Rioolproblemen: de oorzaak en de oplossing van rioolproblemen!

Alle informatie die u wilt weten over rioolproblemen

Wat houden rioolproblemen precies in?

Er is sprake van rioolproblemen wanneer het riool niet naar behoren functioneert. De rioolproblemen uiten zich onder andere in vormen als verstoppingen en rioolstank. Wie te maken krijgt met rioolproblemen ondervindt ernstige hinder bij de dagelijkse werkzaamheden in het pand. In extreme gevallen, zoals bij een overstroming als gevolg van een rioolverstopping of een breuk in de rioolleiding, is het soms zelfs niet eens mogelijk om in het gebouw te blijven.

een opgegraven rioolleiding om het rioolprobleem te kunnen vaststellen

In dit artikel staan alle soorten rioolproblemen beschreven. Elk rioolprobleem is voorzien van een aantal tips waarmee u kunt proberen het probleem zelf te verhelpen. Door ieder mankement zoveel mogelijk te voorzien van afbeeldingen hopen wij dat u zelf in staat bent de symptomen van een rioolproblem tijdig op te merken, zodat er snel een passende oplossing geboden kan worden.

De oorzaak van een rioolprobleem kan niet altijd met het blote oog worden vastgesteld. Gelukkig zijn er een aantal hulpmiddelen waarmee de oorzaak inzichtelijk kan worden gemaakt. In de loop der jaren zijn de machines om een rioolinspectie mee te kunnen uitvoeren steeds geavanceerder geworden. Een aantal van deze inspectiemethodes staan vermeld op deze pagina.

Wie te maken krijgt met een rioolprobleem zit met een hoop vragen. De meest gestelde vragen zijn op deze pagina beantwoord door een rioolspecialist. Hopelijk kunt u hierdoor de gevolgschade van rioolproblemen zoveel mogelijk vermijden. Uiteraard kan de vraag- en antwoordsectie ook benut worden ter preventie van rioolproblemen, want er komen genoeg adviezen aan de orde waarmee u de rioolleiding in optimale staat kunt houden.

De meeste particulieren en bedrijven die te maken krijgen met een rioolprobleem schakelen de hulp in van een rioolexpert. U kunt ons bedrijf altijd contacteren om de oorzaak van het probleem te achterhalen en om zo snel mogelijk een duurzame oplossing te realiseren voor uw specifieke rioolprobleem.

Voor suggesties en/of verbeteringen voor deze pagina staan wij altijd open.

Bel: 06-13356173


Algemene informatie over rioolproblemen

Rioolproblemen bij particulieren

In een woning wordt het woongenot grotendeels bepaald door de werking van de riolering. Het probleemloos gebruik kunnen maken van het toilet, de douche of de gootsteen wordt doorgaans als vanzelfsprekend beschouwd. Totdat plotseling het toilet verstopt zit en de boel overstroomt. Dan wordt u ineens geconfronteerd met de onmisbare riolering.

een verstopt toilet is een veelvoorkomend rioolprobleem

Een rioolprobleem komt bij particulieren geregeld voor. Het is onvermijdelijk dat u er een keer mee te maken krijgt. Hoe goed u de rioolleiding ook onderhoudt, iedere leiding heeft te maken met slijtage. Een leiding kan meer dan 50 jaar meegaan en bij oude woningen zijn de leidingen veelal aan het einde van de levensduur.

Bovendien is het materiaal dat is gebruikt voor de rioolleiding van belang om te bepalen hoevaak er onderhoud noodzakelijk is om de rioolproblemen zoveel mogelijk te beperken. In een aantal gevallen zit er niets anders op dan de oude rioolleiding te vervangen voor een duurzamer materiaal.

Rioolproblemen bij bedrijven

De riolering wordt bij bedrijven intensiever gebruikt dan bij particulieren. Zodra er zich een rioolprobleem voordoet zijn de gevolgen over het algemeen groter bij bedrijven, aangezien personeel en klanten er dan hinder van ondervinden en het bedrijf moeilijk kan openblijven. Sterker nog, het kan beter zijn dicht te blijven wanneer het bedrijf bijvoorbeeld een horecagelegenheid betreft, want rioolproblemen kunnen slechte recensies opleveren.

