CV ketel problemen? De oorzaak en de oplossing van het probleem (tip!)

Alle informatie die u wilt weten over cv ketel problemen

CV ketel problemen: wat houdt dat precies in?

Ervaart u cv ketel problemen? Problemen met de cv ketel komen bij ieder merk wel eens voor. De oorzaak van het probleem is niet zo maar aan te wijzen, daar is eerst een onderzoek voor nodig. Het is verstandig om niet zelf aan de slag te gaan, maar een specialist in te schakelen die dagelijks aan cv ketels werkt.

cv ketel probleem (intergas)

Op deze pagina wordt uiteengezet welke soorten problemen er met een cv ketel kunnen voor komen. De informatie is tot stand gekomen op basis van onze ervaring in de praktijk. De problemen die aan de orde komen zijn zoveel mogelijk voorzien van afbeeldingen zodat het voor u duidelijk is om te herkennen dat het om hetzelfde specifieke probleem gaat.

Het hoofddoel van de informatie is niet om ten alle tijden zelfstandig cv ketel problemen op te lossen, want onze stelling is dat dit niet in alle gevallen door mensen zonder kennis kan en mag (vanwege de wetgeving op dit gebied). Wij geven weer wat er zoal mis kan zijn met een cv ketel en noemen een aantal mogelijke oplossingen daarbij. Het maakt voor u meer inzichtelijk waar het zoal aan kan liggen dat er problemen zijn ontstaan en kunnen ontstaan met de cv ketel in de toekomst. Het biedt u de mogelijkheid om op een verantwoorde wijze om te gaan met een cv ketel wanneer u bijvoorbeeld recent een huis heeft gekocht en geen idee heeft hoe u de veelal verouderde cv ketel dient te behandelen en waarom dit zo belangrijk is.

Wat u zelft kunt proberen

Er is een overzicht met een beperkt aantal punten die u zelf kunt nalopen en waarmee het in een aantal gevallen ook mogelijk is om de cv ketel problemen te verhelpen. Dit zijn relatief eenvoudig uit te voeren methodes die tot stand zijn gekomen op basis van onze ervaring. Het loont beslist om dit gedeelte goed door te nemen, want een oplossing is soms dichterbij dan u denkt. De zaken die u zelf kunt nalopen zijn zoals u zult zien beperkt. Indien de cv ketel problemen niet verholpen zijn, dan dient u een cv ketel expert in te schakelen.

Via foutcodes op het scherm van de cv ketel is het soms mogelijk om bepaalde problemen zelfstandig na te lopen en mogelijk ook op te lossen. Uiteraard wanneer de foutcode in de handleiding aangeeft dat dit zonder expert geprobeerd kan worden.

Vragen en antwoorden

Bovendien is er een vraag en antwoord gedeelte toegevoegd aan de pagina waarin de meest gestelde vragen aan de orde komen. Vaak is het mogelijk om hier een antwoord te vinden op de vragen die voor u het meest van belang zijn. Regelmatig worden er nieuwe vragen en antwoorden toegevoegd, zodat het naar verloop van tijd steeds makkelijker wordt voor iedereen om snel een antwoord te kunnen vinden.

Direct een expert inschakelen?

Schakelt u liever direct een cv ketel expert in om de problemen met uw cv ketel te verhelpen? Dan kunt u contact opnemen via het onderstaande telefoonnummer. Er is altijd een cv ketel specialist te vinden die u op korte termijn kan helpen, waar dan ook in Nederland.

Bel: 06-13356173

Inhoud van deze pagina


Algemene informatie over cv ketel problemen

De verschillende soorten problemen

Lekkage waterleiding

Zodra een waterleiding gaat lekken kunnen er problemen ontstaan voor uw cv ketel, want zowel de watertoevoer als de uitvoer van warm water is afhankelijk van het leidingwerk. De druk in de cv ketel valt weg, waardoor de cv ketel de functies niet meer goed kan uitvoeren. Soms is het niet duidelijk dat er een lekkende waterleiding is, maar ervaart u dat u steeds de cv ketel dient bij te vullen. Zodra u dit merkt, doet u er verstandig aan om een cv ketel expert op te bellen. Het water kan op plekken terecht komen waar het schade aanricht. Hoe eerder u dit oplost, des te beter.

