Rioolinspectie: tips en advies over het inspecteren van de riolering!

Alle informatie die u wilt weten over een rioolinspectie

Wat houdt een rioolinspectie precies in?

Een rioolinspectie is het onderzoeken en het analyseren van de riolering als geheel. Er wordt gelet op mankementen aan het riool, zoals scheuren, breuken en verstoppingen. Bovendien kunnen externe factoren die van invloed zijn op het probleem beter worden bekeken zoals bijvoorbeeld wortelgroei.

het inspecteren van de riolering via de inspectiesput

De rioolinspectie wordt doorgaans uitgevoerd door een geespecialiseerd bedrijf, aangezien dit een onderzoek is waar ervaring een vereiste is om een goede inschatting te kunnen maken van de staat van de riolering. Nadat de rioolinspectie heeft plaatsgevonden, kan een doeltreffende oplossing geboden worden voor het rioolprobleem.

Een rioolinspectie geeft u op tijd inzicht in de eventuele mankementen in uw riolering wanneer u de inspectie preventief laat uitvoeren. Het brengt een hoop rust met zich mee door te weten dat het risico op grote rioolproblemen na het uitvoeren van een inspectie zoveel mogelijk beperkt blijft.

De riolering wordt intensief gebruikt en vaak staat men er niet bij stil, hoe belangrijk het is dat het riool naar behoren functioneert. We gaan er vanuit alsof het vanzelfsprekend is dat de rioolleiding nooit problemen zal vertonen.

Een rioolinspectie kunt u zien als een soort apk keuring voor uw auto. Er wordt een vast aantal kenmerken gecontroleerd door een expert en indien nodig kan er op tijd een reparatie worden uitgevoerd of een (lichte) verstopping worden verholpen.

Wanneer u ons inschakelt voor het uitvoeren van een rioolinspectie geven wij u graag een aantal tips zodat u de riolering goed kunt onderhouden. U zult verbaast zijn als u hoort wat wij zoal in de riolering aantreffen.

De riolering wordt soms gebruikt als een verlengstuk van de afvalbak, veelal door onkunde. Er is vaak geen besef omtrent welke zaken er wel en niet thuishoren in de riolering. Een verkeerde keuze kan onnodige kosten met zich meebrengen. Wees verstandig en volg a.u.b. de adviezen uit de rioolbranche op. Soms worden er per ongeluk zaken in de rioolleiding achtergelaten die pas jaren later voor problemen zorgen. Een object dat vast komt te zitten is voor vuil ideaal om zich aan te hechten. Een verstopping van de riolering is dan onvermijdelijk.

Een van de grootste ergernissen die men ervaart na het kopen van een huis zijn mankementen aan het riool. Het is dan ook verstandig om voor de aankoop van een woning een recent inspectierapport op te vragen, aangezien dat duizenden euro’s kan besparen!

Bel: 06-13356173


Algemene informatie over een rioolinspectie

Verschillende soorten rioolinspecties

Er zijn meerdere methodes beschikbaar voor het inspecteren van het riool. Iedere methode brengt zo zijn eigen voordelen met zich mee. Hieronder ziet u een aantal inspectiemethodes vermeld staan met een korte uitleg over iedere methode.

Rioolinspectie met een camera

De rioolcamera is de populairste methode om de riolering te inspecteren. De gebruiksvriendelijkheid van een rioolcamera is meestal de reden dat deze methode de voorkeur krijgt ten opzichte van een rioolinspectie door middel van rook.

rioolcamera inspectie

Het voordeel van de rioolcamera is dat de binnenkant van de rioolleiding inzichtelijk wordt op een beeldscherm. De rioolcamera inspectie is snel en effectief, zodat in korte tijd het probleem doelgericht aangepakt kan worden.

Rioolinspectie met rook

Breuken in de rioolleiding kunnen uitstekend worden vastgesteld wanneer er rook in de leiding wordt geblazen. Vooral kleine breuken, die bijvoorbeeld niet zichtbaar zijn met het blote oog, kunnen op deze manier gelokaliseerd  worden. Een rioolinspectie door middel van rook wordt gedaan met een speciale rookmachine, waarmee het mogelijk is alle soorten leidingen te kunnen inspecteren.