Doorgaans gaan mensen beter om met de rioolleiding thuis dan ergens anders. In extreme gevallen wordt de wc zelfs moedwillig volgestopt met teveel wc papier, zodat er een verstopping ontstaat. Dit soort situaties treffen wij geregeld aan bij café’s.

Gelukkig kan het risico op rioolproblemen worden beperkt wanneer bedrijven regelmatig een rioolbedrijf inschakelen voor periodiek onderhoud. Dat is nog altijd goedkoper dan de omzetderving die ontstaat door een rioolprobleem.

Rioolproblemen bij instanties

Een rioolprobleem bij een zorgorganisatie levert extra werkdruk op en daar zit niemand op te wachten. Verwarde mensen spoelen soms van alles door de rioolleiding wat er niet in thuishoort. Zo ontstaan er verstoppingen en zelfs rioolbreuken. Het risico op rioolproblemen is in de dienstverlenende branche hoog te noemen. De meeste partijen sluiten dan ook een onderhoudscontract af met een rioolbedrijf om het risico te reduceren.

Welke soort rioolproblemen zijn er?

De hinder die men kan ondervinden door een rioolleiding die niet naar behoren functioneert is zeer uiteenlopend. Hieronder treft u een aantal veel voorkomende rioolproblemen aan.

Heeft u een suggestie voor een rioolprobleem dat nog niet op deze pagina staat vermeld? Neemt u dan a.u.b. contact met ons op, zodat de pagina kan worden uitgebreid.

Rioolstank

Zodra een rioolleiding verstopt of gescheurd is, stroomt het afvalwater niet meer goed de riolering in. Dit brengt vervelende consequenties met zich mee zoals rioolstank. Deze nare lucht zal blijven hangen zolang het mankement niet verholpen is.

Het oplossen van rioolstank is geen eenvoudige klus om zelf te verrichten. Het materieel en de expertise die nodig is, zijn cruciaal om de rioolstank voorgoed te laten verdwijnen. Doorgaans dient er een rioolexpert ter plaatse te komen om de oorzaak van de rioollucht te achterhalen en het probleem vakkundig op te lossen.

Rioolbreuk

Een scheur in de rioolleiding kan op veel manieren ontstaan. Boomwortels zijn vaak de boosdoener. De wortels zijn zo krachtig dat ze moeiteloos door PVC-leidingen gaan. In dit geval zit er niets anders op dan de rioolbreuk te laten herstellen. Het makkelijkst voor u is om een specialist op het gebied van rioleringen in te schakelen zodat u er zeker van bent dat het probleem snel wordt verholpen. De riolering wordt in dit soort gevallen eerst opgegraven, waarna het kapotte deel wordt vervangen.

Rioolverstopping

Veruit het meest voorkomende rioolprobleem is een rioolverstopping. Een rioolverstopping kan op veel manieren ontstaan.

Oorzaken van een verstopt riool

Een verstopt riool of afvoer kan een nachtmerrie worden en daarom is het belangrijk om ervoor te zorgen dat u de leiding goed onderhoudt. Wanneer u een bepaald soort rioolprobleem heeft, is het belangrijk dat u dit probleem zo snel mogelijk aanpakt. Wat u ook doet, stel de oplossing voor het probleem niet uit. Wachten kan het probleem erger maken dan het in werkelijkheid al is. Om met een verstopt riool om te gaan, moet u eerst de dingen weten die een geblokkeerd riool kunnen veroorzaken. Hieronder staan er een aantal omschreven.

Vet

Een van de eerste oorzaken die u moet weten, is vet. Wanneer je afwas of kleding wast, kunnen dingen als vet, haar en schuim hun weg vinden door de afvoer. Het is moeilijk om deze dingen te vermijden omdat het deel uitmaakt van het dagelijks leven. Dit rioolprobleem gebeurt niet plotseling, maar in plaats daarvan treedt de verstopping na verloop van tijd op. Het vet begint zich op te hopen in het riool en het begint andere dingen zoals haar, vuil en voedseldeeltjes op te vangen. Na enige tijd zult u ontdekken dat uw riool verstopt is.