Lekkage gas

Zodra er gas lekt uit de leiding ontstaan er niet alleen problemen met de cv ketel, maar is er ook een accuut veiligheidsprobleem. Moderne cv ketels zijn in staat om gas lekkages aan te geven op het scherm. Dit biedt uiteraard nooit volledige zekerheid aangezien het nog steeds kan gebeuren dat er een gaslek is zonder dat de cv ketel het door heeft. Het installeren van een gasmelder nabij de cv ketel is dan ook zeker te adviseren.

Een gaslek gaat veelal gepaard met een vreemde geur, die de meeste mensen niet kunnen plaatsen en vaak als rioolstank typeren. Tevens kunt u een sissend geluid horen. Bij twijfel over een gaslek schakelt u altijd zo snel mogelijk een expert in!

Lekkage vanuit de cv ketel

Een lekkage vanuit de cv ketel geeft aan dat er iets mis is. Want binnenin de cv ketel hoort alles waterdicht te zijn. Slijtage is in de meeste gevallen de oorzaak van een lekkage vanuit de cv ketel. Een doorgeroest onderdeel of een breuk veroorzaken dat er water uit de cv ketel druppelt. Meestal wordt een lekkage pas veel later ontdekt, met alle gevolgen van dien. Een waterplek op een muur of plafond zet een onderzoek naar de achterliggende oorzaak in gang en dan komt men er achter dat de cv ketel lekt. Daarom is het ook te adviseren periodiek onderhoud te laten uitvoeren, want eventuele lekkages / zwakke plekken kunnen dan tijdig worden vastgesteld.

CV ketel stinkt

Het kan gebeuren dat er een nare lucht hangt bij de cv ketel. Dit lijkt voor u misschien onwaarschijnlijk, omdat de cv ketel geen rioolwater verwerkt, maar rottend water kan ook stank veroorzaken. De afvoer van de cv ketel is vaak de boosdoener, maar in bepaalde gevallen kan een gaslek ook tot stank leiden en u zult daarom begrijpen dat wanneer u merkt dat het stink bij de cv ketel u het beste een expert kunt inschakelen om de veiligheid te waarborgen.

Kapotte sensor in cv ketel

Er bevindt zich veel elektronica in de cv ketel. Dit is noodzakelijk voor de werking van de cv ketel. Een cv ketel kan de instellingen van de thermostaat ontvangen en op zo een wijze uitvoeren dat deze aansluit op uw wensen. Zodra de juiste temperatuur is bereikt, geeft de thermostaat een signaal door dat de cv ketel geen heet water meer hoeft door te pompen.

kapotte sensor in de cv ketel

Voor het warme water is de cv ketel ingesteld op de temperatuur die u maximaal wilt hebben dat de cv ketel kan genereren. Er zijn meerdere opties mogelijk: een keuze uit een aantal vaste waardes of een specifieke temperatuur. Velen kiezen er voor om het water niet al te heet te laten zijn. Niet alleen voor kinderen die spelen met water is dat wenselijk, maar ook voor het milieu want bij lagere temperaturen verbruikt de cv ketel minder stroom en zal het gasverbruik ook aanzienlijk minder zijn.

Zodra er één of meerdere sensoren stuk zijn in de cv ketel dan is het onmogelijk dat de cv ketel de taken goed kan uitvoeren. Verwarmingselementen gaan dan bijvoorbeeld niet meer aan of blijven juist altijd verhitten zonder dat daar een instelling voor is verricht.

