Rioolstank: de oorzaak en de oplossing van nare rioollucht!

Alle informatie die u wilt weten over rioolstank

Wat houdt rioolstank precies in?

Rioolstank is altijd vervelend om mee te maken. Het is extra naar wanneer u op die dag visite verwacht of gasten in uw horecagelegenheid. De lucht van het afvalwater kan als ondraaglijk worden ervaren en iedereen die er wel eens mee te maken heeft gehad begrijpt dat ook al te goed. Niemand zit er op te wachten om geconfronteerd te worden met de geur van ontlasting uit het riool.

het achterhalen van de oorzaak van rioolstank

Een horecagelegenheid kan omzet mislopen zodra er sprake is van rioolstank. De klanten zullen al snel op zoek gaan naar een andere plek om de tijd door te brengen. Regelmatig worden wij dan ook opgebeld met de vraag of wij met spoed kunnen langskomen. Gelukkig staat ons team altijd klaar om spoeddiensten te verrichten.

Voor particulieren en bedrijven hebben wij op deze pagina een aantal belangrijke aspecten over rioolstank beschreven. U vindt hier tevens een aantal veelgestelde vragen waarop wij antwoord hebben gegeven. Met deze informatie wordt u alvast goed op weg geholpen als u uit voorzorg informatie wilt inwinnen over dit onderwerp en wanneer u rioolstank zo snel mogelijk wilt laten verdwijnen.

Bel: 06-13356173

Inhoud van deze pagina


Algemene informatie over rioolstank:

De oorzaak van rioolstank

Rioolstank wordt in de meeste gevallen veroorzaakt door een defect in de riolering. Dit defect kan bestaan uit een verstopping of een breuk. In beide gevallen is de situatie aan de orde dat het rioolwater de oppervlakte kan bereiken waardoor er nare geuren ontstaan.

Wanneer het probleem niet in uw eigen riolering gevonden kan worden, wordt de overlast zeer waarschijnlijk veroorzaakt in het pand van de buren.

Het kan voorkomen dat wanneer u terugkomt van vakantie er plotseling rioolstank aanwezig is in huis. Dit komt omdat de riolering enige tijd niet gebruikt is geweest waardoor het water stil heeft gestaan in de rioolleiding. Wanneer er sprake is van warm weer zult u merken dat de rioolstank eerder optreedt in dit geval.

De gevolgen van rioolstank

De consequentie van rioolstank is dat er overlast ontstaat, want niemand houdt er van om in een rioollucht te zitten. Uw buren kunnen ook last hebben van de rioolstank en daarom is het van belang om te zorgen dat de achterliggende oorzaak van het probleem zo snel mogelijk opgelost wordt.

Rioolstank kan plotseling optreden

Wanneer er een zwakke plek in de rioolleiding aanwezig is, komt er een dag dat deze plek gaat scheuren. Het rioolwater verspreidt zich dan in een rap tempo en het is onvermijdelijk dat u in contact komt met de nare rioollucht.

Rioolstank door warmte

Door de hitte kan het water in de riolering verdampen en zodoende komen de nare geuren in de lucht terecht. Deze vorm van rioolstank komt in alle soorten panden voor en hoeft niet zorgwekkend te zijn. Meestal helpt het doorspoelen van de leidingen in huis, maar deze mogelijk heeft u niet wanneer de rioolstank in de algemene hal van uw flatgebouw aanwezig is. In overleg met de beheerder kunt u bekijken of er mogelijkheden zijn op dit gebied wanneer de overlast te erg wordt.

Rioolstank na regen

Zodra het geregend heeft is het de taak van de riolering en de afvoer om de watermassa af te voeren. Echter, gaat dit lang niet altijd zonder problemen. Zeker niet na een hevige regenbui. De riolering kan bijvoorbeeld slechts een beperkte waterhoeveelheid per uur verwerken. Teveel water, leidt tot overstromingen met alle gevolgen van dien. Na regenval, zijn rioolbedrijven en de hulpdienst van de gemeente actief om rioolproblemen zo snel mogelijk te kunnen verhelpen.