Boomwortels

Een andere reden voor een verstopte riolering zijn bomen en dan in het bijzonder de boomwortels. Als er bomen in de buurt van de rioolleiding zijn geplant, is de kans groot dat de wortels diep in het riool gaan groeien. Naarmate de wortels in de riolering beginnen te groeien, zullen ze de waterdoorstroming en het afval daarmee belemmeren. Het verwijderen van de boomwortels uit het riool is een moeilijk proces en in sommige gevallen moet u de rioolleiding misschien zelfs helemaal vervangen.
De boomwortels hebben de gewoonte om overal naartoe te gaan waar ze water kunnen vinden, omdat dat essentieel is om te overleven. Het rioolsysteem bevat veel water en daar is de kans groot dat verschillende boomwortels het riool proberen binnen te dringen. Hoewel dat misschien goed is voor de boom, zal het verwoestend zijn voor het rioolstelsel. Soms kunnen de boomwortels zelfs de rioolleiding verpletteren en de hoeveelheid schade die het veroorzaakt hangt af van hoe snel u het probleem vaststelt.

Voorwerpen

Een van de meest voorkomende redenen voor een verstopt riool is een voorwerp dat in de afvoer is gevallen. Als u met jonge kinderen woont, krijgt u beslist met dit probleem te maken. Kinderen hebben de gewoonte om kleine voorwerpen in de afvoer te gooien en na verloop van tijd kunnen deze voorwerpen het riool volledig blokkeren. Zodra deze vreemde voorwerpen hun weg naar beneden door de afvoer vinden, kunnen ze ook andere resten opvangen waardoor de verstopping erger kan worden.

De bovenstaande opties zijn de meest voorkomende oorzaken van rioolverstoppingen. Door het opvolgen van adviezen van de rioolspecialist en het regelmatig laten onderhouden van de riolering beperkt u het risico op verstoppingen aanzienlijk.

Rioolvliegjes

Wanneer uw riool gescheurd is, stroomt het afvalwater de (kruip)ruimte in. Bij een kleine lekkage duurt het soms maanden voordat de gevolgen voor u merkbaar worden. U krijgt waarschijnlijk eerst te maken met rioolstank, die niet constant aanwezig hoeft te zijn, en rioolvliegjes die zich optimaal kunnen ontwikkelen onder de omstandigheden dat er afvalwater aanwezig is en voldoende warmte (die wordt afgegeven door leidingen).

Het heeft weinig zin om bestrijdingsmiddelen in te zetten tegen de rioolvliegjes, want zolang het rioolprobleem niet wordt opgelost blijven de rioolvliegjes terugkomen. Ons team is gespecialiseerd in het repareren van rioolleidingen, zodat de rioolvliegjes snel tot het verleden behoren. Zodra de rioolreparatie is uitgevoerd zijn de rioolvliegjes vaak al na een paar dagen volledig verdwenen.

Borrelende geluiden uit de riolering

Wanneer u borrelende geluiden hoort uit de riolering kan dat een aantal oorzaken hebben. In de meeste gevallen betreft het een verstopping. Zo kan het gebeuren dat wanneer u het toilet doorspoeld de afvoer in de keuken gaat borrelen. Er zit dan niets anders op dan de afvoerleiding te laten ontstoppen.

Echter, een borrelend geluid uit de leiding kan er ook op duiden dat er een probleem is ontstaan met de beluchter. In dit geval kunt u het beste een specialist inschakelen om het probleem te analyseren en te verhelpen.

Constructiefouten

Bij het analyseren van de inspectieresultaten, kan het voor komen dat er een constructiefout wordt vastgesteld. De riolering wordt lang niet altijd door personen aangelegd met de benodigde expertise. Met als gevolg dat het afvalwater niet effectief kan wegstromen en er zich allerlei rioolproblemen kunnen gaan voordoen. Een constructiefout kan alleen maar hersteld worden door het gedeelte waar de fout zich bevindt te vervangen.

het opsporen van een constructiefout in een rioolsysteem

Het achterhalen van de oorzaak van een rioolprobleem

Eerst is het van belang dat de achterliggende reden van een rioolprobleem inzichtelijk wordt gemaakt. Er zijn diverse inspectiemethodes beschikbaar die toegepast kunnen worden, afhankelijk van het soort rioolprobleem. Wanneer er sprake is van een rioolverstopping is het ervaren oog van de rioolexpert ter plaatse meestal voldoende om de oorzaak te kunnen vaststellen.