CV tikkende geluiden

Problemen met de cv ketel uiten zich ook in de vorm van tikkende geluiden die u uit de cv ketel of de radiator(leidingen) hoort. De oorzaak van de tikkende geluiden kan zijn dat er lucht in de leiding is gekomen (mogelijk door een lekkage) of dat de pomp van de cv ketel niet goed meer functioneerd. Tijdens een inspectie zal duidelijk worden wat er aan de hand is en hoe deze tikkende geluiden verholpen kunnen worden.

CV ketel bromt

Er kunnen diverse oorzaken zijn waarom er een brommend geluid uit de cv ketel komt. De pomp in de cv ketel zou onder normale omstandigheden zonder al te veel geluid dienen te functioneren, maar het kan gebeuren dat een defect in de pomp een brommend geluid veroorzaakt. Uiteraard ligt het voor de hand om te melden dat dit het meeste plaatsvindt bij oude cv ketels, maar het kan ook zo zijn dat de pomp stuk gaat binnen een paar jaar. Onderhoud en de mate waarin de cv ketel wordt gebruikt zijn hierop uiteraard van invloed.

Tikkend geluid radiatoren

Een veel voorkomend probleem is een tikkend geluid bij de radiatoren. Dit kan komen door de radiator zelf, lucht in de leiding of een probleem met de cv ketel. Vandaar dat dit ook op deze pagina behandeld wordt.

radiator maakt tikkende geluiden

Het staat hoogstwaarschijnlijk voor u nog niet vast wat precies de achterliggende oorzaak is van het probleem. In dit soort gevallen is het voor iemand die geen loodgieter is ook niet eenvoudig – zo niet onmogelijk – om de oorzaak te achterhalen. Het kunnen uitsluiten van bepaalde zaken is een expertise die u het beste aan een gespecialiseerd loodgietersbedrijf kunt overlaten.

Rook uit de cv ketel

Komt er rook uit de cv ketel? Dan is dit geen goed teken! Haal direct de stroom van de cv ketel af en bel een cv ketel specialist. Mogelijk dat er via een live video verbinding kan worden meegekeken naar de rook die uit de cv ketel komt, zodat de expert u van de nodige tips kan voorzien om de risico’s beperkt te houden. Blijf in ieder geval bij de cv ketel staan, zelfs wanneer u denkt dat de rook weggetrokken is. Het kan nog steeds zo zijn dat binnenin de cv ketel iets aan het doorbranden is.

CV ketel van de muur gevallen

Hoe onwaarschijnlijk dit ook mag lijken, het kan gebeuren dat een cv ketel van de muur valt. Is de bevestiging wel op de juiste wijze gemaakt ooit? Wellicht dat een lekkage in de muur er voor heeft gezorgd dat de muur afbrokkelt. Wanneer de cv ketel van de muur is gevallen is het verstandig om de stroom er af te halen en direct contact op te nemen met een expert. Zodra er iemand ter plaatse is wordt bekeken wat de oorzaak is geweest dat de cv ketel van de muur is gevallen. Daarna kan een effectief behandelplan worden uitgevoerd om er voor te zorgen dat de cv ketel op verantwoorde wijze kan worden bevestigd aan de muur. De kans is aanwezig dat u een aantal dagen geen gebruik kunt maken van de cv ketel, bijvoorbeeld wanneer de muur eerst hersteld dient te worden.

Behuizing kapot / scheur

Ter bescherming van het binnenwerk van de cv ketel heeft iedere cv ketel een behuizing. Het kan gebeuren dat er een scheur in de behuizing ontstaat of dat de bevestingselementen zijn gebroken. Dan is het niet meer mogelijk om een goede bescherming te bieden voor de cv ketel. Er kunnen diverse oorzaken zijn dat een behuizing kapot gaat. Slijtage is uiteraard onvermijdelijk, maar misschien bent u zelf onhandig geweest en is de bevestiging afgebroken. Indien de cv ketel slechts een paar jaar oud is, kan een nieuwe behuizing worden besteld. Bij oude cv ketels blijkt vaak dat dit niet mogelijk is en bent u aangewezen op 2e hands behuizingen, die dan ook maar net op dat moment beschikbaar moeten zijn.