Vernieuwde inspectiemethodes

De ontwikkeling op het gebied van inspectietechnieken gaat snel. Jaarlijks komen er verbeteringen op de markt en het ziet er naar uit dat deze trend onafgebroken voortzet. Waar het in de afgelopen 15 jaar met name ging om rioolcameraverbeteringen, ligt de nadruk de laatste tijd steeds meer op geautomatiseerde informatie. Het is geen rare gedachte als over een aantal jaar Artificial Intelligence (kunstmatige intelligentie) hulp biedt aan rioolspecialisten. De aanwezigheid van de zelfdenkende en zelflerende computer gaat in deze branche steeds meer een opmars maken verwachten wij.

Moet een rioolexpert vrezen voor zijn baan? Nee, want dit soort methodes bieden slechts ondersteuning en hulp bij het werk en kunnen niet al het werk uit handen nemen. Het oog van de meester zal van belang blijven.

Rioolinspectie robot

Er bestaan robots waarmee de riolering geïnspecteerd kan worden. Echter dient de riolering wel over voldoende ruimte te beschikken om deze robot, die te vergelijken is met een op afstand bestuurbare auto qua formaat, in te kunnen zetten. Op de voorkant van de robot is een camera bevestigd waarmee de binnenkant van de rioolleiding bekeken kan worden.

Het gemak van een rioolinspectieput

Op veel rioleringssystemen is een rioolinspectieput aangesloten, zodat de binnenkant van de riolering eenvoudig kan worden bereikt wanneer een inspectie uitgevoerd dient te worden. Wanneer u in de buurt loopt is het onvermijdelijk dat u een aantal inspectieputten van de gemeente tegenkomt.

Bij particulieren is het gebruik van een rioolinspectieput vaak aan de orde wanneer er sprake is van een lange rioolleiding op een erf. Zo kan er gemakkelijk een controle en reiniging plaatsvinden van de riolering.

Rioolinspecties door de jaren heen

Het uitvoeren van een rioolinspectie gaat steeds meer gepaard met geavanceerde technieken die in de loop der jaren op de markt zijn gekomen. Zo kan een rioolinspectie niet alleen gedetailleerder, maar ook sneller uitgevoerd worden.

Rioolinspectie uitvoeren ter preventie van rioolproblemen

Niemand zit te wachten op rioolproblemen. Hoewel het soms onvermijdelijk is dat het gebeurd, kunt u het risico aanzienlijk beperken door preventief een rioolinspectie uit te laten voeren. Binnen het kader van preventie is het uiteraard ook mogelijk om de rioolleiding direct te laten reinigen, mocht dit na de inspectie nodig blijken.

Veelgestelde vragen over een rioolinspectie

Wanneer is een rioolinspectie noodzakelijk?

Zodra er onduidelijkheid bestaat bij de rioolexpert ter plaatse omtrent de oorzaak van een rioleringsprobleem wordt doorgaans een rioolinspectie uitgevoerd. Het kan ook zo zijn dat de klant een rioolinspectie noodzakelijk acht omdat de huisbaas of een verzekeringsmaatschapij dit van hen verlangt.

Hoelang duurt een rioolinspectie?

Voor het gemak gaan wij hierbij uit van de op deze pagina vermelde inspectiemethodes zoals met de rioolcamera en de rookmachine. Gemiddeld duurt een rioolcamera inspectie 30 minuten en een inspectie door middel van rook ongeveer 45 minuten. De inspectietijd is afhankelijk van de lengte en de toegankelijkheid van de rioolleiding. Het moge voor zich spreken dat bij een rookinspectie de riolering zichtbaar dient te zijn zodat kan worden vastgesteld waar het mankement zich precies in de leiding bevindt.

Wat is de werkwijze bij een rioolinspectie?

