. Vervolgens is het beeld te bekijken op het scherm dat zich op het apparaat bevindt.

rioolcamera inspectie

Bel: 06-13356173

Inhoud van deze pagina


Algemene informatie over een rioolcamera inspectie:

Voor wie biedt een rioolcamera inspectie uitkomst?

Wie te maken heeft met rioolproblemen waarbij de oorzaak onduidelijk is, kan een rioolcamera inspectie een oplossing bieden. De binnenkant van de riolering wordt nauwkeurig in beeld gebracht zodat een expert eenvoudig kan vaststellen in welke staat de rioolleiding verkeert. Mankementen kunnen in veel gevallen zelfs door de klant bekeken worden.

Zodra de oorzaak van een rioolprobleem is vastgesteld kunt u er vanuit gaan dat de specialist ter plaatse een passende oplossing biedt. In het geval van een verstopping kan de riolering voor u worden ontstopt en in het geval van schade kan de rioolleiding worden gerepareerd (deels vervangen of als geheel).

Rioolcamera inspectie voor particulieren

Het moge voor zich spreken dat een goed functionerend riool essentieel is voor uw wooncomfort en gezondheid. In het geval u de beschikking heeft over één toilet, kunt u deze geen dag missen. Wanneer er zich rioolproblemen voordoen kunt u ons uiteraard dezelfde dag nog inschakelen voor hulp, maar het zou beter zijn om problemen zoveel mogelijk te voorkomen door periodiek onderhoud te laten uitvoeren. De rioolcamera inspectie is onderdeel van het totaalonderhoud dat nodig is om de riolering in goede staat te houden.

Rioolcamera inspectie voor bedrijven

Bij bedrijven kan het (preventief) laten uitvoeren van een rioolcamera inspectie van cruciaal belang zijn om er voor te zorgen dat de bedrijfsvoering niet in gevaar komt. In de horeca is een toilet dat naar behoren functioneert essentieel om klanten tevreden te houden. In het internettijdperk waarbij al snel recensies online worden geplaatst, wilt u als bedrijf niet meemaken dat uw reputatie schade leidt als gevolg van een rioleringsprobleem. Wacht dan ook niet te lang met het inschakelen van een professioneel bedrijf.

De rioolcamera is ook geschikt voor afvoerleidingen

Hoewel de naam ‘’rioolcamera’’ doet vermoeden dat deze camera alleen in rioleringen kan worden ingezet, is de rioolcamera ook prima te gebruiken in afvoerleidingen.

Rioolcamera inspectie koop / huurwoning

Regelmatig worden wij benaderd met de vraag hoe het zit met de kosten bij het uitvoeren van rioolcamera inspectie bij een koop en een huurhuis. Bij een koophuis is het antwoord simpel: u dient dan zelf de kosten van de rioolcamera inspectie te voldoen. Indien u een huis huurt is het kostenaspect afhankelijk van hetgeen er in uw huurcontract staat vermeld. Wanneer u twijfelt hierover kunt u het beste contact opnemen met uw huisbaas of de technische dienst (indien er een vastgoedbeheerder is). Door dit soort zaken vooraf na te gaan voorkomt u dat u mogelijk onnodig zelf opdraait voor de kosten. De meeste verhuurders vergoeden de kosten niet indien u zonder ruggespraak zelf een partij benaderd.

Veelgestelde vragen over een rioolcamera inspectie:

Hoe is de rioolcamera inspectie bedacht?

Zolang er al rioleringen bestaan zijn er problemen die zich voordoen in het riool. Vroeg of laat krijgt iedereen er wel eens een keer mee te maken. Wanneer u denkt dat u zelf altijd goed omgaat met de riolering kan het best zijn dat de vorige gebruiker, of bijvoorbeeld uw visite, niet zo zorgvuldig is geweest. Het resultaat is dan dat u te maken krijgt met rioolklachten.

De rioolcamera zorgt er voor dat de het vaststellen van de oorzaak van het rioolprobleem een stuk eenvoudiger wordt. In feite bestaat een rioolcamera inspectie uit een combinatie van bestaande technieken zoals een HD-camera en een beeldscherm. De camera is echter verbonden aan een lange flexibele buis die diep in de leiding kan gaan, waardoor elk mankement van de riolering inzichtelijk wordt. Bovendien ontstaat er een goed overzicht van de algehele staat van de rioolleiding.

In de jaren ’00 is het gebruik van de rioolcamera steeds meer in opkomst gekomen. De technieken die nodig zijn bij een rioolcamera inspectie zijn betrouwbaarder en goedkoper geworden.

