Rookdetectie: tips en professioneel advies over alles dat u wilt weten!

Alle informatie die u wilt weten over rookdetectie

Wat houdt rookdetectie precies in?

Rookdetectie is een rioolinspectiemethode waarmee door middel van rook mankementen in de riolering kunnen worden vastgesteld. Het is een veilige methode die doorgaans wordt uitgevoerd door een rioolexpert. Voor wie nog niet eerder met rookdetectie te maken heeft gehad, biedt deze pagina uitkomst om meer informatie te weten te komen over deze soort rioolinspectie.

rookdetectie voor het acterhalen van de oorzaak van rioolproblemen

Alle onderwerpen over rookdetectie komen op deze pagina aan de orde. Van algemene informatie tot het inschakelen van een rioolbedrijf voor het laten verrichten van een rookinspectie kunt u hier terecht.

De teksten zijn voorzien van relevante afbeeldingen, zodat u alvast een idee krijgt wat u kunt verwachten wanneer u een rookinspectie laat uitvoeren.

Zowel particulieren als bedrijven die meer te weten willen komen over rookdetectie hebben baat bij dit artikel.

Er zijn meerdere inspectiemethodes beschikbaar om problemen met de riolering te kunnen vaststellen. De voor- en nadelen van rookdetectie versus andere methodes komt uitvoerig aan bod.

Schroomt u alstublieft niet om uw vragen aan ons te stellen via de telefoon of per e-mail.

Bel: 06-13356173

Inhoud van deze pagina


Algemene informatie over rookdetectie:

Het doel van rookdetectie:

De oorzaak van rioolstank vaststellen

Rioolstank wordt doorgaans veroorzaakt door een breuk in de rioolleiding. Door het inbrengen van rook in de leiding kan een scheur makkelijker worden vastgesteld. Daarna kan de riolering worden hersteld zodat de rioolstank snel verleden tijd is. Rookdetectie is de beste inspectiemethode wanneer het om het achterhalen van de oorzaak van rioolstank gaat.

De leiding op een breuk controleren

Schade aan een rioolleiding wilt u zo snel mogelijk vaststellen en oplossen. Wanneer u of een expert argus heeft over de staat van de leiding kan er rookdetectie plaatsvinden. Door het inzetten van een rookmachine kan een breuk in de rioolleiding worden vastgesteld door de rook die dan uit de breuk te zien is.

De voordelen van rookdetectie:

Het inspecteren van de riolleiding is makkelijker

De riolering hoeft niet opgegraven te worden en het is niet meer nodig om breekwerk uit te voeren voor het inspecteren van de rioolleiding.

De kosten voor de rioolinspectie vallen lager uit

Rookmachine bespaart geld doordat de arbeidstijd over het algemeen wordt verkort.

Een rookmachine is in te zetten voor leidingen en septic tanks

De rookdetectie kan dienen voor diverse doeleinden zoals het inspecteren van een rioolleiding, een septic tank en afvoerleidingen.

Geschikt voor het oplossen van rioolstank

Met rookdetectie kan de oorzaak van rioolstank sneller worden achterhaald.

Rook maakt scheuren en breuken zichtbaar

Rioolbreuken worden eenvoudig vastgesteld doordat de dikke rook door de scheur in de rioolleiding niet te missen valt.

Het afstellen van de rookhoeveelheid

Om het mankement te kunnen vaststellen, is bij kleine en smalle leidingen minder rook nodig. De rookmachine beschikt over een aantal opties waarmee de rookhoeveelheid en de dikte van de rook kan worden afgesteld. Zo wordt de omgeving niet onnodig belast met rook.

Geschiedenis van de rookdetectiemethode

Sinds het bestaan van rioolleidingen wordt er al met rook gewerkt om scheuren in de leiding vast te kunnen stellen. Uiteraard ging dat vroeger nog niet met een rookmachine zoals we dat nu gewend zijn, maar werd er gebruik gemaakt van speciale lucifers en kaarsen.

Het gebruik van een rookmachine kwam in opkomst in de jaren ’80. De techniek is in de loop der jaren verbeterd. Zo waren er vroeger geen mogelijkheden om de hoeveelheid rook in te kunnen stellen en het bepalen van de temperatuur was ook geen optie.

Veelgestelde vragen over rookdetectie:

Op welke manieren kan rookdetectie worden uitgevoerd?

Naast een rookmachine zijn er ook andere producten beschikbaar voor het verrichten van rookdetectie. Hierbij kunt u denken aan rooktabletten en rooklucifers. Bij professionele loodgietersbedrijven zult u dit soort producten niet tegenkomen, omdat de rookmachine veruit de beste oplossing biedt om een lek te detecteren.

Wat voor soort rook wordt er gebruikt?

Het is een dikke soort rook die in de leiding wordt gebracht, zodat mankementen zichtbaar worden op een duidelijke manier. De rook is op waterbasis en is niet schadelijk voor uw gezondheid.

Is rookdetectie schadelijk voor het milieu?

De rook die tijdens rookdetectie wordt gebruikt is te vergelijken met de rook die in rookmachines in uitgaansgelegenheden wordt gebruikt. Dit soort rook is niet schadelijk voor de mens en het milieu.