Allereerst komen wij graag met u in contact. Dat kan zowel per telefoon als per e-mail. Vervolgens wordt er een afspraak met u ingepland en komt een van onze servicemedewerkers langs bij u op locatie. Ter plaatse beslist de rioolexpert, in overleg met u, wat de beste rioolinspectiemethode is.

Kan een rioolinspectie op iedere locatie worden uitgevoerd?

Wanneer een rioolbedrijf over de gangbare inspectiemethodes zoals een rioolcamera en een rookmachine beschikt is het antwoord op deze vraag: ja, want dan kan zelfs een rioolleiding op moeilijk bereikbare locaties (zoals in kruipruimtes of leidingen met veel bochten) worden geïnspecteerd.

Wordt een rioolinspectie vergoed door de verzekering?

Dat hangt er vanaf wat voor soort verzekeringen u heeft afgesloten. Het makkelijkst zou zijn om direct de verzekeringsmaatschappij te contacteren aangezien polissen, vanwege de juridische formulering, nogal onduidelijk kunnen zijn over dit onderwerp. Zo kan het bijvoorbeeld gebeuren dat het repareren van de riolering wel wordt gedekt, maar de inspectiekosten niet. Zorg er dan ook voor dat u dit vraagstuk duidelijk uitlegt aan de verzekeringsmaatschappij en sta er op dat deze vraag wordt beantwoord per e-mail (of brief). Dan staat u altijd sterk.

Is het mogelijk voor u zelf om een rioolinspectie uit te voeren?

U zult doorgaans niet over voldoende kennis beschikken om de rioolinspectie kundig uit te voeren. Het is niet zo simpel als bijvoorbeeld het ophangen van een schilderij aan de muur. Een verkeerde inschatting kan enorme gevolgen hebben voor uw veiligheid en bovendien voor uw portemonnee.

Een rioolinspectie laten uitvoeren door een professioneel bedrijf is dan ook het meest voor de hand liggende advies in dit geval. Uiteraard helpt het zeker als u zoveel mogelijk informatie vertelt over het gebruik van de riolering en de symptomen van het probleem. Op deze wijze biedt u ondersteuning aan de rioolspecialist ter plaatse.

Met welke frequentie dient een rioolinspectie plaats te vinden?

Hoe vaak een riolering geïnspecteerd moet worden is moeilijk te zeggen. Een belangrijke afweging die gemaakt dient te worden is om vast te stellen in hoeverre rioolklachten tot overlast leiden. Het ligt voor de hand dat een horecagelegenheid vaker een rioolinspectie laat uitvoeren dan een particulier.

de inspectie van de rioolconstructie

De ouderdom van een riolering kan ook van invloed zijn op de frequentie van een rioolinspectie en ook de manier hoe de riolering is aangelegd. Wanneer er veel bochten zijn gebruikt tijdens de constructie is het risico op verstoppingen groter. Een riolering die door een tuin loopt heeft wellicht te maken met wortelgroei van bomen, waardoor een leiding in het ergste geval beschadigd kan raken.

Gemiddeld genomen laat een particulier één keer per jaar de riolering inspecteren en een horecagelegenheid drie keer.

Kan de gemeente een rioolinspectie voor mij uitvoeren?

De gemeente is alleen verantwoordelijk voor het gedeelte van de riolering voor zover dat de hoofdriolering betreft. Indien u of de rioolexpert vermoedt dat de problemen zich voor doen in dit gedeelte van de riolering, dan kunt u de gemeente verzoeken een inspectie uit te laten voeren. Vaak kan dit pas met zekerheid worden vastgesteld door een rioolexpert, zodra er een inspectie in uw rioolleiding heeft plaatsgevonden.

Een rioolinspectie laten uitvoeren door een professioneel bedrijf

Rioolinspectie voor particulieren

Een rioolprobleem wordt als een van de vervelendste dingen ervaren die men kan meemaken in huis. En dat is volkomen te begrijpen, want wanneer bijvoorbeeld uw toilet verstopt is levert dit grote ongemakken op. U wilt zo snel mogelijk een duurzame oplossing voor het probleem vinden en kunt hiervoor het beste een rioolbedrijf contacteren.