Alleen de verwarming werkt of het warme water

Een cv ketel kan soms nog maar gedeeltelijk functioneren. Zo kan het gebeuren dat u nog steeds warm water heeft terwijl de verwarming het niet doet (of andersom). Waarschijnlijk ziet u een storingscode op het scherm staan van de cv ketel. Door deze code op te zoeken in de handleiding kunt u hoogstwaarschijnlijk achterhalen wat de oorzaak is van het probleem.

alleen de radiator doet het nog

Wanneer u niet in staat bent om door middel van de handleiding het probleem op te lossen dan is het verstandig om een expert in te schakelen, want alleen dan kunt u op korte termijn weer zonder problemen gebruik maken van de cv ketel.

Instelling thermostaat niet goed

Digitale thermostaten kunnen best ingewikkeld zijn om te bedienen. Zeker wanneer u net in een nieuwe woning zit en niet gewend bent om de thermostaat in te stellen. Waar vroeger een thermostaat bestond uit een simpele draaiknop kan tegenwoordig zelfs via wifi door middel van een app de thermostaat worden geprogrammeerd. Dat biedt meer gemakken, wanneer u precies weet hoe u er mee om moet gaan. Vooral ouderen kunnen hier nogal moeite mee hebben. Daarom is het voor deze doelgroep ook verstandiger om de meest simpele thermostaat te laten installeren. De thermostaattemperatuur dient zodanig ingesteld te worden dat de temperatuur hoger is dan de kamertemperatuur.

CV ketel gaan niet meer aan

Het kan voor komen dat een cv ketel helemaal niet meer aan gaat, wat u ook maar probeert. Hoogstwaarschijnlijk gaat het hier om een technisch mankement, waarbij het niet uitgesloten is dat de cv ketel in zijn geheel vervangen dient te worden. Een inspectie ter plaatse is noodzakelijk om na te gaan of de cv ketel nog te redden valt, door het vervangen van een specifiek onderdeel of dat er niets anders op zit dan het installeren van een nieuwe cv ketel.

cv ketel onderhoud

Hierbij dient uiteraard ook een afweging gemaakt te worden tussen de kosten van het repareren en de ouderdom van de cv ketel, want het heeft niet veel zin om een cv ketel die meer dan 10 jaar oud is te repareren voor honderden euro’s aangezien er een grote kans is dat de cv ketel binnen een paar jaar toe is aan vervanging.

CV ketel valt steeds uit

Merkt u dat de cv ketel steeds uitvalt? Dan kan dat diverse oorzaken hebben. Wanneer de cv ketel vaak uitvalt dan is er in de meeste gevallen een onderdeel stuk. Het beste is dan om een inspectie te laten uitvoeren. Staat er een storingscode op het scherm? Dan doet u er ook verstandig aan om de betekenis van de code op te schrijven en door te geven aan de expert.

Vreemde geur bij cv ketel

Indien u een geur ruikt bij de cv ketel, waarvan u niet precies weet wat voor soort geur het is dan is het raadzaam om ten alle tijden een cv ketel expert te laten langskomen. In het ergste geval lekt er gas en is het van belang dat er zo snel mogelijk iemand ter plaatse is om het probleem (een gaslek) te verhelpen. Zet in ieder geval de ramen open zodat de ruimte kan doorluchten. Dat beperkt het risico op problemen. Indien u de mogelijkheid heeft om de gaskraan dicht te draaien dan is het een goed idee om dat meteen te doen. Na een inspectie / reparatie kan er besloten worden om de gaskraan weer open te zetten. De specialist ter plaatse zal dan nog een aantal tests uitvoeren om er zeker van te zijn dat er geen gas meer lekt.