Hoe vaak komt het voor dat een rioolcamera inspectie nodig is?

Uit ervaring weten wij dat bij ongeveer 1 op de 50 verstoppingen een rioolcamera wordt ingezet. Meestal wordt dit op initiatief van de klant uitgevoerd. U kunt hier uit op maken dat de rioolcamera door een ervaren bedrijf vaak niet noodzakelijk wordt geacht om een rioolverstopping op te lossen.

inspectie van de riolering

Wanneer het gaat om rioolproblemen waarbij het vermoedelijk gaat om wortelgroei in de leiding, dan wordt de rioolcamera door ons ingezet, zodat wij samen met u de situatie kunnen bekijken. Bij een beschadiging van de riolering dient de rioolleiding vervangen te worden en dat kan best kostbaar zijn. Vandaar dat klanten het ook zeer op prijs stellen dat zij mee kunnen kijken op het beeldscherm. Zo weet u in ieder geval zeker wat de achterliggende oorzaak is.

Wordt een rioolcamera inspectie door de verzekering vergoed?

Dat hangt er uiteraard vanaf wat er in de polisvoorwaarden van de verzekering staat omtrent dit onderwerp. Het kan best zijn dat de rioolcamera inspectie zelf niet wordt vergoed, maar het vervangen van de riolering wel. In zulke gevallen kan het van pas komen dat u de beelden van de rioolcamera inspectie kunt tonen aan de verzekeringsmaatschappij. Het ligt voor de hand dat u dit het beste eerst met de verzekeringsmaatschappij kunt overleggen alvorens u een professionele partij inschakelt voor het verrichten van de werkzaamheden.

Hoelang duurt een rioolcamera inspectie?

Dit is afhankelijk van de lengte van de riolering. Bij een rioolcamera inspectie is het van belang dat de gehele leiding wordt geïnspecteerd zodat er niets over het hoofd wordt gezien. Gemiddeld duurt een rioolcamera inspectie +- 30 minuten. Wij kunnen ons voorstellen dat u een aantal vragen heeft voor de servicemedewerker tijdens de rioolcamera inspectie en dat kan de tijd van de inspectie ook beïnvloeden.

Is een rioolcamera inspectie veilig?

Dit is afhankelijk van twee factoren, te weten het soort materieel dat wordt ingezet voor de inspectie zelf en de expertise van de servicemedewerker. Bij ons kunt u er vanuit gaan dat de rioolcamera inspectie zeer veilig is. Het uitvoeren van een rioolcamera inspectie heeft bij ons nog nooit tot schade of andere problemen geleid.

De camera is verwerkt in materiaal dat de binnenkant van de leiding duurzaam behandeld. Wanneer het gaat om het resultaat van een camera inspectie, kan zelfs worden gesteld dat de behandeling van uw riolering juist veiliger wordt, omdat de meest geschikte aanpak wordt gekozen en u niet onnodig op kosten wordt gejaagd (dus ook veilig voor uw portemonee ;).

Is de rioolcamera inspectie ook geschikt voor mijn riolering?

U kunt er vanuit gaan dat ons geavanceerde camerasysteem geschikt is voor uw leiding, aangezien er gewerkt wordt met een slang met een zeer geringe diameter waarmee de smalste leidingen geïnspecteerd kunnen worden. Uiteraard is het wel van belang dat de leiding zelf vrij toegankelijk is. Wij kunnen u daar ter plaatse bij helpen.

Beschikt ieder rioolbedrijf over een rioolcamera?

U zou denken van wel. Echter is een rioolcamera een kostbaar apparaat dat lang niet altijd aanwezig is bij ieder bedrijf. Bovendien kan het best zo zijn dat een rioolcamera pas wordt meegegeven aan een servicemedewerker als een klant daar specifiek naar vraagt of eerst pas wordt meegenomen bij een vervolgafspraak.

het beschikbare materieel in de werkbus

Helaas zijn de werkbussen van loodgieters veelal het doelwit bij inbraken, zodat u kunt begrijpen dat bedrijven het liefst zo min mogelijk waardevolle spullen in de bussen laten staan.

Het beste kunt u dan ook van tevoren vragen of een bedrijf een rioolcamera heeft. Bij ons bedrijf kunt u er vanuit gaan dat de servicemedewerkers de beschikking hebben over een rioolcamera wanneer dit noodzakelijk is bij de opdracht. Telefonisch kunt u met ons overleggen over de inzetbaarheid van de rioolcamera.