Voor particulieren bieden wij een compleet pakket op het gebied van rioolinspectie. De servicemedewerker heeft ter plaatse de beschikking over een rioolcamera en een rookmachine, zodat er altijd een gepaste oplossing beschikbaar is.

Rioolinspectie voor bedrijven

Wanneer een riolering niet naar behoren functioneert levert dat bij veel bedrijven zelfs problemen op bij de bedrijfsvoering met alle gevolgen van dien. Klanten vermijden de horecagelegenheid maar al te graag als ze weten dat er rioolproblemen zijn. Een verstopt toilet en rioollucht zijn funest voor de omzet. U kunt begrijpen dat bedrijven ons dan ook regelmatig preventief een rioolinspectie laten uitvoeren, want voorkomen is beter dan genezen.

Het kan helaas toch gebeuren dat er rioolproblemen ontstaan, bijvoorbeeld door bezoekers die niet zorgvuldig omgaan met het sanitair. In de horeca komt dit zeer vaak voor en wij staan dan ook dagelijks bij ondernemers om een spoedoplossing te bieden.

Het belang van expertise bij een rioolinspectie

Om een duurzame oplossing te kunnen bieden voor een rioolprobleem is ervaring onmisbaar. Wij maken regelmatig mee dat er onkundige personen aan de riolering hebben gewerkt, met alle gevolgen van dien. Constructiefouten die tot verstoppingen en lekkages leiden zijn zaken die u liever vermijdt.

Wanneer u ons inschakelt kunt u er vanuit gaan dat u kwaliteit in huis haalt. Al meer dan 15 jaar helpen wij particulieren en bedrijven van rioolproblemen af. In no-time wordt de oorzaak van het probleem achterhaalt en het kunnen analyseren van de symptomen speelt daarbij een cruciale rol. Door de juiste diagnose te stellen voorkomt u gedoe in de toekomst.

Voorbeelden van rioolinspectievoordelen

  • Het biedt u in korte tijd zekerheid omtrent de oorzaak van het rioolprobleem.
  • De zekerheid die een rioolinspectie oplevert voorkomt dat de verkeerde keuze wordt gemaakt omtrent de beoogde aanpak.
  • Een rioolinspectie is een investering die het risico op rioolproblemen in de toekomst beperkt kan houden.
  • Het biedt de mogelijkheid om een gedetailleerd inspectierapport te laten opstellen, zodat u dit kunt tonen aan uw huisbaas of verzekeringsmaatschappij.
  • Bij de aan- en verkoop van vastgoed is een rioolinspectie ook gewenst.
  • Met het oog op veiligheid en duurzaamheid is een rioolinspectie de beste keuze.
  • Een rioolinspectie kan op alle locaties worden uitgevoerd, zowel bij particulieren als bedrijven.

De kosten van een rioolinspectie

Voor het uitvoeren van een rioolinspectie lopen de kosten bij rioolbedrijven zeer uiteen. Het is van belang dat u de volgende zaken in acht neemt, om tot een goede keuze te kunnen komen:

1. Bestaat een inspectie bij het bedrijf alleen uit een inspectie met het blote oog van de expert?

2. Is er een mogelijkheid tot het uitvoeren van een inspectie met een camera?

3. Beschikt het bedrijf over een rookmachine om de inspectie te kunnen uitvoeren?

Vraag dan ook specifiek naar de kosten voor iedere optie.

Bij ons bedrijf is de inspectie met het blote oog inbegrepen in het starttarief. Wanneer een camera en/of rookmachine ingezet wordt, werkt dit kostenverhogend.

De tarieven die wij hanteren voor een rioolinspectie (met rioolcamera of rookmachine) variëren gemiddeld tussen de €100 en €300, afhankelijk van de toegepaste methode en de lengte van de riolering. Graag benadrukken wij hierbij, wellicht ten overvloede, het feit dat een rioolinspectie in de meeste gevallen de kosten voor de totaalopdracht zoveel mogelijk beperkt. Wanneer een riolering ontstopt kan worden is het bedrag vele malen lager dan wanneer er tot het repareren/vervangen van de rioolleiding over dient worden te gaan.