De zwanenhals in een sifon

Veel mensen weten niet dat onder de gootsteen zich een speciaal stuk bevindt om rioolstank te voorkomen: de sifon. Zodra er een probleem is met de beluchting van de sifon gaat de functie hiervan verloren en komt u direct in contact te staan met het afvalwater in de riolering.

de zwanenhals van een sifon

Dit is een van de meest voorkomende oorzaken van rioolstank die wij gelukkig snel voor u kunnen verhelpen.

Riool stankafsluiter

In de meeste rioleringen is een stankafsluiter aanwezig om te voorkomen dat u in aanraking komt met nare rioollucht. Wanneer er een probleem is met dit onderdeel, dan levert dit vrijwel direct overlast op.

Indien u nog geen stankafsluiter heeft dan kunt u het beste een rioolspecialist laten langskomen om de benodigde werkzaamheden uit te voeren. Een stankafsluiter is in feite onmisbaar, maar komt lang niet in alle panden voor. Vooral oude gebouwen beschikken niet over deze onmisbare afsluiter.

Het belang van ontluchting bij rioolstank

Ontluchting speelt een belangrijke rol bij het voorkomen van rioolstank. Het ontluchten van de riolering zorg er onder andere voor dat het rioolwater niet komt opborrelen vanuit de riolering. Bovendien draagt het er aan bij dat het afvalwater probleemloos kan wegstromen. Wanneer er zich een probleem met de ontluchting voordoet, is het onvermijdelijk dat u te maken krijgt met rioolstank in huis.

Een aantal tips die u zelf kunt uitvoeren

Voordat u contact opneemt met een rioolbedrijf is het handig dat u eerst een aantal zaken naloopt. Wij geven u graag wat tips waarmee het in sommige gevallen mogelijk is om de rioolstank zelf te kunnen oplossen.

1. Spoel alle leidingen in uw pand gedurende 5 minuten door.
2. Informeer bij de buren of zij ook rioolstank ervaren, want misschien ligt het probleem wel aan hun riolering.
3. Maak de sifon open (dit is alleen geschikt voor personen die technisch onderlegd zijn) en controleer of er water aanwezig is. Zolang het waterniveau in orde is weet u zeker dat het niet aan een defect sifon ligt.
4. Controleer of de beluchting van uw riolering niet is geblokkeerd. Mocht u toegang hebben tot de beluchter van de riolering dan kunt u deze openmaken en controleren op blokkades. Stof of ander vuil (zoals vet) kunt u veelal eenvoudig verwijderen. Zodra u de beluchter heeft gereinigd (met bijvoorbeeld allesreiniger) bevestigt u deze weer.

Rioolstank op verschillende locaties:

Soms komt de rioolstank niet overal in uw huis voor, maar slechts op bepaalde plekken. Vaak bevindt deze locatie zich dichtbij de bron van de rioolstank en misschien is het aanwezige sanitair wel de oorzaak van de stank doordat er een mankement in de riool of afvoerleiding is. Wanneer men voor het eerst rioolstank ervaart in huis, wordt gedacht dat de rioolstank na een dag wel weer wegtrekt. Het kan zo zijn dat de rioolstank voor een dag verdwijnt, maar dat deze kort daarna weer terugkeert door bepaalde factoren. Doorgaans schakelt iemand na een paar dagen hulp in, aangezien dan alle huis, tuin en keukenmiddeltjes zijn uitgeprobeerd om de rioolstank te laten verdwijnen zonder enig duurzaam resultaat.

Rioolstank in de douche

De douche wordt dagelijks door één of meerdere personen gebruikt en het water dat zich in de doucheruimte bevindt kan slechts worden weggevoerd door een afvoer met een kleine diameter. Er kunnen verstoppingen ontstaan en bovendien komt het voor dat de afvoer van de douche dezelfde hoofdafvoer als de keuken gebruikt. Zo kunnen er nare geuren ontstaan.