Is het mogelijk om alleen de rioolcamera inspectie te laten uitvoeren?

Wanneer u het op prijs stelt kunnen wij uitsluitend een rioolcamera inspectie voor u uitvoeren. Dit kan bijvoorbeeld van pas komen wanneer u een rapport wilt laten opstellen voor uw verzekering of bij verkoop/koop van een woning.

Is het mogelijk om zelf een rioolcamera inspectie uit te voeren?

Wij zijn van mening dat een kundig oordeel van de beelden vereist is om de voordelen van een rioolcamera inspectie maximaal tot zijn recht te laten komen. Het beoordelen van de staat van de leiding ligt ten grondslag aan de vervolgstappen die nodig zijn voor het herstel van de riolering. Dit is een aangelegenheid die u het beste aan de specialist kunt overlaten. Ervaring is dan ook essentieel, aangezien het niet alleen een kwestie is van even op het beeldscherm de camerabeelden bekijken.

Zit er verschil in riool camera inspecties?

De rioolcamera inspectie zal doorgaans op dezelfde wijze worden uitgevoerd bij ieder bedrijf. Het verschil zal hooguit zijn dat er een andere soort rioolcamera wordt gebruikt, waarbij de kwaliteit van het merk de scherpte van het beeld beïnvloed en de mogelijkheden om de beelden nader te kunnen bestuderen.

Welke soorten rioolcamera’s bestaan er?

Er zijn een aantal fabrikanten op het gebied van rioolcamera’s. De kwaliteit van de apparatuur loopt zeer uiteen. Wij werken dan ook alleen met gerenommeerde merken zoals: RIDGID®. Zo zijn wij er zeker van dat u de hoogste kwaliteit dienstverlening ontvangt.

rioolcamera van het merk RIDGID

Iedere rioolcamera heeft een aantal opties beschikbaar om de beelden te kunnen inzoomen en bij een aantal types is er zelfs een opneemfuntie aanwezig. Dit kan een oplossing bieden voor het geval uw huisbaas of verzekeringsmaatschappij vraagt om het leveren van bewijs.

Hieronder vindt u een opsomming van een aantal bekende rioolcamera merken:

Verschillende types:

Binnen de verschillende soorten rioolcamera’s wordt er onderscheid gemaakt op het gebied van de mogelijkheden die ieder apparaat biedt. Zo zijn alle rioolcamera’s waterproof, maar zijn niet alle rioolcamera’s voorzien van een zender. Een zender stelt de rioolexpert in staat om de exacte locatie van het rioolprobleem met sonar vast te stellen.

Hoewel de rioolcamera enorm helpt bij de visuele inspectie van de binnenkant van de leiding is het oog van de expert nog steeds onmisbaar. In iedere leiding zullen zich schadeplekken bevinden, echter is niet bij elke plek een snelle oplossing vereist. Alleen iemand met de benodigde ervaring kan inschatten wanneer er tot een reparatie over dient worden te gaan.

Kan een rioolcamera inspectie op iedere locatie worden uitgevoerd?

In principe is het mogelijk om een rioolcamera inspectie op iedere soort locatie uit te kunnen voeren, aangezien de rioolcamera tientallen meters inzetbaar is en in smalle leidingen gemakkelijk kan worden gebruikt. Zo kan de rioolcamera bijvoorbeeld gebruikt worden in smalle ruimtes zoals kruipruimtes.

Hoe weet ik of een rioolcamera inspectie voor mij een oplossing biedt?

Een rioolspecialist weet vaak al van tevoren of het zinvol is om de rioolcamera te gebruiken bij het analyseren van het rioolprobleem. Dat is een kwestie van ervaring, waar u zich dan ook niet druk over hoeft te maken. De oorzaak van het rioolprobleem wordt ten alle tijden inzichtelijk met de camera. Een rioolcamera biedt zekerheid en dat kan allerlei voordelen met zich meebrengen ten opzichten van het maken van een keuze over de uit te voeren werkzaamheden: ontstoppen, repareren of vervangen.

Wat zijn de kosten van een rioolcamera inspectie?

De kosten voor het inspecteren van de riolering met een camera lopen bij rioleringsbedrijven uiteen van €100 tot €300, afhankelijk van de lengte van de rioolleiding. Het inspecteren van de riolering valt onder het in goede staat houden van uw leidingen en is dan ook een verstandige investering te noemen. Het voordeel van een rioolcamera inspectie is dat u zekerheid heeft over de oorzaak én de best mogelijke oplossing toe kunt laten passen om het probleem te verhelpen.