Productiefout

De kwaliteit van een cv ketel bepaald uiteraard hoe lang een cv ketel meegaat en hoe vaak er problemen zullen ontstaan. Soms kan het helaas zo zijn dat er een productiefout is met een specifiek type cv ketel zodat er meer problemen ontstaan dan gebruikelijk. De fabrikant is hier doorgaans van op de hoogte en kan bijvoorbeeld een terugroepactie zijn gestart, zodat u kostenloos een andere cv ketel krijgt toegewezen. Dit is niet altijd het geval dat u kunt beschikken over een nieuwe cv ketel. Daarom is het van belang dat u zich goed laat voorlichten over een bepaald merk voordat u besluit de cv ketel te laten installeren. De meeste merken bestaan al tientallen jaren, zodat het voor een expert eenvoudig is vast te stellen bij welk merk u het beste uit bent.

Wat u zelf kunt nalopen

Stroomvoorziening werkt?

U zult verbaast zijn wanneer wij u melden dat er jaarlijks cv ketel problemen worden gemeld die op te lossen zijn door het activeren van de stroom! Kennelijk is niet iedereen op de hoogte hoe de cv ketel werkt of wordt de cv ketel uitgezet tijdens een vakantie. Men vergeet dan dat de stroom nog niet is aangezet en raakt in paniek.

Controleert u dan ook eerst of de stroomvoorziening werkt. Weet u zeker dat de stroom aan staat, maar werkt de cv ketel nog steeds niet? Dan kan er een andere oorzaak zijn;  het is dan beter om een cv ketel expert te laten langskomen voor een inspectie.

Thermostaat werkt naar behoren?

Voordat u denkt dat er een probleem is met de cv ketel is van het belang dat u zeker weet dat er niets mis is met de thermostaat. Indien het u opvalt dat de thermostaat uitstaat kan het zijn dat de batterij, die zich in de thermostaat bevindt, leeg is. Zelfs wanneer de thermostaat lijkt aan te staan kan het toch zijn dat de batterij vervangen dient te worden voordat de thermostaat weer functioneert. Meestal ziet u dan een symbool knipperen op het scherm dat aangeeft dat de batterij toe is aan vervanging.

Storingscodes

Moderne cv ketels zijn doorgaans van een display voorzien die een cv ketel probleem weergeven door middel van een foutcode. De betekenis van de storingcodes vindt u terug in de handleiding die bij de cv ketel is meegeleverd. Indien u niet over een fysieke handleiding beschikt dan bieden de meeste fabrikanten een digitale handleiding aan via hun website.

Uit ervaring weten wij dat de storingscodes meer dan 90% accuraat zijn. Het kan zo zijn dat er meerdere problemen tegelijk zijn en niet alle cv ketels zijn in staat om dat via een foutcode te tonen. Een inspectie ter plaatse is dan zeker noodzakelijk.

Veel gestelde vragen over cv ketel problemen

Is een cv ketel probleem schadelijk voor de gezondheid?

Bepaalde cv ketel problemen kunnen zeker schadelijk zijn voor de gezondheid. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een lekkage waardoor er gas in de ruimte ontstaat. Bovendien kan kortsluiting in de cv ketel leiden tot brand met alle gevolgen van dien. Laat daarom uw cv ketel regelmatig inspecteren en onderhouden, zodat het risico op cv ketel problemen tot een minimum wordt gereduceerd.

Hoeveel kost het om een cv ketel probleem te verhelpen?

De kosten van het verhelpen van een cv ketel probleem hangen af van hetgeen er gerepareerd dient te worden. De kosten variëren tussen de €200 en €800, afhankelijk van het soort onderdeel en de tijd die nodig is om het te vervangen.

Wanneer kan er iemand langskomen om het cv ketel probleem op te lossen?

Meestal kan er binnen 24 uur een expert ter plaatse zijn om cv ketel problemen te verhelpen. Hoe eerder u belt, hoe groter de kans is dat u op korte termijn kunt worden geholpen.

Kan elk cv ketel probleem worden opgelost?