Rioolstank in de badkamer

In een badkamer komt het meeste sanitair voor van uw woning en het risico op verstoppingen en rioollucht is in deze ruimte dan ook het grootst. Om er zeker van te zijn waardoor de rioolstank precies wordt veroorzaakt, kan er ter plaatse een inspectie worden uitgevoerd. In een moderne badkamer, met voldoende ruimte, kan een bad, toilet, douche en wastafel aanwezig zijn en alle afvoeren dienen te worden nagelopen.

Rioolstank in het toilet

Het toilet is veruit het vaakst de oorzaak van rioolstank in huis. Dat is ook niet zo vreemd vanwege de ontlasting die hier in weggespoeld wordt en de directe aansluiting op de riolering. Rioolproblemen gaan vrijwel altijd gepaard met rioolstank.

Rioolstank uit de regenpijp

Zodra de afvoer van de regenpijp verstopt zit, kan dit leiden tot rioollucht. Echter, kan het ook gebeuren dat de regenpijp dermate lang niet is gebruikt vanwege droogte dat de lucht direct uit de afvoer omhoog komt.

rioolstank vanuit de regenpijp verhelpen

Dit gebeurt meestal wanneer het warm is en het water kan verdampen. Mocht het voor u mogelijk zijn om de regenpijp te bereiken dan kunt u in dit soort tijden het beste wat water in de regenpijp gieten. Daarmee blijft het risico op rioollucht beperkt.

Rioolstank buiten

Dit kan veroorzaakt worden in het pand van de buren of bijvoorbeeld door een nabijgelegen rioolput. In een aantal gevallen is er een probleem met de gemeenteriolering. Zodra u contact met uw buren heeft gehad hierover wordt duidelijk of u de gemeente dient in te schakelen.

Rioolstank vanuit de meterkast

De meterkast bevindt zich doorgaans op een plek waar veel leidingen samenkomen. Het is dan ook niet vreemd dat u hier last heeft van rioolstank zodra er een rioleringsprobleem is. Zodra u merkt dat er een rioollucht uit de meterkast komt, doet u er verstandig aan om direct een rioolspecialist in te schakelen.

Rioolstank bij de wasmachine

Bij het wassen van textiel komt meer vuil vrij dan u zou denken. Vet en olieresten gaan zich na verloop van tijd steeds meer hechten aan de binnenkant van de afvoerleiding. Wanneer de wasmachine niet wordt gebruikt kan het aanwezige vuil nare geuren afgeven. Het afvoerprobleem dient opgelost te worden om van deze lucht af te komen. Mogelijk zit er zelfs ergens in de leiding een verstopping, waardoor het water niet goed wegloopt. In het ergste geval is er sprake van een breuk in de afvoer. Contacteer in ieder geval een gespecialiseerd bedrijf zodra de rioolstank langer dan een dag voortduurt.

Rioolstank bij de voordeur

Meestal bevindt zich bij de voordeur het luik van de kruipruimte en dat is uitgerekend de locatie waar de meeste riool- en afvoerleidingen samenkomen. Lekkages van rioleringen kunt u relatief eenvoudig vaststellen in de kruipruimte, aangezien er dan rioolvliegjes zijn en u niet ontkomt aan de rioollucht.

Rioolstank vanuit de kruipruimte

De leidingen van de riolering bevinden zich doorgaans in de kruipruimte van het pand. Zodra er een lekkage optreedt, veroorzaakt het afvalwater binnen de kortste keren een vreselijke stank. Wanneer u last heeft van rioolstank in huis kunt u dan ook het beste direct de kruipruimte inspecteren. Merkt u dat er water in de ruimte staat? Dan dient de kruipruimte eerst leeggepompt te worden. Hierbij kunnen wij u ook van dienst zijn.

Bij het behandelen van de kruipruimte dient ook te worden bekeken of er vocht en schimmelplekken aanwezig zijn op de wanden, want dit kan ook voor een muffe geur zorgen. Mocht u de behandeling van deze plekken zelf willen doen, dan zijn daar diverse middelen voor verkrijgbaar.

