Kruipruimte leegpompen? De oorzaak en de oplossing!

Alle informatie die u wilt weten over het leegpompen van een kruipruimte

Op deze pagina vindt u alle informatie die u nodig heeft als u een kruipruimte wilt laten leegpompen. Veel huizen in Nederland beschikken over een kruipruimte. In deze ruimte lopen diverse leidingen en in feite kan het dan ook gezien worden als een werkruimte voor professionals die kabels en leidingen aanleggen.

pomp die de kruipruimte aan het leegpompen is

De ondergrond bestaat meestal uit zand en slijk. Het komt veel voor dat er in kruipruimtes altijd een laag water te zien is. Wanneer het grondwater stijgt zal er meer water in de kruipruimte staan dan gewoonlijk. Pas in deze situaties wordt het problematisch. Wie werkzaamheden in de kruipruimte wilt laten uitvoeren zal te horen krijgen van de expert dat deze ruimte watervrij dient te zijn.

Kruipruimte onderwater

Een kruipruimte die onderwater staat komt in veel panden voor. Wie regelmatig de kruipruimte controleert is in staat om na te gaan of er ongebruikelijk veel water staat. In de kruipruimte lopen veel belangrijke leidingen en kabels en wanneer er gewerkt dient te worden zullen experts niets voor u kunnen verrichten hieraan zolang de kruipruimte nog onderwater staat. In dat geval kunt u ons inschakelen om de kruipruimte tijdelijk watervrij te krijgen zodat de benodigde werkzaamheden verricht kunnen worden.

Kruipruimte leegpompen of niet?

In de meeste kruipruimtes is een laag water te zien. Dat hoeft niet erg te zijn, maar wanneer u beslist u nu precies om de kruipruimte te laten leegpompen? Het beste zou zijn als u vanaf het begin het waterniveau opmeet. Bij een te hoge stand (10 à 20cm hoger) kunt u de hulp van een expert inschakelen. Er zal ergens een grens getrokken dienen te worden. Houdt een bepaalde veiligheidsmarge aan zodat het probleem nooit te erg uit de hand kan lopen. Bij twijfel, kan het nooit kwaad om een specialist ter plaatse te laten komen aangezien dat een hoop kosten kan schelen in de toekomst.

Bel: 06-13356173

Inhoud van deze pagina


De oorzaak van water in de kruipruimte

Hoge grondwaterstand

Wanneer het veel geregend heeft in Nederland zal de algehele grondwaterstand veel hoger zijn. De gevolgen zullen voor de meeste Nederlanders merkbaar zijn wanneer zij beschikken over een kruipruimte. Na verloop van tijd zakt het grondwaterpeil wel weer, waardoor het risico op problemen minder wordt.

Hevige regenval

Hoe meer het regent, des te hoger het grondwaterpeil zal zijn. Als het een lange periode achter elkaar heeft geregend dan zal u beslist zien dat er meer water staat in de kruipruimte.

Een gesprongen waterleiding

Het spreekt voor zich dat een kapotte waterleiding tot problemen leidt. Het water gaat overal naar toe en vaak met een enorme hoeveelheid tegelijk. Zodra u merkt dat de waterleiding stuk is dan doet u er verstandig om de hoofdwaterleiding zo snel mogelijk dicht te draaien. Indien u niet weet waar deze kraan zich bevindt, dan kunt u dit wellicht via uw buren te weten komen.

Gevolgen van een volgelopen kruipruimte

Een volgelopen kruipruimte brengt allerlei gevolgen met zich mee. Dit kunnen grote en kleine gevolgen zijn. De impact er van is bovendien niet voor iedereen hetzelfde. Want iemand die op vakantie is zal er geen hinder van ondervinden maar iemand die thuis is of een horecazaak heeft bijvoorbeeld zal dit euvel zo snel mogelijk willen laten verhelpen.

water in de kruipruimte

Wat er zoal aan gevolgen kunnen zijn hebben wij zoveel mogelijk voor u op een rij gezet. Deze lijst passen wij geregeld aan zodat een ieder alvast op een passende manier op weg geholpen kan worden. Lees deze informatie goed door en blijf vooral rustig als u er mee te maken heeft. Voor alles zal een oplossing te vinden zijn.

Er kan stank ontstaan door het water in de kruipruimte

Stilstaand water kan gaan rotten en een vreselijke geur opleveren in uw hele huis. Wanneer het om afvalwater gaat zal deze stankoverlast nog erger zijn zelfs.