Zolang de onderdelen voor uw cv ketel beschikbaar zijn, kan in principe ieder probleem worden verholpen. Hierbij zal uiteraard altijd een afweging gemaakt dienen te worden tussen de kosten van de reparatie en de ouderdom van de cv ketel. Investeren in een oude cv ketel is veelal weggegooid geld gelet op het risico dat de cv ketel volledig onbruikbaar wordt in de nabije toekomst.

Is het mogelijk om cv ketel problemen zelf op te lossen?

Dit soort werkzaamheden kunnen alleen goed uitgevoerd worden door cv ketel experts. Gelet op de risico’s is het onverstandig om zomaar zelf werkzaamheden te verrichten. Een aantal foutcodes kan aan de hand van de gebruiksaanwijzing worden geanalyseerd. Verder dan het resetten van de cv ketel adviseren wij u niet te gaan.

Onderhouden jullie cv ketels die niet door jullie zelf zijn geïnstalleerd?

Dit kunnen wij alleen bepalen nadat er een inspectie is uitgevoerd. CV ketels die slechts een aantal jaren geleden zijn geïnstalleerd kunnen wij in principe onderhouden, ook als de installatie destijds niet door ons is verricht. Er is een kans aanwezig dat wij niet aan oude (10 jaar+) willen werken. Dit zal u na een inspectie van ons horen.

Wat is een duurzame oplossing voor cv ketel problemen?

Regelmatig onderhoud laten uitvoeren kan bijdragen aan een duurzame oplossing voor cv ketel problemen, omdat slijtage dan tijdig kan worden vastgesteld en preventief onderdelen vervangen kunnen worden.

Hoe lang gaat een cv ketel mee voordat er problemen kunnen optreden?

Dat verschilt uiteraard per merk en type cv ketel. Uit onze ervaring weten wij dat een cv ketel van een bekend merk, zoals bijvoorbeeld Intergas, wanneer deze goed wordt onderhouden minimaal 10 jaar kan meegaan voordat er bepaalde onderdelen aan vervanging toe zijn. CV ketel onderhoud is allesbepalend voor de levensduur van een cv ketel.

Dien ik cv ketel problemen op te lossen voordat ik op vakantie ga?

Wij raden aan om eerst een cv ketel specialist te laten langskomen voor het uitvoeren van een inspectie. Alleen dan kunt u met een gerust hart op vakantie gaan. U wilt er natuurlijk niet aan denken dat er een groot veiligheidsrisico is terwijl u op vakantie bent.

Kan een loodgieter cv ketel problemen oplossen?

Dat verschilt per loodgietersbedrijf. U doet er verstandig aan om dit altijd eerst specifiek te vragen aan het bedrijf dat u opbelt. Wanneer u denkt ‘’ik laat de loodgieter toch al langskomen voor andere taken en de cv ketel klus kan er vast wel bij’’, dan kan u voor teleurstellingen komen te staan aangezien niet alle loodgieters werken aan cv ketels.

Wanneer treden er cv ketel problemen op?

Een vraag die niet heel makkelijk te beantwoorden is. Zodra u weet dat er een lekkage is geweest boven uw cv ketel of dat er al jaren geen cv ketel onderhoud heeft plaatsgevonden dan is de kans op cv ketel problemen groot. Gemiddeld genomen treden er cv ketel problemen op wanneer de cv ketel tussen de 5 en 10 jaar oud is. Zelfs wanneer de cv ketel elk jaar periodiek onderhouden is blijft het risico op problemen bestaan, zij het dat het natuurlijk een stuk minder vaak voor komt en de gevolgen meestal nog te overzien zijn.

Leidt een nieuwe cv ketel tot minder cv ketel problemen?

Ja, wanneer de cv ketel is geïnstalleerd door een specialist treden er doorgaans minder problemen op met nieuwe cv ketels. Overweegt u een woning te kopen en is de cv ketel ouder dan 5 jaar? Dan beperkt u het risico op problemen aanzienlijk door een nieuwe cv ketel te laten plaatsen.