Voor meer complexere rioolproblemen kan er gebruik worden gemaakt van:

Een rioolcamera

Met een rioolcamera wordt de binnenkant van rioolleidingen (en ook afvoerleidingen) zichtbaar op een beeldscherm. Zo kunnen grote, maar vooral ook kleine, mankementen aan de leiding eenvoudig worden herkend. Het voordeel van een camera-inspectie is dat u zelf ook kunt zien wat voor probleem er aanwezig is. Tevens biedt een rioolcamera de mogelijkheid om het videofragment te kunnen tonen aan een verzekeringsmaatschappij of aan uw huisbaas. Met het oog op de schade-afwikkeling is dat dan ook geen overbodige luxe.

Rookdetectie

Wanneer er speciale rook de leiding in wordt geblazen, is het mogelijk om de kleinste scheurtjes te detecteren. De rook stroomt via de scheur aan de buitenkant van de leiding eruit, zodat de locatie waar de schade zich bevindt met het blote oog zichtbaar is.

De rookmachine die voor deze inspectiemethode benodigd is, vindt u bij de meeste rioolspecialisten. Het is een apparaat dat vanwege de hoge aanschafkosten veelal niet in het bezit is bij particulieren.

Wilt u rookdetectie laten uitvoeren door een expert? Neemt u dan contact met ons op

Rioolproblemen voorkomen

Door de rioolleiding op de goede manier te gebruiken blijven rioolproblemen zoveel mogelijk weg. Spoel alleen zaken door waarvoor de rioolleiding bestemt is en laat periodiek onderhoud plaatsvinden door een expert. Zo bent u er op tijd bij wanneer er rioolproblemen dreigen te ontstaan en bent u altijd voorzien van het juiste advies over het gebruik van de leidingen in uw pand.

Periodiek onderhoud

Uw leidingonderhoud kunt u vergelijken met uw auto die regelmatig op mankementen wordt gecontroleerd bij de garage. Zorgeloos gebruik kunnen blijven maken van de leidingen? Benader dan een rioolbedrijf voor het afsluiten van een onderhoudscontract. Zo bent u er zeker van dat er periodiek onderhoud plaatsvindt, waarbij de leidingen grondig worden gereinigd. Het risico op rioolproblemen is onder deze omstandigheden minimaal te noemen.

Hoewel periodiek onderhoud nu nog het meest bij bedrijven voorkomt, zijn er steeds meer particulieren die waarde hechten aan een goed onderhouden leidingstelsel. U kunt ons altijd benaderen om meer informatie te ontvangen over periodiek onderhoud.

Juist gebruik van de rioolleiding

Het is lang niet bij iedereen bekend hoe de rioolleiding op de juiste manier dient te worden gebruikt. Vetresten dient u zoveel mogelijk in de afvalbak terecht te laten komen. Een vaatwasser verwijderd dan wel het vet uit uw pannen, maar het vet gaat zich aan de binnenkant van de leiding hechten.

Na verloop van tijd zal de afvoerleiding steeds meer dicht komen te zitten, met afvoerproblemen zoals een verstopping tot gevolg. Periodiek (preventief) onderhoud is dan ook de enige manier om de leiding verstoppingsvrij te houden.

Risicogebieden laten inspecteren

Het risico op rioolproblemen wordt vooral bepaald door het gebruik van het toilet en de keukengootsteen. Een rioolspecialist weet als geen ander in welke staat de afvoer en rioolleiding zich bevindt. Voor het inspecteren kan gebruik worden gemaakt van een rioolcamera en een rookmachine.

Inspectie wanneer u een nieuwe woning betrekt

Een inspectie van de riool- en afvoerleidingen laten plaatsvinden voorafgaand aan de koop van een woning bespaart u mogelijk hoge kosten. Hoe vervelend is het als u eerst alle mankementen in de rioolleiding mag laten oplossen nadat u een huis heeft gekocht? Dit kan soms oplopen tot duizenden euro’s die u beter kunt besteden aan het opknappen van de woning zelf. Wij bieden een speciale inspectieservice voor partijen die voornemens zijn een woning te kopen. De resultaten leiden tot grote tevredenheid bij de potentiële kopers, omdat aan de hand van een inspectierapport er een eerlijkere onderhandelingspositie ontstaat. Het moge voor zich spreken dat wanneer er mankementen worden geconstateerd, die niet in de woningomschrijving stonden vermeld, dit tot een lagere verkoopprijs leidt.