Rioollucht bij de cv ketel

Wanneer u een vreemde lucht ruikt op de plaats waar de cv ketel zich bevindt, hoeft dit niet per definitie een rioollucht te zijn. Het kan zelfs gevaarlijk zijn als hier een bepaalde lucht hangt, want dit kan zomaar een gaslucht zijn! Ons advies luidt dan ook: ga niet eerst zelf op onderzoek uit, maar bel zo snel mogelijk een cv-specialist. Onze loodgieters kunnen u in dit geval ook van dienst zijn.

Rioollucht in de keuken

De gootsteen in de keuken wordt jaarlijks intensief belast met het verwerken van afvalresten. Zelfs wanneer u er op let, kan het gebeuren dat er per ongeluk schadelijke stoffen in de afvoerleiding terecht komen. Na verloop van tijd zijn er dan ook beslist aangekoekte resten zichtbaar aan de binnenkant van de keukenafvoer. Dit kan vervelende gevolgen hebben, waar rioollucht een voorbeeld van is. Door de afvoer professioneel te laten reinigen zal dit probleem snel tot het verleden behoren.

Rioollucht op zolder

De beluchting komt in een aantal gevallen uit op de zolder en dat brengt consequenties met zich mee zodra de beluchting niet naar behoren werkt. Zeker wanneer u slaapt op een zolderkamer is het vreselijk om in deze ruimte te verblijven bij rioolstank. Gelukkig kunnen wij u helpen in deze situatie doordat onze spoeddienst 24/7 paraat staat in heel Nederland.

Veelgestelde vragen over rioolstank:

Wat kunt u doen om rioolstank te voorkomen?

Iedereen krijgt wel eens een keer te maken met rioolstank. Gelukkig kunt u een hoop doen om het risico op rioolstank zoveel mogelijk te beperken.

Zorg er voor dat u regelmatig alle leidingen in uw huis goed laat doorlopen met water. Soms wordt een 2e toilet in huis zelden gebruikt, maar wij adviseren om het toilet in dat geval zeker een keer per week door te spoelen.

U zou er voor kunnen kiezen om de riolering regelmatig te laten reinigen door een professioneel bedrijf. Zo kan de leiding onder hoge druk worden doorgespoten en voorkomt u dat er verstoppingen ontstaan.

Zorg er voor dat u zo min mogelijk zaken doorspoelt die tot verstoppingen kunnen leiden en schade kunnen toebrengen aan de riolering. Zodra er een mankement in de riolering aanwezig is kan dit probleem na verloop van tijd erger worden.

het preventief inspecteren van de vaatwasserafvoer

Vet is een substantie die u zo min mogelijk dient door te spoelen via de riolering en afvoer. Het vet gaat zich aan de binnenkant van de leiding hechten waardoor de doorstroming van het water steeds minder wordt. Wanneer de leiding niet gebruikt wordt kunnen de aanwezig resten een enorme stank veroorzaken.

Scherpe voorwerpen dient u ook te alle tijden te vermijden in de leiding (ook niet ingepakt in bijvoorbeeld toilet papier). De binnenkant van de leiding is zeer kwetsbaar en de doorgang is bovendien niet geschikt voor verwerpen. Het risico dat het object blijft hangen is zeer hoog. Een krasje in de leiding is het begin van een zwakke plek die uiteindelijk een basis blijkt te zijn voor een breuk, waardoor er rioolwater door de opening kan sijpelen.

Het probleem van rioolstank kan soms optreden ongeacht de voorzorgsmaatregelen die u treft. Mocht u onverhoopt toch hiermee te maken krijgen en weet u niet precies wat u dient te doen, dan kunt u altijd contact opnemen met ons.

Is het de verantwoording van de huisbaas om rioolstank te verhelpen?

Het hangt er vanaf wat er in uw huurcontract staat vermeld omtrent dit onderwerp. Wij adviseren klanten die het pand huren dan ook om altijd eerst de verhurende partij hierover te benaderen, omdat u dan mogelijk niet zelf hoeft op te draaien voor de kosten.

Uit ervaring weten wij dat verhurende partijen meestal al samenwerkingsverbanden zijn aangegaan met lokale rioolbedrijven die voor u klaar staan zodra dit nodig is.