Zijn alle soorten cv ketel problemen te verhelpen?

Nee, niet alle cv ketel problemen zijn te verhelpen. Hierbij dient u te denken aan cv ketels die dermate oud zijn dat onderdelen niet meer beschikbaar zijn. Daarom is het ook verstandig om cv ketels op ten duur te vervangen als ze een bepaalde ouderdom hebben bereikt (+-15 jaar) omdat er simpelweg steeds minder makkelijk onderdelen voor te verkrijgen zijn. Een fabrikant vindt het na een bepaalde tijd ook niet interessant meer om te blijven produceren terwijl de markt afneemt. Een cv ketel is nu eenmaal een apparaat dat aan slijtage onderhevig is en waarvan het vaststaat dat deze vervangen gaat worden.

Is het verstandig om de cv ketel uit te schakelen bij problemen?

Indien u het voornemen heeft om direct een cv ketel expert in te schakelen kan dat een optie zijn. Het beste overlegt u dit aan de telefoon met het bedrijf dat u inschakelt. Uitschakelen kan het risico op bepaalde problemen (zoals kortsluiting door lekkage etc.) beperken.

Dient een cv ketel probleem direct te worden verholpen?

Dat is aan de cv ketel specialist om dat te bepalen. Wanneer u merkt dat er zich een probleem voordoet met de cv ketel is de beste keuze om een expert ter plaatse te laten komen die een inspectie uitvoert. Zo weet u precies waar u aan toe bent.

Hoelang duurt het om een cv ketel probleem te verhelpen?

U zult begrijpen dat dit uiteraard verschilt per probleem. Soms is het een kwestie van resetten en dan duurt het niet langer dan 15 minuten. Het kan ook zo zijn dat de pomp vervangen dient te worden. Dat kan zomaar een aantal uren in beslag nemen.

Wilt u cv ketel problemen laten verhelpen door een professioneel bedrijf?

Wooncomfort

De cv ketel is van grote invloed op de mate van wooncomfort die u ervaart. Hoe luxe uw woning ook mag zijn, zonder goed werkende cv ketel merkt u al snel hoe beperkt u wordt in het goed kunnen verrichten van uw dagelijkse huishoudwerkzaamheden, warm kunnen douchen en met de juiste temperatuur kunnen verblijven in de woning. Kort gezegd: de cv ketel dient ten alle tijden in goede staat te zijn zodat u en de rest van uw gezin geen hinder zullen ondervinden van een mankement.

Specialisme

Werken aan een cv ketel vereist specialistische kennis. Niet alleen van de cv ketel zelf, maar ook met betrekking tot de wetgeving op dit gebied. Want op het gebied van veiligheid is enorm veel verbeterd de afgelopen jaren om het risico op ongelukken te beperken. Dit had volgens ons al veel eerder mogen gebeuren, want dit had beslist mensenlevens gered. Onderhoud van de cv ketel hoeft niet duur te zijn. Zeker wanneer u zich realiseert dat de cv ketel op deze wijze doorgaans langer in betere staat blijft.

Veiligheid

Uit ervaring weten wij dat het onderhoud van een cv ketel in veel huishoudens niet een hoge prioriteit heeft. En dat is onterecht, want een cv ketel die niet goed wordt onderhouden kan veiligheidsrisico’s met zich meebrengen. Slijtage kan lekkages teweeg brengen die tot schade kunnen leiden aan uw spullen, maar nog belangrijker: aan uw gezondheid! De cv ketel werkt onder andere op gas en u wilt er niet aan denken wat er gebeurt als er een gaslek gaande is. U zult vast wel eens gelezen hebben dat er één of meerdere bewoners zijn gestikt (koolstofmonoxide-vergiftiging) of dat er een explosie heeft plaatsgevonden als gevolg van een gaslek. Genoeg reden om regelmatig de cv ketel te laten onderhouden door een specialist en gasmelders op te hangen in uw woning.