Het laten uitvoeren van een inspectie is dan ook investering te noemen die zichzelf in veel gevallen ruimschoots terugverdiend!

Een inspectierapport kan uiteraard ook worden opgesteld wanneer u van plan bent een bedrijfspand te kopen.

Informeert u gerust bij ons naar de mogelijkheden op dit gebied.

Veelgestelde vragen over rioolproblemen

Regelmatig worden er vragen aan ons gesteld over rioolproblemen per telefoon en e-mail. Om u alvast op weg te helpen, staan hieronder een aantal veelgestelde vragen vermeld die voorzien zijn van antwoorden van de rioolspecialist.

Wat dien ik te doen zodra ik een rioolprobleem heb vastgesteld?

Wanneer u de indruk heeft dat u dit probleem niet zelf kunt verhelpen, doet u er verstandig aan de hulp van een expert in te schakelen. Het rioolprobleem kan dan zo snel mogelijk worden opgelost en gevolgschade wordt voorkomen of blijft beperkt.

Waar kunnen rioolproblemen zoal toe leiden?

Rioolproblemen kunnen leiden tot overlast in de ruimste zin des woords. Afhankelijk van het soort rioolprobleem (zoals u eerder in het artikel heeft kunnen lezen) variëren de gevolgen van het niet kunnen gebruiken van de wc tot nare rioollucht, waardoor u liever niet in het pand uw visite ontvangt.

Wanneer er een overstroming of lekkage als gevolg van een rioolprobleem heeft plaatsgevonden kan dat gevolgen hebben voor de vloer, de muren en uw spullen. Op de muren kan er zelfs schimmel ontstaan waardoor u last krijgt van een muffe lucht in huis. Het is vreselijk als uw dierbare bezittingen beschadigd raken als gevolg van de overstroming, aangezien de spullen veelal niet meer te herstellen zijn daarna. Jaarlijks gaan er zo veel bezittingen verloren. U doet er dan ook verstandig aan om na het lezen van dit artikel de spullen zoveel mogelijk op een veilige plek neer te zetten. Door de spullen van de grond af te plaatsen, op een verhoging bijvoorbeeld, kan in de meeste gevallen al een hoop ellende worden voorkomen.

Is een rioolprobleem schadelijk voor de gezondheid?

De gevolgen van een rioolprobleem kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid. De eerder genoemde schimmelvorming op muren kan zich in de lucht verspreiden en zodoende ingeademd worden. Dit kan leiden tot allergische reacties en in extreme gevallen zelfs dodelijk zijn. Contacteer dan ook altijd een arts wanneer u last heeft van (plotselinge) klachten als benauwdheid en zorg er voor dat u een afspraak maakt met een rioolspecialist om een inspectie te laten plaatsvinden.

Wanneer er rioolvliegjes aanwezig zijn kan dit ook nadelig werken op de gezondheid, omdat de rioolvliegjes bacteriën meebrengen uit het riool en deze bacteriën in uw eten en drinken terecht kunnen komen.

Kan ik een rioolprobleem zelf verhelpen?

Wanneer u te maken heeft met een verstopping kunt u proberen om met heet water en soda de blokkade in de leiding op te lossen. Spoel de leiding een aantal keer achter elkaar door. In veel gevallen loopt het water dan steeds beter door en kunt u uiteindelijk weer zonder problemen gebruikmaken van de leiding.

een verstopping zelf proberen te verhelpen

Bij andere soorten rioolproblemen kunt u meestal de oplossing niet zelf toepassen, vanwege het benodigde materieel en de expertise. Dan schakelt u het beste een professionele partij in om de problemen te verhelpen.

Wat is de werkwijze bij rioolproblemen?