Een rioolcamera inspectie laten uitvoeren door een professioneel bedrijf:

In heel Nederland is het mogelijk om een rioolcamera inspectie uit te voeren

Onze servicemedewerkers zijn 24/7 actief in heel Nederland en kunnen u altijd helpen bij het verrichten van een rioolcamera inspectie. Voor het inplannen van een afspraak hoeft u alleen maar te bellen naar het onderstaande telefoonnummer.

Ter plaatse kunnen wij voor u nagaan of een rioolinspectie met een camera noodzakelijk is of dat het mogelijk is zonder het inzetten van een camera u op de hoogte te brengen van de oorzaak van het rioolprobleem. Zo voorkomen wij dat u onnodig kosten maakt. Wij maken helaas geregeld mee dat andere rioolbedrijven ten onrechte de rioolcamera inspectie adviseren.

Een rioolcamera inspectie biedt zekerheid

Wanneer u een rioolcamera inspectie laat uitvoeren weet u daarna altijd – gegarandeerd – de oorzaak van het rioolprobleem. De kosten wegen dan ook zeker op tegen het resultaat, want tussen het laten ontstoppen of het vervangen van de riolering zit een groot verschilt qua prijs. De rioolcamera voorkomt dat de verkeerde keuze wordt gemaakt en dat ziet u uiteindelijk weer terug in uw portemonee.

rioolcamera inspectie in uitvoering

Wat is de werkwijze voor het laten uitvoeren van een rioolcamera inspectie?

 1. Allereerst komen wij graag met u in contact: dat kan per telefoon en per e-mail.
 2. Wij plannen dan een afspraak met u in bij u op locatie.
 3. Een servicemedewerker komt langs en analyseert het rioolprobleem. Het is mogelijk dat de rioolcamera niet ingezet hoeft te worden, omdat op basis van expertise het probleem kan worden vastgesteld. Wanneer er twijfel over de oorzaak is, wordt de rioolcamera uiteraard gewoon ingezet bij het onderzoek.
 4. Via een speciale flexibele buis wordt de camera in de leiding gebracht, waarna de binnenkant van de leiding inzichtelijk wordt op het beeldscherm.
 5. De expert stelt dan de locatie van het probleem vast en brengt u op de hoogte zodra de oorzaak is gevonden.
 6. Wanneer de oorzaak van het rioolprobleem is acherhaalt, wordt in overleg met u over een passende oplossing gesproken die het best past bij de vereisten en uw budget.
 7. Indien u het op prijs stelt kan er na afloop een rapport worden opgesteld over de oorzaak van het rioleringsprobleem, zodat u dit rapport aan derden kunt overleggen.

Heeft u vragen over de rioolcamera inspectie?

Indien u het antwoord op uw vraag niet kan terugvinden in dit artikel, dan kunt u ten alle tijden contact met ons opnemen. Een medewerker beantwoord dan al uw vragen omtrent de rioolcamera inspectie. Indien een specifieke vraag meerdere keren aan ons wordt gesteld, dan voegen wij de vraag en het antwoord toe op deze pagina.

Mogen wij u van dienst zijn bij het uitvoeren van de rioolcamera inspectie?

Met meer dan 15 jaar ervaring weet u zeker dat u de kwaliteit dienstverlening in huis haalt die nodig is voor het adequaat laten uitvoeren van de rioolinspectie. De diensten die wij aanbieden zijn zowel bedoelt voor particulieren als bedrijven. Voor alle soorten rioolproblemen (groot of klein) hebben wij een gepaste oplossing in huis.

ontstoppingsdienst nodig

De voordelen als u de rioolcamera inspectie door ons laat uitvoeren:

 • Jarenlange expertise op het gebied van rioolonderzoek.
 • Beschikking over de beste technieken en rioolcamera’s.
 • U weet precies wat de staat van de riolering is en wat de meest geschikte aanpak is voor het herstel van de riolering.
 • U ontvangt een rapport voor de verzekering.
 • Standaard één maand garantie op de uitgevoerde inspectie.

24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar

De oplossing voor een rioolprobleem kan zeker niet te lang op zich laten wachten. Door op tijd een expert in te schakelen voorkomt u dat de problemen zich uitbreiden. Wacht dan ook niet langer en bel ons gerust op het onderstaande telefoonnummer, zodat wij u zo snel mogelijk verder kunnen helpen.

Bel: 06-13356173