Komt het wel eens voor dat jullie de oorzaak van de rioolstank niet kunnen achterhalen?

Zodra vastgesteld is dat de oorzaak van de rioolstank niet in uw pand gevonden kan worden, blijven er nog een aantal opties over. Om de oorzaak te kunnen vinden is het wel van belang dat de expert ter plaatse toegang heeft tot alle locaties. Wij maken wel eens mee dat de buren niet thuis zijn op dat tijdstip, zodat later een afspraak ingepland wordt om de oorzaak alsnog te kunnen achterhalen.

Is het mogelijk om een rioolstankonderzoek in het weekend te laten uitvoeren?

Wanneer u dit van te voren aangeeft, behoort dit tot de mogelijkheden zolang er ruimte voor is in de planning. Wij begrijpen best dat u vanwege uw werk doordeweeks geen tijd heeft om af te spreken (het is trouwens ook mogelijk om ’s avonds af te spreken).

Duurt het lang om rioolstank te verhelpen?

Dat is vooraf niet te zeggen, omdat er veel verschillende oorzaken kunnen zijn voor de rioolstank. Een aantal oorzaken is in korte tijd (binnen 30 minuten) te verhelpen, maar wanneer de rioolstank wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld een breuk in de leiding, dient er een reparatie uitgevoerd te worden die zomaar een dag kan duren.

Hoe stellen jullie de oorzaak van de rioolstank vast?

Wij voeren eerst een rioolinspectie uit bij u op locatie. Daarbij kunnen wij gebruik maken van een rioolcamera en/of een rookmachine.

Kan een onderzoek naar de oorzaak van rioolstank op alle tijdstippen plaatsvinden?

Wij bieden een 24 uurs spoeddienst voor particulieren en bedrijven. Zolang de riolering voor ons goed bereikbaar is kan het onderzoek dan ook op ieder tijdstip plaatsvinden. U dient er wel rekening mee te houden dat de oplossing voor de rioolstank soms niet meteen na het onderzoek voorhanden is, omdat er onderdelen nodig kunnen zijn die eerst gekocht of besteld dienen te worden voordat de reparatie kan worden voltooid.

ontstoppingsdienst nodig

Wanneer de oorzaak van de rioolstank een rioolverstopping blijkt te zijn, kunnen wij uiteraard wel direct van dienst zijn aangezien de werkbussen van de servicemedewerkers standaard zijn voorzien van al het benodigde materieel om verstoppingen te kunnen verhelpen (ongeacht de locatie waar de verstopping zich bevindt).

Wat kost een onderzoek naar rioolstank?

U kunt er vanuit gaan dat een rioolstankonderzoek tussen de €100 en €200 kost. De hoogte van het bedrag wordt beïnvloed door het aantal meters van uw riolering. Hoe groter de afstand, des te langer de expert ter plaatse bezig is om de binnenkant van de rioolleiding te inspecteren.

Is rioolstank schadelijk voor de gezondheid?

Er kunnen zich schadelijke stoffen bevinden in de gassen die tot rioolstank leiden. Het is dan ook niet aan te raden om te lang te wachten met het oplossen van het rioolstankprobleem.

Rioolstank is vaak een symptoom als resultaat van een groter achterliggend probleem. Afvalwater kan leiden tot rioolvliegjes en schimmelvorming wat zeer nadelige effecten kan hebben op de gezondheid.

Voor advies over de gezondheidsgevolgen staan onze servicemedewerkers altijd voor u klaar.

Kan ik de gemeente inschakelen om de rioolstank te verhelpen?

Wanneer u de situatie aan de gemeente uitlegt, zal er hooguit een inspectie plaatsvinden bij het gemeenteriool (de hoofdriolering). Het biedt u geen enkele garantie dat de rioolstank verholpen wordt, omdat het probleem net zo goed aanwezig kan zijn in uw pand of dat van de buren. De gemeente voert de inspectie niet uit waar het buiten de verantwoording valt.