  1. Inventariseer eerst alle symptomen van het rioolprobleem.
  2. Ga na of er onlangs zaken zijn doorgespoeld in de leiding die problemen kunnen veroorzaken. Noteer de gevallen die een risico vormen.
  3. Neem contact op met een rioolbedrijf en leg zo duidelijk mogelijk uit wat de problemen zijn.
  4. Een rioolspecialist komt bij u ter plaatse om een inspectie uit te voeren, zodat de rioolproblemen zo snel mogelijk opgelost kunnen worden.
  5. Nadat het probleem is verholpen ontvangt u een aantal adviezen over hoe u de rioolleiding goed kunt onderhouden.

Rioolproblemen laten verhelpen door een rioolbedrijf

Dagelijks zijn er duizenden rioolproblemen aan de orde in Nederland bij particulieren en bedrijven. In de meeste gevallen komt er een gespecialiseerd rioolbedrijf aan te pas om de mankementen in de leiding te verhelpen.

De voordelen wanneer u de rioolproblemen laat verhelpen door een expert

  • U kunt vaak dezelfde dag weer zonder problemen gebruik maken van de rioolleiding.
  • De oplossing die geboden wordt is effectief en duurzaam, zodat u weer jaren vooruit kunt.
  • Een rioolexpert maakt gebruik van veilige materialen en machines.
  • U ontvangt standaard één maand garantie op de werkzaamheden (tenzij er bijvoorbeeld sprake is van wortelgroei of een constructiefout waarbij de leiding niet door ons is hersteld).
  • Er is 24/7 een oplossing mogelijk voor alle soorten rioolproblemen.

Jarenlange expertise op het gebied van rioolproblemen

Met meer dan 15 jaar ervaring in de rioolbranche haalt u de ervaring in huis die nodig is om rioolproblemen voorgoed te verhelpen. Het vaststellen van de oorzaak van een rioolprobleem is voor onze rioolexperts een fluitje van een cent.

De nieuwste technieken om rioolproblemen te verhelpen

Jaarlijks worden de machines vernieuwd zodat het werk altijd zo vlot mogelijk kan verlopen. Alleen de beste merken worden door ons aangekocht, zodat kwaliteit en veiligheid altijd zijn gegarandeerd.

Beschikbaar voor spoedopdrachten

Het rioolsysteem is onmisbaar in huis. Zonder een goede rioolleiding zou het moeilijk zijn om comfortabel in een huis te wonen. Het leidingenstelsel bestaat uit een uitgebreide verbinding van afvoeren en pijpen. Een van de belangrijkste componenten van elk rioolsysteem is de hoofdriolering. Dit komt omdat het de taak van de hoofdriolering is om al het afvalwater van het huis af te voeren. Als de rioolleiding problemen begint te krijgen, kunt u een plotselinge verandering in uw routine ervaren die nooit welkom is.

Wanneer u merkt dat er iets mis is met de rioolleiding, kunt u het beste meteen een loodgietersdienst bellen aangezien u zo zeker weet dat het probleem zo snel mogelijk verholpen kan worden. Veel mensen willen hun problemen graag zelf oplossen, maar het is niet iets dat altijd mogelijk is. Dit komt omdat het riool niet gemakkelijk toegankelijk is en u een paar verschillende soorten gereedschap en materieel nodig hebt om het probleem op te lossen.

De kosten voor het verhelpen van rioolproblemen

Indien u wilt weten wat het kost om een bepaald rioolprobleem te laten verhelpen, kunt u het beste contact opnemen via het onderstaande telefoonnummer. In een aantal gevallen is het mogelijk om vooraf een prijsindicatie te geven, maar het kan zo zijn dat wij eerst ter plaatse dienen te komen voor een inspectie. Bijvoorbeeld wanneer u een reparatie wilt laten uitvoeren.

Rioolproblemen kunnen in heel Nederland worden opgelost

Dankzij de landelijke rioolcentrale die wij bieden, weet u zeker dat een oplossing voor een rioolprobleem altijd dichtbij is. Meestal kan er al binnen twee uur een medewerker bij u ter plaatse zijn.

de werkbus waarmee rioolproblemen kunnen worden verholpen

Direct contact opnemen met een rioolspecialist?

Wacht dan niet langer en bel ons op het onderstaande telefoonnummer. We zorgen er voor dat u dezelfde dag weer zorgeloos gebruik kunt maken van uw rioolleiding.

Bel: 06-13356173