Ruzie met uw buren over het water

Wanneer het water doorstroomt naar het pand van de buren kunt u er van uit gaan dat niet iedereen daar even begripvol op reageert. Als u te lang wacht met het laten leegpompen van de kruipruimte kan er zelfs ruzie ontstaan met de buren en daar zit u uiteraard niet op te wachten. Schakel dan ook snel hulp in als u merkt dat u het probleem in de kruipruimte niet zelf kunt verhelpen.

Schade aan uw pand en spullen

Water kan enorme schade veroorzaken. Uw pand kan scheuren gaan vertonen en schimmels kunnen makkelijk groeien in de kruipruimte.

schimmels op de wand in de kruipruimte

Indien het water hoog genoeg staat is de kans dat het in contact komt met uw spullen groter. Bij bepaalde materialen is de waterschade onomkeerbaar. Wie daar bij stil staat zal zeker niet lang wachten om de kruipruimte leeg te pompen of zelfs zoveel mogelijk preventieve maatregelen te treffen.

U dient actie te ondernemen: uzelf of een professional

Wanneer u merkt dat het water in de kruipruimte ongebruikelijk hoog staat, dan is het van belang om het waterniveau zoveel mogelijk te reduceren. U kunt dit zelf proberen als u de beschikking heeft over een pomp of u belt een specialist op die ter plaatse komt om het water weg te pompen.
Bel: 06-13356173

Er ontstaat paniek

Wie niet eerder deze waterhoeveelheid heeft meegemaakt zal al snel in paniek raken. Het water verspreidt zich zeer snel en men weet doorgaans niet hoe het water afgestopt kan worden.

Het wooncomfort neemt af

Water dat in uw woonruimte komt of stank veroorzaakt door het water zal er toe leiden dat de woning minder comfortabel wordt om in te verblijven. Dit kan extra vervelend zijn als u een gezin heeft of gasten op visite krijgt.

U kunt uw huis minder goed verkopen

Het zal kopers beslist afschrikken als er veel water in de kruipruimte staat. De waarde van uw woning zal lang niet zo goed uitvallen als wanneer u het waterniveau enigszins op pijl kunt houden. Uw makelaar zal u adviseren om het water zo veel mogelijk te laten wegpompen.

Wat u dient te doen zodra u merkt dat de kruipruimte volstaat met water:

Kruipruimte leeghalen

Indien er spullen in de kruipruimte staan dan wordt het aanbevolen om deze zoveel mogelijk uit de ruimte te halen om de pompwerkzaamheden zo snel mogelijk uit te kunnen laten voeren. Een kruipruimte wordt door velen nog wel eens aangezien als een soort opslagruimte, maar dat is niet de bedoeling. Ook al ziet u bijvoorbeeld geen water in de kruipruimte staan dan is dat namelijk geen garantie dat er nooit water in de kruipruimte zal komen. Het is het laagste punt van uw pand en hoogstwaarschijnlijk niet geïsoleerd tegen grondwater. Dat levert beslist (onherstelbare) schade op aan uw spullen.

Bescherm uw muren

De meeste muren zijn er niet op voorbereid om lange tijd met water in contact te staan. Zodra het water eenmaal is doorgedrongen door een kier in de muur zal de schade alleen maar toenemen. Regelmatig de kruipruimte inspecteren doet u dan ook vooral ter behoud van de goede staat van de muren. Het water op tijd laten wegpompen bespaart u de hoge kosten van het repareren van de muur.

Vraag aan de buren naar hun ervaring met de kruipruimte

Het levert beslist bruikbare informatie op als u nagaat bij de buren wat de situatie is in de kruipruimte. Op deze manier kunt u ook aan ons doorgeven wat er aan de hand is in uw pand en dat van de buren. Zo kunnen wij de best mogelijke oplossingen met u bespreken.

Veel gestelde vragen

1. Is het schadelijk om water in de kruipruimte te hebben?

Ja, het kan vooral voor uw pand schadelijk zijn want dat is niet gebouwd om lange tijd met grote hoeveelheden water in contact te staan. Zo kunnen er scheuren in de muren ontstaan. Bovendien kunnen leidingen beschadigd raken en sneller slijten.

2. Hoelang duurt het om de kruipruimte leeg te pompen?

Dat hangt af van de oppervlakte van de kruipruimte. Bij een gemiddelde rijtjeswoning zou dit 2 a 3 uur duren in de meeste gevallen.