Een riooinspectie bespaart geld

Eerder in dit artikel hebben wij al vermeld dat een rioolprobleem bij een bedrijf grote financiele impact kan hebben en dat een (preventieve) inspectie de schade zoveel mogelijk beperkt houdt. Echter ligt er zowel voor bedrijven als particulier een gemeenschappelijk belang wanneer het gaat om het toepassen van de meest duurzame methode om de rioolklacht te kunnen verhelpen. De rioolinspectie garandeert een juiste analyse van het probleem, waarna de expert ter plaatse een passende oplossing kan bieden zodat u weer probleemloos gebruik kunt maken van het riool. Een verkeerde analyse kan leiden tot het inzetten van ongeschikt materieel en een onjuiste aanpak.

de ontstoppingsveren waarmee de verstopping kan worden verholpen

Wij beoogen een langdurig resultaat, omdat wij net als u er niet op zitten te wachten om kort na ons bezoek herstelwerkzaamheden te moeten uitvoeren bij u op locatie. De combinatie van jarenlange ervaring en het beste materieel zorgen er voor dat u met een gerust hart gebruik kunt maken van onze dienstverlening.

Onmisbaar in het vaststellen van de oorzaak

Een inspectie van het riool is ligt ten grondslag aan de aanpak van ieder rioolprobleem. In de meeste gevallen kan de expert ter plaatse een correcte analyse maken van de oorzaak zonder de inzet van materieel. Mocht het niet mogelijk zijn om op basis van ervaring en het blote oog de oorzaak te achterhalen, dan hebben wij de beschikking over al het denkbare moderne materieel om een rioolinspectie uit te kunnen voeren.

Expertise vs het uitvoeren van een rioolinspectie

Vaak vergeet men dat expertise al één van de onderdelen van de rioolinspectie is. Een analyse maken op basis van de symptomen van het rioolprobleem vormt een vast onderdeel in de werkwijze van iedere rioolspecialist. De hulpmiddelen, zoals een rioolcamera en een rookmachine bieden ondersteuning tijdens het uitvoeren van de inspectie. Al deze zaken tezamen dragen bij aan het kunnen uitvoeren van een professioneel rioolonderzoek.

Beoordeling rioolinspectie

De beoordeling van een rioolinspectie kan het beste door een medewerker van een gespecialiseerd rioolbedrijf worden gedaan. Zo weet u zeker dat er een passende aanpak kan volgen om de rioolproblemen of het onderhoud aan de riolering zo goed mogelijk te laten verlopen.

Een rioolinspectie is voor iedereen in Nederland mogelijk

24/7 staan onze servicemedewerkers voor u klaar om een rioolinspectie uit te voeren. Doorgaans worden wij geprezen om de snelheid waarmee wij ter plaatse zijn en de oorzaak achterhalen.

Jarenlange ervaring op het gebied van rioolinspecties

Aangezien wij al meer dan 15 jaar actief zijn in de rioolbranche hebben wij alle soorten rioolproblemen al duizenden keren voorbij zien komen. De servicemedewerkers hebben dan ook altijd een kennisvoorsprong en kunnen u vaak een aantal tips geven waarmee de ergste klachten verholpen, of beperkt, kunnen worden.

Kwalitatief materieel

Voor een optimaal inspectieresultaat maken wij gebruik van merken die hoog staan aangeschreven. Nieuw materieel zorgt er doorgaans voor dat wij het inspectiewerk sneller kunnen uitvoeren en dat ziet u terug in de voordelige tarieven die wij hanteren voor het inspecteren van de riolering.

Direct een afspraak maken voor het laten uitvoeren van een rioolinspectie?

ontstoppingsdienst nodig

Wilt u niet langer wachten en vandaag nog in contact komen met een van onze rioolspecialisten? Dan kunt u het beste contact met ons opnemen via het onderstaande telefoonnummer. Er wordt dan een afspraak met u ingepland op een tijdstip dat het u goed uitkomt.

Bel: 06-13356173