Help, ik wil mijn huis verkopen en er hangt een rioollucht in huis. Wat kan ik doen?

In de situatie dat u potentiële kopers verwacht voor uw woning is het extra ongewenst wanneer er sprake is van rioolstank. Schakelt u in dit geval meteen een specialist in? Dan kunt u in de meeste gevallen op tijd de rioolstank laten verdwijnen.

Zijn er mogelijkheden om de lucht van rioolstank te maskeren?

Er bestaan veel middeltjes waarmee u de lucht wat aangenamer kan maken. Dit soort producten kunt u in de meeste supermarkten vinden.

PowAir rioolstank maskeerproduct

Een aantal bekende merken ziet u hieronder weergegeven. Wanneer u klikt op één van deze merken, kunt u de beschikbare producten bekijken op de website van de fabrikant.

Rioolstank laten verhelpen door een professioneel bedrijf:

Heeft u van alles geprobeerd zonder resultaat?

Schroomt u dan niet om contact met ons op te nemen. Wij lossen regelmatig rioolstank op bij particulieren en bedrijven en het is dan ook niet iets waar u zich voor hoeft te schamen.

Het belang van ervaring bij een rioolstankonderzoek

De achterliggende oorzaak van rioolstank achterhalen is voor de rioolspecialist een fluitje van een cent. Aangezien er maar een beperkt aantal oorzaken kunnen zijn van de rioolstank, weet onze servicemedewerker in 9 van de 10 gevallen al wat de oorzaak is zonder daarbij gebruik te hoeven maken van een machine.

De voordelen die u ervaart als u een gespecialiseerd bedrijf een onderzoek laat doen naar rioolstank:

  • Al het benodigde onderzoeksmaterieel is voorhanden.
  • Mogelijkheden om herstel uit te voeren zoals: het ontstoppen of het vervangen van de riolering.
  • Jarenlange expertise zorgt er voor dat de oorzaak in korte tijd wordt vastgesteld.
  • U kunt dezelfde dag verwachten dat de rioolstank wegtrekt zodra de werkzaamheden zijn verricht.

In korte tijd van de oorzaak naar de oplossing

De rioolspecialist ter plaatse kan de rioolstank spoedig verhelpen op basis van jarenlange ervaring en het nieuwste materieel. Na afloop kunt u het beste de ruimte goed laten doorluchten. Het gebruik van een luchtverfrisser in huis is ook geen overbodige luxe.

Lossen jullie de problemen met rioolstank altijd op?

Wij garanderen u dat de oorzaak altijd wordt vastgesteld. Echter kan het voorkomen dat de bron van de rioolstank zich niet in uw pand bevindt. In dat geval is het noodzakelijk dat wij toegang krijgen bij uw buren om de problemen te verhelpen. Uit ervaring weten wij dat dit in goed overleg geen obstakel hoeft te vormen, aangezien de buren in zo een situatie heel blij zijn met ons hulpaanbod.

Direct een afspraak maken om de rioolstank te verhelpen?

Zoals met ieder rioolprobleem begrijpen wij dat u de rioolstank het liefst nog dezelfde dag wilt oplossen. Van alle problemen is rioolstank zeker een van de vervelendste om mee te maken, omdat het soms zelfs onmogelijk is om in het pand te blijven zolang de stank aanwezig is.

Spoeddienst is voor zowel particulieren als bedrijven beschikbaar

Wij bieden een speciale noodservice aan om particulieren en bedrijven in Nederland zo snel mogelijk te kunnen helpen. 24 uur per dag en 7 dagen per week staan wij voor u klaar.

Hoelang duurt het voordat jullie ter plaatse zijn?

Meestal zijn wij binnen 2 uur aanwezig om de rioolstank te verhelpen. Uiteraard dienen wij rekening te houden met de drukte op de weg en de planning voor de dag.

Heeft u nog vragen over rioolstank?

Wij proberen zoveel mogelijk informatie te vertellen in dit artikel. Mocht u toch nog met een aantal vragen zitten over dit onderwerp dan kunt u ons altijd bereiken via de telefoon en per email.

Bel: 06-13356173