3. Kan er schimmel ontstaan door water in de kruipruimte?

Ja, want schimmels kunnen zich bij uitstek ontwikkelen in vochtige ruimtes. Deze schimmels kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid.

4. Kan het water uit de kruipruimte definitief worden verwijderd?

Het wegpompen van het water leidt doorgaans niet tot een definitieve oplossing. Indien u deze ruimte wilt laten isoleren dan dient u contact op te nemen met een gespecialiseerd bedrijf op het gebied van isolatiewerkzaamheden.

5. Is het erg als er een laagje water in de kruipruimte staat?

In de meeste kruipruimtes zal er doorgaans een laagje water staan aangezien de kruipruimte in direct contact staat met de grond. Op een kleine hoeveelheid water is de ruimte in principe gebouwd. Wie nog niet eerder in de kruipruimte heeft gekeken zal misschien schrikken van water, maar dat is in de meeste gevallen nergens voor nodig.

6. Kan iedere soort pomp worden ingezet voor het wegpompen van water uit de kruipruimte?

Dat hangt er van af of het om zuiver water gaat of om afvalwater uit een riool. Sommige pompen lopen vast wanneer er afvalresten in het water zitten. Een expert kan u laten weten of deze over het benodigde materieel beschikt om de kruipruimte watervrij te maken.

7. Kan iedere soort kruipruimte worden leeggepompt?

Ja, zolang het benodigde materieel maar aanwezig is. Een bedrijfsruimte leegpompen met een dompelpomp gaat zeer lang duren. Daar is een professionele pompwagen voor nodig. Wanneer u een expert opbelt is het van groot belang dat u de situatie goed toelicht.

8. Is een kruipruimte leegpompen schadelijk voor het milieu?

Dat is geheel afhankelijk van de samenstelling van het water en de wijze waarop het water wordt afgevoerd.

9. Heeft leegpompen kruipruimte zin?

Dat hangt af van de situatie. Mocht er uit een analyse blijken dat het niet om grondwater gaat, dan is het zeker zinvol om het water uit de kruipruimte weg te pompen. Wanneer het grondwater is, zal het doorgaans snel weer terugkeren in de kruipruimte. Mocht het zo zijn dat er iemand werkzaamheden dient te verrichten in de kruipruimte, zoals bijvoorbeeld voor kabels van zonnepanelen of bijvoorbeeld een laadpaal voor een elektrische auto, dan is het in de meeste gevallen wel mogelijk om tijdelijk het water er zo veel mogelijk uit te halen. De beantwoording van de vraag of het zinvol is om de kruipruimte leeg te laten pompen verschilt dan ook per situatie.

Wat is onze ervaring met het leegpompen van kruipruimtes?

Wij zijn meer dan 15 jaar gespecialiseerd in het leegpompen van kruipruimtes. Onze ervaring zorgt ervoor dat wij iedere situatie uitstekend kunnen inschatten zodra wij op locatie aanwezig zijn. Van de oorzaak tot de oplossing. Soms is een laagje water in de kruipruimte onvermijdelijk en dat laten wij u altijd weten zodat u niet verkeerde verwachtingen kunt hebben en teleurgesteld kunt raken. In dat geval is het beter om het waterniveau controleerbaar te houden met een plan van aanpak.

loodgieter aan het werk in de kruipruimte

Zo bieden wij een unieke combinatie van hoogwaardig materieel en betrouwbare expertise. Particulieren en bedrijven kunnen bij ons terecht voor een oplossing die zo duurzaam mogelijk is. Met grondwater kan er meestal geen definitieve oplossing worden geboden zonder de ruimte te isoleren. Wanneer u echter niet eerder water in deze ruimte heeft gehad, dan bestaat de kans dat het water niet snel meer terugkeert zo lang het grondwaterniveau ook weer daalt. De trend in Nederland is dat het grondwaterniveau stukken hoger ligt dan normaal. Preventieve maatregelen nemen is dan ook doorgaans ons advies om het risico op vervelende situaties met water in de kruipruimte zo beperkt mogelijk te houden.

Een perfecte analyse

Doordat wij een rioolspecialist zijn hebben wij alle achterliggende expertise in huis om een gedetailleerde analyse te kunnen uitvoeren. Met meer dan 15 jaar ervaring hebben wij een groot aantal kruipruimtes leeggepompt en de daar bij behorende inspecties uitgevoerd. Zowel de kruipruimte zelf als de leidingen die er lopen worden tijdens een inspectie gecontroleerd. De oorzaak van het water komt daardoor altijd in beeld. Op basis daarvan kan een advies worden uitgebracht waarmee uw kruipruimte in de best mogelijke staat kan worden gebracht.