Hoogwaardig materieel

Tijdens de werkzaamheden wordt er gebruik gemaakt van kwaliteitsgereedschap en machines. Zo weet u zeker dat uw cv ketel de best mogelijke behandeling krijgt. De tijd die benodigd is voor het verhelpen van cv ketel problemen wordt op deze manier tot een minimum gereduceerd.

Jarenlange expertise

Na duizenden cv ketel problemen te hebben verholpen in de afgelopen jaren is er waardevolle expertise tot stand gekomen die geresulteerd heeft in een effectieve aanpak van cv ketel problemen. Zo wel in het analyseren van het soort probleem als in het oplossen van het probleem bent u hier dan ook aan het juiste adres.

Kwaliteit service

Jaarlijks worden er honderden cv ketels onderhouden en geïnstalleerd bij klanten in heel Nederland. Iedere soort situatie is ons bekend en wij zij dan ook in staat om een hoogwaardige kwaliteit cv ketel service te bieden die ook nog eens betaalbaar is. Wij geven graag advies op maat. Bovendien zijn wij ten alle tijden bereid  om bepaalde werkzaamheden toe te lichten. Er wordt gewerkt met merken waarmee wij goede ervaring hebben opgedaan de afglopen jaren. U zult begrijpen dat wij een bijzondere positie hebben opgebouwd en inzicht hebben welke problemen er bij bepaalde ketels kunnen ontstaan. Zowel bij het oplossen van cv ketel problemen als bij het installeren van een nieuwe ketel biedt onze ervaring voor u meerdere voordelen!

Snelheid

Ieder soort cv ketel probleem vraagt om een snelle oplossing. Al was het alleen maar om te voorkomen dat het probleem erger wordt en mogelijk zelfs tot gevolgschade kan leiden. Door op tijd te bellen (zo vroeg mogelijk op de dag) is de kans groot dat u dezelfde dag nog geholpen kunt worden. Hierbij dient u uiteraard wel rekening te houden met de situatie dat bepaalde onderdelen voorradig moeten zijn bij de groothandel voor het tijdig kunnen uitvoeren van bepaalde reparaties.

Eerlijk advies

Wij laten u altijd precies weten wat de staat is van de cv ketel en welke verwachting u kunt hebben met betrekking tot het onderhoud van de cv ketel in de toekomst.

Indien er verbeteringen mogelijk zijn i.vm. de beschikbare ruimte en de mogelijkheden in uw woning dan overleggen wij dat graag met u. Voor uw eigen inbreng staan wij altijd open en wij denken dan ook graag situatiegericht met u mee.

Onderhoudscontract mogelijk

Elk bedrijf adviseert om de cv ketel ieder jaar te laten onderhouden (minimaal 1 keer per jaar). Zo blijft de cv ketel onder controle staan en kan in een onderhoudsrapport heel nauwkeurig worden bijgehouden wat de staat is van de ketel en welke mankementen er zijn (verholpen). Tevens kan er aangegeven worden welke onderdelen in de nabije toekomst aan vervanging toe zijn. Het is mogelijk om een onderhoudscontract af te sluiten, informeert u daarvoor gerust naar de mogelijkheden. Wij melden ook graag dat een onderhoudscontract niet verplicht is, maar wel aan te raden is wanneer de goede werking van de cv ketel een noodzaak is voor u.

Bel direct voor het maken van een afspraak

U bent op het punt aangekomen dat u na het lezen van alle informatie over cv ketel problemen kunt besluiten om een professioneel bedrijf langs te laten komen voor een inspectie. U weet nu precies welke zaken er aan de orde kunnen komen en waar een specialist zoal naar zal kijken bij het uitvoeren van een inspectie.

inhoud van de werkbussen

Via het onderstaande telefoonnummer is het mogelijk om in contact te kunnen komen met een cv ketel expert. Uiteraard is het ook mogelijk om uw vragen te kunnen stellen, indien u na het lezen van deze pagina nog ergens mee zit.

Bel: 06-13356173