De rook die in de leiding wordt gebracht laat geen sporen achter en is biologisch afbreekbaar.

Hoe wordt de rook in de rioolleiding gebracht?

Door middel van een krachtige ventilator wordt de rook in de leiding geblazen. Hierdoor kan men er gerust op zijn dat de rook verspreid wordt over de gehele rioolleiding. Afhankelijk van de grootte van de rioolleiding zijn er diverse rookmachines inzetbaar.

Hoelang duurt rookdetectie?

Dat is van een aantal factoren afhankelijk. De complexiteit van de schade beïnvloedt de inspectietijd. Bovendien is het van belang of de persoon die de rookdetectie uitvoert ervaring heeft in het verrichten van een rookinspectie. Het is niet alleen een kwestie van de rioolleiding vullen met rook. Er is ervaring vereist om de staat van de riolering te kunnen beoordelen.

Wat kost een rookdetectie-apparaat?

De prijzen voor rookmachines loopt zeer uiteen. Van honderden tot duizenden euro’s, afhankelijk van de kwaliteit en de opties waarover een apparaat beschikt. Het is dan ook een machine die niet door veel particulieren aangeschaft wordt. Bij particulieren wordt een rookmachine simpelweg te weinig gebruikt om het een interessante investering te kunnen noemen.

Kan ik meekijken tijdens de rookinspectie?

U bent daarvoor afhankelijk van de bereidwilligheid van het rioolbedrijf. Niet iedereen vindt het prettig om tijdens de werkzaamheden afgeleid te worden. Bovendien dient de locatie waarbinnen rookdetectie plaatsvindt over voldoende werkruimte te beschikken om met meerdere personen tegelijkertijd aanwezig te kunnen zijn.

Wanneer u de rookinspectie door ons laat uitvoeren en het op prijs stelt om mee te kijken, hebben wij daar in beginsel geen bezwaar tegen.

Kan er een rioolcamera en een rookmachine tegelijkertijd worden ingezet?

Nee, want door de rook is het onmogelijk om de beelden van de rioolcamera goed te kunnen bekijken. Een inschattingsfout is dan zo gemaakt en dat willen we juist voorkomen. Indien het nodig is om een andere inspectiemethode, ter meerdere zekerheid, toe te passen kan dus beter eerst de camera inspectie uitgevoerd worden.

Wanneer krijgt rookdetectie de voorkeur ten opzichte van de rioolcamera?

rioolcamera inspectie

Met rookdetectie zijn de kleinste scheuren in rioolleidingen op te sporen. Via de rioolcamera zijn er in het beste geval minuscule luchtbelletjes zichtbaar. De rioolcamera is dan ook meer geschikt om verstoppingen en boomwortels te bekijken. Bij lekkages en rioolstank krijgt rookdetectie de voorkeur, want wanneer er rook in de leiding wordt ingebracht is het eenvoudig om de rook aan de buitenkant van de rioolbuis vast te stellen.

Kunt u zelf een rookdetectie uitvoeren?

Indien u in de luxe positie verkeerd dat u de beschikking heeft over een rookmachine dan is het inbrengen van de rook niet zoveel werk, maar de taak van het vaststellen van de soort schade is voor de meeste mensen niet weggelegd. Wanneer rookdetectie uitgevoerd dient te worden, houdt dat in dat er een ernstig rioolprobleem is dat vraagt om een adequate oplossing. Een rioolspecialist kan u direct verder helpen zodra de inspectie is verricht.

Welke soort rookmachines zijn er zoal beschikbaar?

Ieder bedrijf zal zo zijn eigen voorkeuren hebben voor wat betreft het merk en het type rookmachine. Wij werken graag met topmerken als RIDGID. Hieronder hebben wij een korte opsomming geplaatst van fabrikanten van rookmachines. Door op één van de merken te klikken kunt u de website bekijken en zo meer details te weten komen over de beschikbare rookmachines.

Dien ik vooraf toestemming te vragen aan de gemeente?

Rookdetectie is een legale inspectiemethode die geen vergunning vereist. Hoewel rookdetectie zelf geen schade zal toebrengen aan de gezondheid en het milieu, kan het eventueel aanwezige afvalwater dat wel doen. Informeert u in dat geval bij de rioolspecialist ter plaatse hoe u het beste om kunt gaan hiermee. In een aantal gevallen kan het afvalwater worden afgevoerd voor u. Wanneer er sprake is van grondverontreiniging, adviseren wij u om de gemeente direct op de hoogte te brengen zodat u samen aan een passende oplossing kan werken (zoals het sanneren van de grond).

Is rookdetectie voor particulieren en bedrijven bedoeld?

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen particulieren en bedrijven, aangezien het leidingwerk hetzelfde is. Qua urgentie zullen bedrijven over het algemeen meer haast hebben bij het laten verrichten van een onderzoek. Voor particulieren en bedrijven staat er 24 uur per dag en 7 dagen per week hulp klaar van ons team.

Verwachten jullie dat rookdetectie ook in de toekomst zal worden toegepast?