Leidingherstel is mogelijk

Mocht het zo zijn dat de kruipruimte onderwater is komen te staan door een breuk in één van de leidingen dan kunnen wij u geruststellen, aangezien wij alle soorten leidingen kunnen repareren. Dat is het voordeel wanneer u een allround loodgietersbedrijf inschakelt. Van de oorzaak tot de oplossing van problemen in de kruipruimte kunt u bij ons terecht.

Op moeilijk bereikbare plaatsen werkzaam

Wij zijn ervaren om op alle soorten locaties werkzaamheden uit te voeren. Daarbij gebruiken wij hoogwaardig materieel om leidingen zichtbaar te maken en reparaties te kunnen uitvoeren. Het leegpompen van de ruimte kan met onze aangepaste pompsystemen op alle soorten locaties worden verricht.

Brengt uw woning in optimale staat

Wie voor een perfect onderhouden woning gaat kan de kruipruimte uiteraard niet links laten liggen. Het is voor velen een soort van vergeten ruimte waar zelden en soms zelfs nooit in gekeken wordt. Dat zorgt voor een hoog risico, want voor u het weet is er een probleem al jaren aan de gang in de kruipruimte. Een lekkage van een leiding en schimmel in de ruimte zal ten alle tijden verholpen moeten worden. Hoe eerder hoe beter. Kijk dan ook op zijn minst ieder kwartaal even in de kruipruimte.

Drainage verbeteren

Een lagere waterstand mogelijk maken in de kruipruimte begint bij het verbeteren van de drainage. Dan kan het water makkelijker wegstromen op de meest efficiënte wijze. Wanneer wij ter plaatse zijn zullen wij u advies geven hoe u de drainage kunt verbeteren. In sommige situaties is er zelfs helemaal geen drainage en dan maken wij een plan van aanpak op maat voor u.

Schakel een expert in voor het laten leegpompen van de kruipruimte

Wanneer er te veel water in de kruipruimte staat is het schadelijk voor uw pand. Tevens kan het bepaalde gezondheidsrisico’s met zich meebrengen zoals u heeft kunnen lezen op deze pagina. Genoeg reden dus om de hulp van een specialist te willen inschakelen.

Duizenden tevreden klanten ging u voor

Wij zijn met meer dan 15 jaar ervaring een vertrouwd adres voor het laten leegpompen van de kruipruimte. Zodra wij ter plaatse zijn is dat het begin van een betere kruipruimte aangezien wij de staat van de kruipruimte altijd analyseren. Niet alleen de kruipruimte wordt bekeken, maar ook het aanwezige leidingwerk kan door onze expert ter plaatse worden geïnspecteerd aangezien wij een loodgietersbedrijf zijn die een complete service kan bieden.

Steeds vaker worden wij gebeld om kruipruimtes leeg te pompen en dat is te begrijpen gelet op de omstandigheden die er zijn in Nederland. Het grondwaterpeil wordt steeds hoger en de periodes van hevige regenval nemen toe.

Het kan zeker geen kwaad om een inspectie te laten uitvoeren in uw kruipruimte. Onze specialist ter plaatse kan u adviezen geven over de huidige conditie van uw kruipruimte en wat u zoal kunt ondernemen om het water zoveel mogelijk uit deze ruimte te kunnen blijven weren.

Kruipruimte leegpompen bij particulieren en bedrijven

Vaak zijn er kruipruimtes aanwezig bij panden op de begane grond. Er zal voor particulieren en bedrijven beslist een keer een moment aanbreken dat er wateroverlast is in de kruipruimte of dat de kruipruimte tijdelijk leeggepompt dient te worden wanneer er werkzaamheden verricht moeten worden.

Onze dienstverlening is gericht op kruipruimtes van allerlei soorten formaten op de meest uiteenlopende locaties. Geen klus is voor ons te groot of te klein.

Bij vragen over het leegpompen van de kruipruimte staan wij voor u klaar om u een realistisch advies te geven. Zodra u merkt dat de kruipruimte leeggepompt moet worden, wacht dan niet te lang om ons in te schakelen. Dat scheelt niet alleen een hoop problemen in de kruipruimte, maar zorgt er ook voor dat wij een optimale planning kunnen maken om zoveel mogelijk mensen snel te kunnen helpen bij het leegpompen van de kruipruimte.

Bel: 06-13356173