De rookinspectie bestaat al een aantal decennia en heeft zichzelf bewezen als een betrouwbare methode. Wij weten natuurlijk niet exact wat de toekomst zal brengen aan technieken, maar wij denken dat een robot niet zo snel een betere oplossing kan bieden voor het vaststellen van beschadigingen aan de leiding.

Rookdetectie laten uitvoeren door een professioneel bedrijf:

Een rookinspectie geeft u de zekerheid waar u naar op zoek bent

Niemand houdt er van om te moeten twijfelen aan de werking van de leidingen in het pand. Een loodgieter werkt dagelijks aan dit soort zaken en beschikt over de benodigde vaardigheden om veilige leidingen aan te leggen en is dan ook zeer goed in staat een analyse te maken van de eventuele schade. Kies in dit soort gevallen niet voor een klusjesman, maar huur een erkende loodgieter in.

De analyse tijdens een rookinspectie

Zonder de juiste kennis en ervaring kunt er niet gerust op zijn dat de inspectie u het gewenste resultaat oplevert. Zelfs met dikke rook kan een kleine opening in de leiding toch nog lastig zijn om vast te stellen. Vooral als de belichting tijdens de inspectie niet in orde is. Het is mogelijk om een gedetailleerd inspectierapport te laten opstellen, mocht u dit nodig achten voor bijvoorbeeld uw huisbaas of verzekeringsmaatschappij.

Wat is de werkwijze bij rookdetectie?

 • De rioolexpert ter plaatse stelt vast of een rioolinspectie met een rookmachine de meest geschikte onderzoeksmethode is.
 • De plek waar de inspectie dient plaats te vinden wordt voorbereid op het gebruik van de rookmachine. De ingang van de rioolleiding dient goed bereikaar te zijn en tevens dient de buitenkant van de riolering zichtbaar te zijn zodat de rook extern kan worden waargenomen. Bovendien dient er voldoende plek te zijn om de rookmachine te kunnen neerzetten.
 • Zodra de voorbereidingen zijn verricht, kan de slang van de rookmachine in de riolering worden geplaatst. De slang dient een aantal meter in de riolering geplaatst te worden zodat de rook alle plekken in de buis kan bereiken.
 • Na ongeveer 10 minuten kan de rioolexpert inspecteren of er rook waarneembaar is aan de buitenzijde van de rioolbuis.
 • De resultaten van de inspectie worden vervolgens met u besproken en u krijgt een advies over de herstelmogelijkheden van de riolering.

Wat te doen nadat de rookinspectie heeft plaatsgevonden?

Nu inzichtelijk is geworden wat de schade aan de riolering is, kan worden nagedacht over wat de meest geschikte methode is om de riolering te repareren. Dit herstel kan bestaan uit het vervangen van een deel van de riolering tot het vervangen van de volledige rioolleiding. Indien u meer te weten wilt komen over het herstel van de riolering kunt u de uitgebreide pagina lezen op onze website over rioolherstel.

De voordelen als u rookdetectie door ons laat uitvoeren

 • Doordat wij al meer dan 15 jaar actief zijn in de rioolbranche zijn er al duizenden rookdetecties door ons verricht. Zodoende beschikken de servicemedewerkers over de benodigde kennis en ervaring om de rioolproblemen in korte tijd vast te stellen en vakunndig op te lossen.
 • Wij werken met de beste rookmachines die er beschikbaar zijn, want onze dienstverlening staat voor het leveren van kwaliteit.
 • Betaalbare tarieven voor het uitvoeren van rookdetectie.
 • Alle inspectiemachines zijn aanwezig. Eventueel kan er ook een rioolcamera worden ingezet.
 • Wij garanderen u dat de oorzaak van het rioolprobleem wordt achterhaald.
 • De resultaten van de rookinspectie en de analyse van de staat van de leiding wordt met u ter plaatse besproken.
 • De inspectie van de leiding kan 24 uur per dag en 7 dagen per week plaatsvinden.
 • In heel Nederland zijn wij actief om particulieren en bedrijven van dienst te zijn.

Wacht niet langer met het laten uitvoeren van een rookinspectie in uw riolering

Daarmee voorkomt u dat de rioollucht erger wordt en dat lekkages tot meer schade leiden. Vaak stellen wij tijdens het uitvoeren van de inspectie vast dat er een laag water aanwezig is in de kruipruimte als gevolg van een breuk. Iedere keer als de riolering dan gebruikt wordt, neemt de waterhoeveelheid toe en verspreidt het afvalwater zich razendsnel onder uw pand. De overlast kan zo erg worden dat u liever niet meer in uw woning aanwezig wilt zijn. Rookdetectie is de eerste stap naar een duurzame oplossing voor rioolproblemen als rioolstank en lekkages.

Wilt u vandaag nog een expert laten langskomen voor rookdetectie bij u op locatie?

ontstoppingsdienst nodig

We stellen het zeer op prijs als u rookdetectie door ons wilt laten uitvoeren. Door te bellen naar het onderstaande telefoonnummer komt u in contact met een medewerker die direct een afspraak voor u kan inplannen.

Bel: 06-13356173